Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen työehtosopimukset

Elokuva- ja TV-tuotanto

Sopimuskausi:
4.6.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.6.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,4 % ja yrityskoht. erä 0,6 %; voidaan neuvotella myös paikallisesti

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työehtosopimuksesta poistettiin 10 minuutin virkistystaukojen aikamääre

Lue lisää

Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus

Sopimuskausi:
2020–31.1.2022

Palkankorotukset:
1.1.2021: henk.koht. palkkojen, päiväpalkkioiden ja euromääräisten lisien korotus 1,3 %
1.6.2021: henk.koht. palkkojen, päiväpalkkioiden ja euromääräisten lisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
työntekijälle annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 t:n aikana väh. 11 t:n ja jaksotyössä väh. 10 t:n keskeytymätön lepoaika

Lue lisää

Suomen Kansallisoopperan päivätekniikka

Sopimuskausi:
8.5.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 150

Palkankorotukset:
1.6.2020: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 1,1 % + yrityskoht. erä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 28.2.2021
työnantaja voi osoittaa työntekijälle 7 t/v koulutusta ja 2 t/v työtä palkallisena säännöllisen työajan lisäksi
luottamusmiehen korvausta korotetaan 1.6.2020 1,3 % ja 1.5.2021 1,5 %

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.12.2020–28.2.2022

Kattavuus:
temeläisiä n. 140 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.5.2021: paikall. järjestelyerä 1 %; maksetaan tasaeränä, ellei paikallisesti sovita toisin
1.6.2021: yleiskorotus 0,97 %, väh. 20,37 e/kk

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa nousee 6:sta 12 päivään
työloman voi saada alle 12-vuotiaalle äkillisesti sairastuneelle lapselle, kun tähän asti lapsen ikärajana on ollut 10 v.
tuntityöntekijöiden koulutus on jatkossa palkallista samoin edellytyksin kuin kk-palkkaistenkin koulutus
sopimusta muutettu joiltain osin vastaamaan nykyistä työaikalakia

Lue lisää

Tanssinopettajat

Sopimuskausi:
24.4.2020–31.1.2022

Kattavuus:
500

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,0 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,2 % + oppilaitoskoht. erä 1,0 %; taulukkopalkkojen korotus 1,2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
säännöll. työajan lisäksi työnantaja voi osoittaa opettajalle palkallista opetustuntien sijaistamistyötä enint. 540 min/lukuvuosi (osa-aikaisilla opettajilla enimmäismäärä lasketaan suhteessa)
luottamusmiehen korvausta korotetaan 1.6.2020 3,2 %

Lue lisää

Teatteriala

Sopimuskausi:
1.12.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.4.2021: yleiskorotus 1,14 % + paikall. järjestelyerä 0,8 %; taulukkopalkat sekä euromääräiset ja henk.koht. lisät korottuvat väh. yleiskorotuksen mukaisesti; järjestelyerä maksetaan lähtökohtaisesti tasaeränä, jos paikallisesti ei toisin sovita

Lue lisää

Tikkurilan Teatteri

Sopimuskausi:
1.12.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.4.2021: yleiskorotus 1,14 % + paikall. järjestelyerä 0,8 %; järjestelyerästä neuvotellaan luottamusmiehen kanssa, jos ei sopua, työnantaja päättää erän jakamisesta

Lue lisää

Ylen freelancerit

Sopimuskausi:
28.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.4.2020: tes-korotus 1,7 %
1.6.2021: tes-korotus 1,6 %

Lue lisää