Ammatillinen koulutus

Jokaiselle suomalaiselle on taattava vähintään ammatillinen tutkinto. Kehittämällä nuorten koulutusta voidaan merkittävästi vaikuttaa työurien pidentymiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.
Työpaikat koulutustason mukaan 1987–2014. Lähde: Tilastokeskus / Pekka Myrskylä

Oppivelvollisuusikä pidemmäksi

Vielä kolmekymmentä vuotta sitten Suomessa oli liki miljoona työpaikkaa, jotka edellyttivät tekijältään vain peruskoulua. Niistä on jäljellä enää kolmannes.

Muutos näkyy työttömyytenä. Vuonna 2014 pelkän perusasteen varassa 16–64-vuotiaista oli 623 000. Heistä työssä kävi vain 272 000 eli harvempi kuin joka kolmas. Pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysaste oli 44 prosenttia.

Jokaisesta ikäluokasta noin 10 000 nuorta jää edelleen perusasteen varaan. Osa ei hae toisen asteen koulutukseen ja noin 15 prosenttia keskeyttää ammatillisen koulutuksen.

Nuoria on tuettava voimakkain toimenpitein yhdessä elämän tärkeimmistä käännekohdista. Siksi oppivelvollisuusikää on pidennettävä toisen asteen opintoihin ja nuorisotakuuta vahvistettava.