Maankäyttö-, liikenne- ja asuntopolitiikka

Maankäyttö sekä liikennepolitiikka ja asuntopolitiikka on nivottava nykyistä tiiviimmin yhteen. Uusia, kohtuuhintaisia asuntoja pitää rakentaa sinne, missä on työpaikkoja ja hyvät liikenneyhteydet.

Tulevaisuuden megatrendi on kaupungistuminen. Sen vaikutukset on huomioitava maankäyttöä sekä liikennepolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa koskevissa linjauksissa. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkeihin muuttaa Suomessa 500 000 – 600 000 uutta asukasta. Muuttajista valtaosa on työikäisiä.

Miksi SAK:ta kiinnostaa liikenne ja rakentaminen?

Asuntopolitiikka

Työmarkkinoiden pullonkauloja voidaan purkaa asuntopolitiikan keinoilla. Asumisen hintaa on saatava alas ja palkansaajilla pitää halutessaan olla mahdollisuus asua vuokralla. Tämä edellyttää vuokra-asuntotuotannon huomattavaa lisäämistä kasvukeskuksissa ja eri asuntomuotojen nykyistä tasapuolisempaa verokohtelua.

Maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettava niin, että maa-alueet saadaan nykyistä tehokkaammin ja nopeammin käyttöön.

SAK ehdottaa kaavoituksen nopeuttamista muun muassa vauhdittamalla viranomaiskäsittelyä, rajaamalla valitusoikeutta ja purkamalla täydennysrakentamisen rajoitteita.

Kuntien on välttämätöntä kaavoittaa nykyistä enemmän tontteja. Aktiivista tonttipolitiikkaa pitää tarvittaessa edistää kunnille määrättävillä sanktioilla.

SAK:n painopisteet asuntopolitiikassa

  1. Valtion tulee edellyttää metropoli- ja MAL-sopimuksilla kunnianhimoista asuntokaavoitusta ja sitä tukevaa kaavoituksen normitalkoita liikenneinvestointien vastapainoksi.
  2. Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistettava tukemaan täydennysrakentamista.

Liikennepolitiikka

Suomeen tarvitaan nykyistä pitkäjänteisempää liikennepolitiikkaa. Tämä voidaan toteuttaa parhaiten yli hallituskausien ulottuvalla liikenteen investointiohjelmalla. Ohjelma sisältäisi valtakunnalliset liikennehankkeet ja kasvukeskusten joukkoliikenneinvestoinnit.

Valtion selkeä investointisuunnitelma auttaisi yrityksiä ennakoimaan toimintaympäristöään ja rohkaisisi niitä investointeihin.

SAK:n painopisteet liikennepolitiikassa

  1. Suomi tarvitsee 12-vuotisen liikenneinvestointiohjelman. Se antaa yrityksille varmuutta arvioida toimintaympäristöä ja tehdä omia investointipäätöksiä.
  2. Liikenneväylien ylläpitoon tarvitaan tasokorotus, jotta väylänpito ei romahda korjausvelkaohjelman päätyttyä.
  3. Liikenteen runkoverkko on määriteltävä. Väyliä on huollettava nykyistä painokkaammin liikennemäärien ja teollisuuden tarpeiden mukaan.
  4. Uudet nopeat Helsinki–Turku- ja Helsinki–Tampere-radat laajentaisivat työssäkäyntialueita.
  5. Hallituksen on edellytettävä teleyhtiöiltä toimiluvan vastineeksi riittävästi investointeja. Harvaanasutulle maaseudulle, jonne huippunopeat verkot eivät synny markkinaehtoisesti, on rakennettava nopeat tietoyhteydet valtion tuella.


Lue lisää: SAK:n liikenne- ja asuntopoliittiset tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023