Työsopimus

Kun aloitat työn jossakin työpaikassa, sinä ja työnantaja teette työsopimuksen.

Työsopimuksessa sinä lupaat tehdä sovittua työtä, ja työnantaja lupaa maksaa sinulle työstä palkkaa. Palkan lisäksi työsopimuksessa sovitaan esimerkiksi työajasta, työn kestosta ja työtehtävistä.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, ja se on myös yleisin tapa tehdä työsopimus. Myös suullinen työsopimus riittää, mutta kirjallinen on parempi. Jos tulee riitaa, kirjallisesta työsopimuksesta on helppo tarkistaa, mitä on sovittu.

Jos et tee työsopimusta kirjallisesti, työnantajan täytyy antaa sinulle kirjallinen selvitys työehdoista.

Selvitys täytyy antaa kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhteesi on alkanut. Jos työnantaja ei anna sinulle selvitystä, hän rikkoo työsopimuslakia.

Lue työsopimus tarkasti, ennen kuin allekirjoitat sen. Jos et ymmärrä jotain, älä allekirjoita sopimusta. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi

Työsopimuksen sisältö

 1. työnantajan nimi
 2. työntekijän eli sinun nimesi
 3. milloin työ alkaa
 4. onko työssä koeaikaa
 5. työn kesto eli onko työsopimus vakituinen vai määräaikainen
 6. missä työtä tehdään
 7. työtehtävät
 8. palkkaus eli palkan määrä ja maksupäivä
 9. työaika
 10. vuosiloma
 11. irtisanomisaika
 12. mitä työehtosopimusta työpaikkasi noudattaa
 13. päivämäärä ja allekirjoitus.

Määräaikaisessa työsopimuksessa täytyy olla lisäksi

 1. miksi työsopimus on määräaikainen
 2. kuinka kauan työsuhde kestää.

 

Palkka ja muut edut eivät saa olla huonompia kuin mitä työehtosopimuksessa tai laissa sanotaan.

Koeaika

Uudessa työssä voi olla aluksi koeaika. Työntekijä tai työnantaja voi päättää työsuhteen koeaikana. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei saa olla syrjivää tai epäasiallista.

Tutustu myös työehtosopimukseen

Työehtosopimus eli tes on sopimus alan työehdoista. Työehtoja ovat esimerkiksi palkka, työaika ja lomat.

Suomessa laki määrää osan työelämän asioista, mutta ei kaikkia. Monista asioista määrää työehtosopimus. Työehtosopimuksen tekevät työnantajien liitto ja ammattiliitto, joka edustaa työntekijöitä.

Jos työnantajasi ei ole velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, hänen täytyy silti noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

Melkein jokaisella alalla on oma työehtosopimus. Esimerkiksi kaupan alalla, siivousalalla ja rakennusalalla on oma tes. Kun aloitat uudessa työpaikassa, kysy, mitä työehtosopimusta siellä noudatetaan. Oman alasi työehtosopimuksen saat

Myös laki kertoo työntekijän yleiset oikeudet ja velvollisuudet.