Ay-koulutus

Osallistumalla ammattiyhdistysliikkeen järjestämään koulutukseen voit perehtyä työelämän asioihin tai opetella vuorovaikutus- tai vaikkapa tietoteknisiä taitoja. Koulutustarjonta on monipuolista: kurssinimikkeitä on satoja.

SAK:n ja sen jäsenliittojen tarjoama koulutus ja kurssit luottamusmiehille ja muille aktiiveille tarjoavat eväitä oman luottamustehtävän hoitamiseen. Kursseja voi opiskella myös verkossa.

SAK:n ja sen jäsenliittojen koulutukseen osallistuu vuosittain noin 50 000 jäsentä. Kurssit ovat edullisia ja osa niistä on maksuttomia. Ammattiliitot huolehtivat jäsenkoulutuksesta yhteistyössä Työväen Sivistysliiton TSL:n ja KSL-opintokeskuksen kanssa.

Työelämätietoa jäsenille

Ammattiliitot järjestävät jäsenilleen työelämään liittyvien kurssien lisäksi mm. kieli- ja atk-kursseja, koulutusta vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoissa sekä harrasteaineiden ja kansainvälisten kysymysten kursseja. Näistä kursseista löydät lisätietoja mm. ammattiliittojen nettipalveluista.

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet voivat osallistua myös Työväen Sivistysliiton TSL:n ja KSL-opintokeskuksen kursseille. Myös Palkansaajien koulutussäätiön ylläpitämällä Kiljavan opistolla on tarjolla kaikille jäsenille suunnattuja kursseja, esimerkiksi harrastekursseja.

Eväitä luottamustehtävän hoitamiseen

SAK ja sen jäsenliitot kouluttavat aktiivejaan kolmessa opistossa. Palkansaajien koulutussäätiö hallinnoi kansanopistona toimivaa Kiljavan opistoa. SAK:n kahdella jäsenliitolla on omat opistonsa: Teollisuusliitolla Murikka-opisto ja JHL:llä JHL-opisto. Valtaosa koulutuksesta on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja järjestöaktiiveille.

Kiljavan opisto

Kiljavan opisto huolehtii erityisesti niiden liittojen aktiivien perus- ja jatkokoulutuksesta, joilla ei ole omaa opistoa. Pitkäkestoiseen koulutukseen osallistuu kuitenkin kaikkien jäsenliittojen aktiiveja. Opistolla on tarjolla myös valikoima kaikille sopivia harrastekursseja sekä rakennusalan, luonto-erä oppaan ja media-alan ammattitutkintoja.

Opistolla on kaksi toimipistettä: Nurmijärven Kiljavan opisto Nurmijärvellä ja Voionmaan koulutuskeskus Tampereella.

Ammattikorkeakoulutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak tarjoaa Kiljavan opistolla kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman. Tämä ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ohjaus-, koulutus-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Koulutusohjelmassa voi erikoistua työelämän ja ammattiyhdistysliikkeen toimintaan. Humak tarjoaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Henkilöstön kurssit

SAK:n, ammattiliittojen ja työttömyyskassojen henkilöstökoulutus on organisoitu Työelämän osaamisverkoston Askel Oy:n kautta. Askel on kuuden työelämäopiston (JHL-opisto, KSL, Kiljavan opisto, Murikka-opisto, Työväen Akatemia ja TSL) yhteisesti omistama yritys. Se järjestää henkilöstön ammattitaidon kehittämistä tukevaa koulutusta Helsingissä, Tampereella, Nurmijärvellä, Kauniaisissa ja verkossa.

Ammattiliittojen ja työnantajaliittojen neuvottelemat kurssit

Useat ammattiliitot ja työnantajaliitot neuvottelevat vuosittain listan niistä kursseista, joihin osallistuville luottamushenkilöille maksetaan korvaus kurssin aikaisesta ansionmenetyksestä ja ateriakustannusten korvaus koulutuksen järjestäjälle. Kysy kursseista omasta liitostasi.

Ilmoittaudu ja hae etuja

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan

  • ammattiyhdistyksen koulutukseen (järjestäjinä opistot, TSL, KSL tai ammattiliitto)
  • työnantajan kanssa sovittuun yhteiseen koulutukseen
  • ammattiyhdistysliikkeen opistojen ammatilliseen koulutukseen.

Lomakkeella haetaan myös seuraavia etuja:

1. Työnantajalta

  • vapautusta työstä (koulutussopimukset, opintovapaalaki)
  • korvausta ansionmenetyksestä (tarkoitetaan palkkaa) (järjestöjen sopima ay-koulutus, yhteinen sekä ammatillinen koulutus)
  • ateriakorvausta tai muuta koulutuskulukorvausta (järjestöjen sopima ay-koulutus)
  • kurssikustannuksia (sovittu yhteinen koulutus sekä ammatillinen koulutus)

Katso tarkemmat perusteet työehtosopimuksen ao kohdista.

2. Ammattiosastolta

  • osaston edustajan allekirjoitus (tarvittaessa, ay-koulutus ja yhteinen koulutus)
  • osaston mahdollista opintotukea (ellei liitto korvaa: kurssimaksu ja päiväraha)

3. Ammattiliitolta

  • koulutustukea (kurssikustannukset, matkakulut, apurahat)

Apurahojen eli kurssipäivärahan ja stipendin myöntämistä varten tarvitaan työnantajan varmennus tai muu osoitus siitä, että hakijalle aiheutuu kustannuksia osallistumisesta, esim. todistus ansionmenetyksestä. Liiton tuen edellytyksenä on yleensä ammattiosaston edustajan allekirjoitus.