Isokääntä Leena

Henkilöstösuunnittelija
SAK:n henkilöstösuunnittelija Leena Isokääntä
Hallinto
Mobile
leena.isokaanta@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Vastaan useista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Tehtäviini kuuluvat henkilöstön yhteistoiminta ja työsuojeluasiat, henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen, henkilöstön perehdyttämisen kehittäminen ja koordinointi, sisäinen tiedotus henkilöstöasioissa sekä henkilöstötilinpäätöksen laatiminen.