Kela maksaa perhevapaiden ajalta tukea, joka turvaa perheen toimeentulon perhevapaiden aikana. Yleensä työehtosopimuksissa on sovittu, että äitiysvapaan ajalta saa palkkaa 3 kuukaudelta ja isyysvapaan ajalta kahdelta viikolta. Jos saat perhevapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa tuen työnantajallesi.

Kela myöntää tukia vain hakemusten perusteella. Hae tukia Kelan verkkopalvelussa. Voit hakea tukia myös hakulomakkeilla, joita saat verkosta tai Kelan toimistosta.

Lisää tietoa perhevapaista ja tuista lapsiperheille saat SAK:n perhevapaaoppaasta ja Kelan verkkosivuilta.

Äitiysvapaa

Äidillä on oikeus äitiysvapaaseen, joka kestää noin 4 kuukautta. Vapaa alkaa noin 5–8 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äitiysvapaan ajalta saat äitiysrahaa.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, tupakansavulle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Silloin saat erityisäitiysrahaa.

Vanhempainvapaa

Äitiysvapaan jälkeen äiti tai isä voi jäädä vanhempainvapaalle. Vanhempainvapaa kestää noin puoli vuotta. Vapaa loppuu, kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Kela maksaa vapaan ajalta vanhempainrahaa.

Vanhempainrahan suuruus määräytyy tulojen mukaan.

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa kummallekin osittaista vanhempainrahaa.

Isyysvapaa

Isä voi pitää isyysvapaata noin 9 viikkoa. Hän voi olla kotona äidin kanssa yhtä aikaa noin 3 viikon ajan. Loput isyysvapaasta isä voi pitää, kun vanhempainvapaa loppuu. Isyysvapaan ajalta isä saa isyysrahaa.

Hoitovapaa

Vanhempainvapaan jälkeen voit hoitaa lasta kotona. Voit olla hoitovapaalla, kunnes lapsesi täyttää kolme vuotta.

Kela maksaa kotihoidon tukea alle 3-vuotiaasta lapsesta. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi tai joku muu, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja. Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Voit myös käydä töissä osa-aikaisesti ja hoitaa lopun aikaa lastasi kotona. Tällöin saat vähemmän palkkaa, mutta Kela maksaa sinulle joustavaa hoitorahaa. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta.

Voit saada myös osittaista hoitorahaa, jos lyhennät työaikaasi, kun lapsesi aloittaa koulussa.

Kun lapsi sairastuu

Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu, voit jäädä hoitamaan häntä kotiin tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää.

Lain mukaan työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta. Tarkista kuitenkin oma työehtosopimuksesi, jossa saattaa olla parempia ehtoja. Voit ehkä saada palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Raskaana ja perhevapaalla olevia ei saa syrjiä

Työnantaja ei saa irtisanoa sinua siksi, että

  • olet raskaana
  • olet perhevapaalla
  • olet kertonut, että aiot jäädä perhevapaalle.

Perhevapaan jälkeen sinulla on oikeus palata aikaisempiin töihisi.

SAK:n perhevapaamalli

SAK julkaisi oman mallinsa perhevapaiden uudistamiseksi huhtikuussa 2016. SAK:n malli joustavoittaa arkielämää, rohkaisee isiä perhevapaille ja kohtelee kaikkia perheitä tasapuolisesti. Voit lukea perhevapaamallistamme tarkemmin julkaisustamme Perhepalikat uusiksi. Mallista on tehty myös pdf-esitys.

Joustavaa sopimista perhevapaiden käytöstä

Mitä jos saisit käyttää työskentelypäiviltä säästyneet perhe-etuudet myöhemmin? Entä jos pitkien yhtäjaksoisten vapaiden sijaan pystyisit sopimaan joustavasti perheesi ja työnantajienne kanssa vapaiden käytöstä? Haluatko määrittää itse, kuka kuuluu perheeseesi?

SAK:n perhevapaamalli joustavoittaa arkielämää, rohkaisee isiä perhevapaille ja kohtelee kaikkia perheitä tasapuolisesti.

Sekä perhevapaat että tukieurot joustavat tarpeen mukaan

SAK:n mallissa perhevapaita voi käyttää joustavasti yksittäisinä päivinä, puolitettuina tai pitkinä vapaina. Vanhempainrahoja voi käyttää joustavasti, ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta, ja hoitorahaa, kunnes lapsi on 7-vuotias.

Isien kannustaminen perhevapaille on tärkeää

Korvamerkityt vapaat kannustavat etenkin isiä perhevapaille: vanhempainraha ja hoitoraha jaetaan tasan juridisille vanhemmille, mutta osan kiintiöidyistä päivistään vanhempi saa luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle, etävanhemmalle, isovanhemmille tai muille läheisille.

SAK tavoittelee edelleen vanhempainrahakauden pidentämistä

Kustannusneutraali rakenneuudistus ei ole lopullinen ratkaisu kaikkiin perheiden nykyisiin haasteisiin. SAK tavoittelee edelleen vanhempainrahakauden pidentämistä. Rakenneuudistuksen lisäksi perheiden hyvinvointiin on sijoitettava tulevaisuudessa myös muilla tavoin.