Ammatillinen koulutus

Jokaiselle suomalaiselle on taattava vähintään ammatillinen tutkinto. Kehittämällä nuorten koulutusta voidaan merkittävästi vaikuttaa työurien pidentymiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Oppivelvollisuusikä pidemmäksi

Perusasteen koulutukseen nojaavien työpaikkojen määrä on selvästi vähentynyt. Kun vielä vuonna 1987 perusasteen koulutukseen perustuvia työpaikkoja oli 900 000, vuonna 2017 niitä oli enää 260 000.

Muutos näkyy työttömyytenä. Vuonna 2017 pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysaste oli vain 44 prosenttia.

Jokaisesta ikäluokasta noin 10 000 nuorta jää edelleen perusasteen varaan. Osa ei hae toisen asteen koulutukseen ja noin 15 prosenttia keskeyttää ammatillisen koulutuksen.

Nuoria on tuettava voimakkain toimenpitein yhdessä elämän tärkeimmistä käännekohdista. Siksi oppivelvollisuusikää on pidennettävä toisen asteen opintoihin ja nuorisotakuuta vahvistettava.

Lue lisää: SAK:n koulutusta koskevat tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023