Palkka

Palkka on korvaus työstä. Palkka ei saa olla pienempi kuin vähimmäispalkka, joka kerrotaan oman alasi työehtosopimuksessa.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkan täytyy kuitenkin olla kohtuullinen. Kohtuullinen tarkoittaa palkkaa, joka maksetaan muissa samanlaisissa töissä.

Palkka voi olla esimerkiksi kuukausipalkka tai tuntipalkka.

Jos sinulla on kuukausipalkka, palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Palkanmaksukausi on siis yksi kuukausi. Palkka on sama joka kuukausi.

Jos sinulla on tuntipalkka, palkka maksetaan kahden viikon välein. Tuntipalkkaa maksetaan sen mukaan, kuinka monta tuntia olet ollut töissä.

Jos palkkapäivä on lauantai, sunnuntai tai juhlapyhä, palkka täytyy maksaa sitä ennen olevana arkipäivänä.

Palkka pitää maksaa aina pankkitilille.

Aina kun saat palkkaa, maksat palkasta myös veroja. Työnantaja vähentää verot eli ennakonpidätyksen suoraan palkastasi.

Palkkakuitti eli palkkalaskelma

Palkkakuitti kertoo, kuinka paljon saat palkkaa. Työnantajan täytyy antaa palkkakuitti aina, kun se maksaa palkkaa sinulle. Palkkakuittia kutsutaan myös nimellä palkkalaskelma, palkkatodistus ja tilinauha.

Nettopalkka on palkka, josta on vähennetty verot ja muut maksut. Nettopalkka on siis se summa, jonka saat pankkitilillesi.

Työsopimukseen merkitty palkka on bruttopalkka. Bruttopalkka on palkka, josta ei ole vähennetty veroja ja muita maksuja.

Luontoisetu on palkkaa, joka voidaan maksaa rahana tai jonakin muuna kuin rahana. Yleinen luontoisetu on puhelin, jonka käytöstä työntekijän ei tarvitse maksaa. Luontoisetu voi myös olla esimerkiksi lounasseteli, liikuntaseteli tai auto. Luontoiseduista pitää maksaa veroja, kuten muustakin palkasta.

Palkassa voi olla myös erilaisia lisiä. Lisät ovat peruspalkan lisäksi maksettavia korvauksia. Voit saada esimerkiksi iltalisää, yötyölisää, lauantailisää tai sunnuntailisää. Esimerkiksi sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. Saat siis kaksinkertaisen palkan. ellei työehtosopimuksessa ole sovittu muuta.

Palkkakuitin sisältö

Palkkakuitissa lukee, mitä työnantaja on maksanut sinulle

  1. palkan määrä
  2. luontoisedut
  3. mahdolliset lisät, kuten sunnuntailisä ja ylityökorvaus
  4. mahdolliset korvaukset, kuten päiväraha ja kilometrikorvaus.


Palkkakuitissa lukee myös, mitä on vähennetty palkastasi

  1. ennakonpidätys eli verot
  2. muut maksut, kuten eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut.


Tarkista palkkakuittisi aina huolellisesti.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Kun työsuhteesi päättyy, työnantajan täytyy maksaa viimeinen palkka eli lopputili heti. Jos et ole pitänyt kaikkia vuosilomapäiviäsi, ne korvataan sinulle lopputilissä rahana eli lomakorvauksena.

Jos lopputili viivästyy eli joudut odottamaan viimeistä palkkaa, työnantajan täytyy maksaa sinulle korvausta odotuspäivien ajalta. Korvausta täytyy maksaa enintään 6 päivän ajalta.

Palkkataso eri aloilla

Oman alasi palkkatietoja voit kysyä omasta ammattiliitostasi. Ammattiliitosta saat tietoa työehtosopimusten mukaisista vähimmäispalkoista ja usein myös alan keskipalkoista.

Osa SAK:laisista ammattiliitoista julkaisee palkkatietoja myös omilla nettisivuillaan. Näitä palkkatietosivuja on linkitetty tämän sivun alalaitaan. Jos et löydä oman SAK:laisen liittosi palkkatietoja tästä linkkilistasta, kannattaa sinun vielä käydä etsimässä niitä liiton jäsensivuilta.

Alan vähimmäispalkat löytyvät myös voimassaolevista työ- ja virkaehtosopimuksista. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexin verkkopalvelusta. Osa ammattiliitoista julkaisee nettisivuillaan myös ei-sitovat työehtosopimukset.

Eri alojen keskimääräisiä palkkatietoja löytyy lisäksi SAK:n ja EK:n palkkatilastoista.

Ammattiliittojen palkkatietosivuja

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto
Työehtosopimukset

Ilmailualan Unioni
Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Työehtosopimukset

Merimies-Unioni
Työehtosopimukset

Palvelualojen ammattiliitto
Työehtosopimukset

Paperiliitto
Työehtosopimukset

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Työehtosopimukset ja palkkataulukot

Rakennusliitto
Työehtosopimukset

Rautatiealan Unioni
Työehtosopimukset

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto
Työehtosopimukset ja palkkataulukot

Suomen Muusikkojen Liitto
Liksalista

Sähköliitto
Työehtosopimukset

Teatteri- ja mediatyöntekijät Teme
Työehdot ja palkat

Teollisuusliitto
Työehtosopimukset