Tauot ja lepoaika

Työaikalaki määrää, kuinka paljon voit tehdä työtä.

Sinulla on oikeus pitää lepotaukoja työaikana. Lisäksi sinulla on oikeus levätä työpäivien välillä. Lisää sääntöjä taukoihin ja lepoaikoihin löydät työehtosopimuksesta.

Ruokatauko ja kahvitauko

Ruokatauko on työpäivän aikana olevan lepotauko, jolloin sinä voit levätä ja syödä. Ruokatauko on vähintään puoli tuntia. Sinulla on oikeus ruokataukoon, jos työpäiväsi on yli kuusi tuntia. Yleensä ruokatauko ei ole työaikaa.

Sinulla on oikeus myös kahvitaukoihin. Ne ovat 10 tai 15 minuutin pituisia taukoja. Kahvitauot ovat työaikaa.

Alle kuuden tunnin työpäivään ei välttämättä kuulu ruokataukoa. Usein esimerkiksi kaupan myyjillä on vain yksi kahvitauko, jos he ovat työssä alle 6 tuntia.

Vuorokausilepo

Sinulla on oikeus levätä työvuorojen välissä. Lepoaika on vähintään 11 tuntia. Jos teet jaksotyötä, lepoaika on vähintään 9 tuntia.

Viikkolepo

Sinulla on oikeus pidempään lepoon kerran viikossa. Tavallisesti viikkolepo on vähintään 35 tuntia. Joskus viikkolepo voi olla lyhyempi, mutta sen täytyy aina olla vähintään 24 tuntia.

Viikkolepoa ei saa keskeyttää, eli sinua ei saa kutsua sen aikana töihin. Vapaapäivän pitää olla sunnuntaina, jos mahdollista.