Kärnä Jukka

Elinkeinopoliittinen asiantuntija
SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Jukka Kärnä
Kasvu ja vaikuttaminen
Puh.
jukka.karna@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Vastaan SAK:ssa teollisuuspolitiikan valmistelusta, johon kuuluvat myös kaivannaisteollisuus ja biotalous. Vastaan lisäksi energiapolitiikkaan, yksityisiin palvelualoihin (matkailu mukaan lukien) sekä valtion omistajapolitiikkaan liittyvien asioiden valmistelusta. Yhteiskuntavaikuttaminen vastuualueitteni osalta kuuluu työhöni, samoin osallistuminen muihin kasvu- ja elinkeinopolitiikan asioiden valmisteluun.

Harrastuksiini kuuluvat pyöräily, sauvakävely metsässä ja kirjallisuus.