Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet

Työelämässä on paljon sääntöjä, joita työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa.

Säännöt perustuvat työehtosopimukseen ja lakeihin, kuten työaikalakiin ja työturvallisuuslakiin. Työntekijän täytyy esimerkiksi noudattaa työaikoja, ja työnantajan täytyy maksaa palkkaa, joka on työehtosopimuksen mukainen.

Työntekijän velvollisuudet

Työnantajan velvollisuudet


Tee työsi huolellisesti.

Noudata työnantajan ohjeita.

Mene töihin ajoissa.

Käyttäydy asiallisesti kaikkia työtovereitasi kohtaan.

Käytä työnantajan antamia suojaimia ja apuvälineitä.

Älä vaaranna omaa tai toisten turvallisuutta.

Kysy lisää töitä, jos työt loppuvat.

Älä puhu pahaa työnantajastasi.

Älä tee toiselle yritykselle työtä, joka vahingoittaa työnantajaasi.

Älä kerro työnantajan salaisia asioita muille.
 


Noudattaa lakia ja työehtosopimusta.

Maksaa palkka palkkapäivänä.

Kertoa työvuorot ajoissa.

Kunnioittaa työntekijöiden taukoja ja lepoaikoja.

Tehdä työpaikasta turvallinen.

Opastaa uusia työntekijöitä.

Kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti.

Puuttua kiusaamiseen mahdollisimman nopeasti.

Maksaa palkka ja lomakorvaus heti, jos työsuhde päättyy.