Veropolitiikka

SAK:n veropolitiikan päätavoite on edistää työllisyyttä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, kun verotuksen päätehtävä on kerätä riittävästi rahaa hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Kattava hyvinvointivaltio palveluineen ja etuuksineen vaatii paljon verotuloja. SAK pyrkii veropoliittisilla linjauksillaan varmistamaan, että verotus toimii oikeudenmukaisesti.

SAK kannattaa progressiivista verotusta tuloerojen pienentämiseksi. Linjauksissamme painotamme verotaakan jakautumista oikeudenmukaisesti eri väestöryhmien kesken: palkansaajien rinnalla yrittäjien, omistajien ja eläkeläisten on maksettava reilu osuutensa hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.