Ohrling Tiina

Korkeakouluharjoittelija
Tiina Ohrling
Työehdot
Puh.
tiina.ohrling@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Työskentelen SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeessa harjoittelijana ilmastopolitiikkateeman parissa. Harjoitteluni tarkoituksena on tehdä selvitys siitä, miten SAK:n jäsenliitot arvioivat ilmastonmuutoksen ja -politiikan vaikuttavan toimialojensa työllisyyteen, osaamistarpeeseen ja edunvalvontaan. Tavoitteena on tunnistaa keinoja, joilla voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja työntekijöiden selustan turvaava siirtymä hiilineutraaliin Suomeen.

Koulutustaustaltani olen vastavalmistunut KTM ja YTK, ja olen aiemmin toiminut pätkätöissä mm. tutkimusavustajana energiamurrosta tutkivissa hankkeissa, sihteerin hommissa sekä ravintola- ja kaupan alan työntekijänä. Tavoitteenani on, että voin myös tulevissa työtehtävissäni edesauttaa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävämpää Suomea.