Työsuhteen kesto ja muoto

Tarkista aina työsopimuksesta, millainen työsuhde on. Työsuhde voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Työntekijä voidaan palkata työpaikalle suoraan tai esimerkiksi vuokratyöyrityksen kautta.

Vakituinen ja määräaikainen työ

Työsuhde voi olla vakituinen tai määräaikainen. Jos työsi on määräaikainen, varmista, että siihen on pätevä syy.

Vakituinen työ tarkoittaa, että työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työsopimukseen ei ole kirjoitettu työn päättymisaikaa. Työ jatkuu niin kauan, kunnes työntekijä tai työnantaja haluaa lopettaa eli irtisanoa työsuhteen.

Yleensä työsuhde on vakituinen. Jos työsuhteesi on vakituinen, sinua kutsutaan vakituiseksi työntekijäksi.

Määräaikainen työ kestää vain sen ajan, joka työsopimuksessa lukee. Työsopimukseen on kirjoitettu työn päättymisaika.

Jos työsopimus on määräaikainen, siihen pitää aina olla pätevä syy. Tämä syy pitää kirjoittaa työsopimukseen. Esimerkiksi sijaisella on tavallisesti määräaikainen työ. Määräaikaista työtä sanotaan usein pätkätyöksi.

Määräaikainen työsopimus sitoo sekä sinua ja työnantajaa. Määräaikaista työtä ei voi tavallisesti lopettaa aikaisemmin kuin mitä työsopimuksessa lukee.

Jos työnantaja tarvitsee sinua jatkuvasti, työsuhteesta täytyy tehdä vakituinen työsopimus. Yhtään määräaikaista työsopimusta ei saa tehdä ilman painavaa syytä.

Onko työsuhteesi laillisesti määräaikainen?

Työsuhde voi olla määräaikainen esimerkiksi näistä syistä:

  1. olet jonkun sijainen
  2. olet kausityössä, esimerkiksi kesätyöntekijänä tai jouluapulaisena
  3. olet työharjoittelussa
  4. opiskelet oppisopimuksella
  5. olet itse pyytänyt määräaikaista työtä
  6. työ on määräaikainen hanke eli se kestää vain tietyn aikaa
  7. olet ollut vähintään vuoden työttömänä


Jos epäilet, että työsi on määräaikainen ilman pätevää syytä, ota yhteyttä työpaikkasi luottamushenkilöön tai ammattiliittoon.

Työn alussa on yleensä koeaika

Työntekijällä on yleensä koeaika, kun hän aloittaa uuden työn.

Koeajasta täytyy sopia ja se täytyy merkitä työsopimukseen. Koeaikana työnantaja katsoo, sopiiko työntekijä uuteen työhön. Työntekijä voi koeaikana selvittää, vastaako työ hänen toiveitaan.

Työntekijä tai työnantaja voi päättää työsuhteen koeaikana.

Päättäminen ei saa olla syrjivää tai epäasiallista.

Koeaika saa kestää enintään 6 kuukautta. Jos työ on määräaikainen, koeaika saa olla enintään puolet työn kestosta. Esimerkiksi jos työ kestää neljä kuukautta, koeaika saa olla kaksi kuukautta.

Vuokratyö

Vuokratyö tarkoittaa, että yritys palkkaa työntekijöitä ja vuokraa heitä edelleen eri yrityksille.

Teet työsopimuksen vuokratyöyrityksen kanssa. Olet siis työsuhteessa vuokratyöyritykseen, joka on työnantajasi. Työ tehdään toisessa paikassa. Työntekopaikka voi vaihdella.

Sinun palkkasi maksaa vuokratyöyritys. Yritys, jossa teet töitä, määrää työtehtäväsi ja valvoo työntekoasi.

Palkka vuokratyössä ei saa olla huonompi kuin mitä työehtosopimuksessa sanotaan. Vuokratyössä on samat säännökset kuin muissakin työsuhteissa.

Jos sinulla on ongelmia, kysy neuvoa luottamusmieheltä tai ammattiliitosta. Saat lisätietoja vuokratyöstä osoitteesta www.vuokratyoopas.fi.

Oppisopimus ja työharjoittelu

Oppisopimus on yksi tapa oppia uusi ammatti. Teet työtä työpaikalla ja opiskelet samaan aikaan oppilaitoksessa.

Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen, ja opiskelija saa palkkaa. Osa opiskelusta tapahtuu oppilaitoksessa. Silloin opiskelija voi saada erilaisia tukia.

Työharjoittelu on työntekoa, joka lisää työntekijän ammattitaitoa. Tavallisesti työharjoittelija on opiskelija tai joku muu henkilö, joka aloittaa työelämässä. Työharjoittelusta voi saada palkkaa, tai se voi olla palkatonta.

Jos olet osallistunut työttömänä työkokeiluun, voit saada työskentelysi ajalta työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista päivärahaa.

Kokoaikainen ja osa-aikainen työ

Työ voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Jos mahdollista, älä tee nollatuntisopimusta. Silloin et ehkä saa palkkaa.

Kokoaikainen työ tarkoittaa, että teet työtä koko päivän. Työtä on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Yleensä työaika on tätä lyhyempi, esimerkiksi 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa. Työtä tehdään yleensä viisi päivää viikossa.

Osa-aikainen työ tarkoittaa, että teet työtä vain osan päivästä tai osan viikosta. Työtä on siis vähemmän kuin kokoaikaisessa työssä.

Jos olet osa-aikainen työntekijä, sinulla on oikeus lisätyöhön. Se tarkoittaa, että jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä, työtä täytyy tarjota ensin sinulle. Uusia työntekijöitä ei siis saa palkata, ennen kuin työtä tarjotaan osa-aikaiselle työntekijälle.

Nollatuntisopimus

Älä tee nollatuntisopimusta, jos mahdollista. Nollatuntisopimus tarkoittaa, että työnantajan ei ole pakko antaa sinulle työtunteja. Sopimuksessa voi lukea esimerkiksi, että työaikasi on 0–20 tuntia viikossa. Jos sinulla on 0 työtuntia, et saa palkkaa.

Jos työnantaja tarjoaa nollatuntisopimusta, neuvottele vähimmäistuntimäärä. Kun työsopimukseesi on merkitty vähimmäistuntimäärä, työnantajan täytyy maksaa sinulle palkkaa vähintään niistä työtunneista, vaikka sinulla ei olisi töitä.