Työaika

Työaikaa on se aika, jonka käytät työntekoon tai olet työnantajan käytettävissä. Matka kodin ja työpaikan välillä ei yleensä ole työaikaa.

Työaika vaihtelee eri aloilla. Lain mukaan säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu tätä lyhyemmästä työajasta.

Liukuva työaika tarkoittaa, että työhön voi tulla ja työstä voi lähteä eri aikaan. Työ voi alkaa esimerkiksi kello 7–9 välillä ja päättyä kello 16–18.

Vuorotyö ja yötyö

Työ voi olla myös vuorotyötä tai jaksotyötä. Silloin työvuorot vaihtelevat. Esimerkiksi sairaalassa tehdään aamuvuoroja, iltavuoroja ja yövuoroja.

Yötyö liittyy usein vuoro- ja jaksotyöhön. Yötyö tehdään kello 23–6 välillä.

Työaikalaki rajoittaa yöllä työskentelyä, koska yötyö on raskaampaa kuin päivätyö. Siksi työnantajan täytyy järjestää terveystarkastus työntekijöille, jotka tekevät yötyötä. Yötyö on sallittua vain joissain töissä ja tilanteissa. Esimerkiksi nuoret eivät yleensä saa tehdä yötyötä.

Yötyöstä maksetaan yleensä erillinen korvaus eli yötyölisä. Lisätietoa löydät oman alasi työehtosopimuksesta.

Työvuorolista

Työnantajan täytyy tehdä etukäteen työvuorolista eli työvuoroluettelo. Työvuorolistaan on merkitty

  1. mihin aikaan työvuoro alkaa
  2. mihin aikaan työvuoro loppuu
  3. päivittäiset lepoajat eli tauot
  4. vapaapäivät.

 

Sinulla on oikeus saada työvuorolista hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kuin työviikko alkaa.

Jos teet töitä työvuorolistan mukaan, säilytä kopiot työvuorolistoista. Jos työvuorolista muuttuu, kirjoita muutokset muistiin. Listasta voit tarkistaa, saitko palkkasi oikein.

Lisätyö ja ylityö

Jos töitä on paljon, työnantaja voi pyytää sinua tekemään lisätöitä tai ylitöitä. Sinun ei ole pakko suostua tekemään lisätyötä tai ylityötä.

Lisätyö on työtä, jota tehdään työsopimuksessa sovitun työajan lisäksi. Lisätyö ei ylitä lainmukaista säännöllistä työaikaa eli 40 tuntia viikossa. Lisätyöstä pitää maksaa vähintään sama palkka kuin muusta työstä.

Ylityö on työtä, jota tehdään säännöllisen työajan lisäksi. Ylityöstä täytyy maksaa korotettua palkkaa. Jos 8 tunnin työaika ylittyy vuorokaudessa, palkkaa korotetaan seuraavalla tavalla:

  • 2 ensimmäistä työtuntia: korotus 50 prosenttia
  • seuraavat työtunnit: korotus 100 prosenttia eli saat rahaa kaksi kertaa enemmän.

Jos viikoittainen työaika eli 40 tuntia ylittyy, täytyy ylimenevästä työajasta maksaa 50 prosentilla korotettu palkka.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia, että lisätyön tai ylityön palkka vaihdetaan palkalliseen vapaa-aikaan.

Jaksotyössä tehtävästä ylityöstä on omat sääntönsä. Myös työehtosopimuksessa ylityöstä on voitu sopia toisin.