Vuosiloma

Kun teet työtä, sinulle kertyy vuosilomaa. Lomaa kertyy, jos työskentelet vähintään 35 tuntia kuukaudessa tai 14 päivää kuukaudessa.

Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, lomaa kertyy 2 päivää kuukaudessa. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudessa. Saat siis 24 päivää kesälomaa ja 6 päivää talvilomaa.

Työntekijä saa vuosiloman ajalta palkkaa. Loma-ajan palkkaa kutsutaan lomapalkaksi. Jos et ehdi pitää kaikkia lomapäiviäsi, saat loman sijasta rahaa eli lomakorvausta. Lomakorvausta on maksettava kaikista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomaraha

Monilla työpaikoilla työntekijä saa lomapalkan lisäksi lomarahaa, joka on noin puolet lomapalkan määrästä. Lomarahan maksamisesta ja määrästä on sovittu alan työ- tai virkaehtosopimuksessa, eikä siitä ole säännöksiä laissa. Työ- tai virkaehtosopimuksesta riippuen työnantaja maksaa lomarahan sinulle joko ennen loman alkua tai loman jälkeen.

Sinun täytyy maksaa veroa myös lomakorvauksesta ja lomarahasta.

Vuosilomasta saat tarkempia tietoja SAK:n ja Ammattiliitto Pron vuosilomaoppaasta.