SAK:n työttömyysturvamalli

SAK ei hyväksy työttömien turvaan tehtäviä leikkauksia. Sosiaaliturvan heikentämisen sijaan työnhakuun kannustavat rakenneuudistukset ja työttömyysturvan uudistaminen SAK:n ehdottamalla tavalla.

SAK ja siihen kuuluvat liitot ovat vaatineet toistuvasti, ettei kiristyksiä työttömyysturvaan toteuteta ja niiden valmistelu lopetetaan. Heikennysten ja monimutkaistamisen sijaan työttömyysturvaa ja työttömien palveluja on uudistettava kokonaisuutena.

Työttömät työnhakijat tarvitsevat laadukkaita ja tasapuolisia palveluita työllistyäkseen. Työllistymismahdollisuuksia parantavat henkilökohtainen työllistymissuunnitelma ja myös mahdollisuudet työttömyyden aikaiseen opiskeluun.

Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät vuoden 2019 alusta valtion vastuulta maakuntien järjestettäviksi ja yksityisten palveluntuottajien toteutettavaksi. SAK on esittänyt julkisen maakunnan palvelukeskuksen perustamista, jotta uudistus ei heikentäisi työttömien palveluja.

Sen tehtävä on arvioida työttömän tarpeet, ohjata hänet palveluihin ja hoitaa työttömyysturvan viranomaistehtävät. Vaikeimmin työllistyvien palvelut on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä.

SAK uudistaisi työttömyysturvaa neljällä tavalla

  1. Yhdistelmävakuutus yrittäjien ja palkansaajien tuloille kannustaa vastaanottamaan työtä muuttuneessa työelämässä.
  2. Sovitellun päivärahan maksaminen kokoaikatyöstä osa-aikaisen työn lisäksi rohkaisee ottamaan vastaan matalapalkkaista työtä.
  3. Työvoimapoliittisen harkinnan vähentäminen tuo resursseja työttömien työllistymispalveluihin.
  4. Hyvin toteutettu tulorekisteri yksinkertaistaa työttömyystukien maksamista ja helpottaa työn vastaanottamista.


Tutustu SAK:n ehdotuksiin työttömyysturvan uudistamiseksi
Yhdeksän kannustinloukkua ja SAK:n ratkaisut niihin