Aluepolitiikka

Väestö keskittyy jatkossa isoihin kaupunkeihin ja maakuntien kasvukeskuksiin. Hyvinvointipalvelut ja riittävä infrastruktuuri on kuitenkin turvattava koko maassa.

Maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtävät vähenevät, kun uusien maakuntien vastuulle tulee kuntien ennen hoitamat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettava aluehallinnon uudistus siirtää myös muun muassa työvoimapalvelujen järjestämisen maakuntien vastuulle.

Maakuntauudistus

Uusien maakuntien on pystyttävä tarjoamaan vastuulleen tulevat palvelut tasavertaisesti kaikille asukkailleen. Hyvinvointipalvelut ja riittävä infrastruktuuri on turvattava koko maassa.

Oleellista on myös se, että jokaisella maakunnalla on riittävät resurssit työvoimapalveluihin, vaikka maakuntien rahoitus tuleekin yleiskatteisesti valtiolta.

SAK painottaa, että uudistuksessa on turvattava palkansaajien vaikutusmahdollisuudet alueelliseen elinkeino-, työvoima- ja koulutuspolitiikkaan.

Maakuntien elintason nostamiseksi on hyödynnettävä ensisijaisesti niiden omia kasvumahdollisuuksia.

SAK:n lausunto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista
SAK:n lausunto työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisista kokeiluista

Kuntapolitiikka

SAK:n tavoitteena ovat elinvoimaiset kunnat. Kuntiin jäävien peruspalvelujen on oltava riittävällä tasolla etenkin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Kuntataloutta ei saa ajaa niin huonoon tilanteeseen, että kunnat ovat pakotettuja heikentämään palvelujaan tai ulkoistamaan työtään.

SAK:n tavoitteet kuntavaaleihin 2017

Luottamus luo yhteistyötä