Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voi päättyä monella eri tavalla: irtisanomiseen, määräaikaisen työsuhteen päättymiseen tai työsuhteen purkaamiseen.

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

Työsuhteen voi purkaa heti vain koeaikana tai jos sinä tai työnantajasi laiminlyö velvollisuuksiaan.

Vakituisen työsuhteen irtisanominen

Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen

Kun työnantaja irtisanoo työsuhteen, hän sanoo, että työntekijän työ loppuu. Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen vain asiallisen ja painavan syyn takia.

Hänen on aina perusteltava syy työntekijälle. Syy voi olla esimerkiksi se, että yrityksen tuotteilla tai palveluilla ei ole tarpeeksi ostajia. Syynä voi myös olla yrityksen huono taloudellinen tilanne.

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän myös syystä, joka johtuu työntekijästä.

Sellainen syy on esimerkiksi jatkuva myöhästely tai työn tekeminen huonosti. Irtisanomisen syynä ei saa olla raskaus tai perhevapaa.

Työntekijää ei yleensä saa irtisanoa, ennen kuin hän on saanut varoituksen ja mahdollisuuden korjata tapansa.

Työntekijä voi irtisanoa työsuhteen

Jos työsopimus on vakituinen, sinun täytyy irtisanoa itsesi, jos haluat lopettaa työsuhteen. Vie siitä kirjallinen ilmoitus työnantajalle. Sinun ei tarvitse kertoa syytä. Et voi kuitenkaan lopettaa työntekoa heti, vaan vasta irtisanomisajan jälkeen.

Irtisanomisaika

Irtisanomisen jälkeen alkaa irtisanomisaika. Laki määrää irtisanomisajan pituuden. Työsuhde päättyy vasta irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaikana työntekijä tekee töitä normaalisti, ja hän saa siltä ajalta normaalin palkan.

Jos sinä irtisanot työsuhteen, irtisanomisaika on

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta.

Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen, irtisanomisaika on

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut 1–4 vuotta
  • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 4–8 vuotta
  • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 8–12 vuotta
  • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Irtisanomissuoja

Työnantajalla pitää olla työntekijän irtisanomiselle asiallinen ja painava syy. Sinulla on työntekijänä aina oikeus tietää irtisanomisperuste.

Jos irtisanominen viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi, on työnantajan kyettävä siellä näyttämään toteen, että hänellä on ollut oikeus päättää työntekijän työsopimus. Tuomioistuin voi tuomita työnantajan maksamaan työntekijälle korvausta laittomasta irtisanomisesta. Työsopimusta ei kuitenkaan tarvitse jatkaa, vaikka työntekijän  irtisanominen todettaisiin laittomaksi. 

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, jos siitä ei ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Sinä et siis voi lopettaa töitä, kun työsuhde on kesken. Sama sääntö koskee työnantajaa. Hän ei saa irtisanoa sinua, kun työsuhde on kesken.

Määräaikainen työsopimus sitoo teitä molempia. Kumpikaan ei voi peruuttaa sopimusta ilman toisen lupaa.

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen tarkoittaa, että työsopimus loppuu heti ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen voi purkaa koeaikana heti. Muuten työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavan syyn takia.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Uuden työn alussa voi olla koeaika, joka voi kestää enintään 6 kuukautta. Työ päättyy koeaikana heti, jos työnantaja tai sinä haluat niin.

Jos työnantaja purkaa työsopimuksen koeaikana, hänellä täytyy olla siihen asiallinen syy. Hän ei saa syrjiä ketään.

Työsopimuksen purkaminen erittäin painavan syyn takia

Työsopimuksen voi purkaa erittäin painavan syyn takia. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos työntekijä laiminlyö tai rikkoo velvollisuuksiaan vakavasti. Tällainen syy saattaa olla esimerkiksi se, että työntekijä varastaa työpaikalta tai saapuu töihin humalassa.

Sinä voit purkaa työsopimuksen, jos työnantajasi laiminlyö tai rikkoo vakavasti velvollisuuksiaan. Esimerkiksi jos työnantaja ei maksa palkkaa tai hän ei huolehdi työturvallisuudesta, voit purkaa työsopimuksen.

Takaisinottovelvollisuus

Jos sinut on irtisanottu, työnantajalla on takaisinottovelvollisuus. Se tarkoittaa, että työnantajan täytyy palkata sinut uudelleen töihin, jos hänellä on samoja tehtäviä tarjolla. Hän ei siis saa palkata uusia työntekijöitä, vaan töitä on tarjottava ensin sinulle.

Takaisinottovelvollisuus on yleensä voimassa 4 kuukauden ajan siitä, kun työsuhde päättyi.

Lomauttaminen

Lomauttaminen eli pakkoloma tarkoittaa, että työnantaja käskee sinun jäädä lomalle ilman palkkaa. Sinulle täytyy kertoa lomautuksesta 14 päivää etukäteen.

Voit joutua pakkolomalle, jos työnantajalla ei ole tarpeeksi töitä. Lomauttaminen voi kestää jonkin aikaa, mutta sinun työsuhteesi ei pääty.

Lomautuksen aikana saat työttömyyspäivärahaa, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon eli työ- ja elinkeinotoimistoon. Muista ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Työnantajan konkurssi ja palkkaturva

Työnantajan konkurssi tarkoittaa, että yritys lopettaa toimintansa rahanpuutteen takia. Silloin myös sinun työsi loppuvat, ja jäät ehkä ilman viimeistä palkkaa. Jos työnantaja ei voi maksaa sinulle palkkaa, saat palkan palkkaturvasta.

Palkkaturvaa on haettava lomakkeella, jonka saat TE-toimistosta. Muista hakea palkkaturvaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työ loppuu.

Työtodistus

Kun työsuhde päättyy, sinulla on oikeus saada työtodistus. Tarvitset sitä, kun haet uutta työpaikkaa. Se on tärkeä myös silloin, jos joudut työttömäksi ja haet työttömyysetuutta.

Työtodistus kertoo, kuinka kauan olet ollut töissä ja mitä olet tehnyt. Lisäksi voit pyytää, että työnantaja kirjoittaa arvion taidoistasi ja syyn, miksi työsuhde päättyi. Työnantaja ei saa kirjoittaa näitä tietoja, jos et pyydä niitä.

Jos et muista pyytää työtodistusta, voit pyytää sen myöhemmin. Työnantajan täytyy antaa työtodistus vielä 10 vuoden kuluessa siitä, kun työ loppui.

Työttömyysturva

Kun palkkatuloja ei ole, Kela tai työttömyyskassa maksaa rahallista tukea työttömälle. Lue lisää työttömyysturvasta ja sen hakemisesta.