Sähköalojen ammattiliiton työehtosopimukset

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2021

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
ks. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Sopimuskausi:
1.3.2018–31.3.2020

Kattavuus:
sähköliittolaisia n. 5 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,2 % ja paikall. erä 0,4 %
1.5.2019: yleiskorotus 1,2 % ja paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän toimivuus paranee
tehtävän vaativuuden kasvaessa palkankorotus määräytyy oikeudenmukaisemmin
luottamusmiesten valintaa rajoittava luottamusmiesmääräysten ongelmakohta korjattu
työryhmä raportoi kikyn työajan pidennysjärjestelmän toimivuudesta ja jatkotoimista 31.10.2019 mennessä

Lue lisää

Huolto- ja kunnossapitoala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2018: palkkojen, palkkataulukoiden, urakkapalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %
1.3.2019: palkkojen, palkkataulukoiden, urakkapalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Kemian- ja kumiteollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2020, irtisanottavissa päättymään 30.11.2019

Kattavuus:
n. 200

1.2.2018: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,2 % yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
1.2.2019: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
2020: osapuolet neuvottelevat syyskuun loppuun 2019 mennessä

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2020

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Teollisuusliitto

Lue lisää

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi:
20.1.2018–30.11.2019

Kattavuus:
n. 250

Palkankorotukset:
vuosien 2018 ja 2019 palkkaratkaisuista neuvotellaan lähtökohtaisesti paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan välillä; mikäli paikallista ratkaisua ei synny, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.2.2018: yleiskorotus 1,0 % ja paikall. erä 0,6 %
1.2.2019: yleiskorotus 0,65 % ja paikall. erä 0,95 %

Lue lisää

Paperi- ja puumassateollisuus

Sopimuskausi:
10.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
yht. 3,3 %

Tekstimuutoksia:
iky-tunnit poistuvat
juhannusviikolle tulee vuorokausi lisää työaikaa

Lue lisää

Puolustusministeriön sähköasentajat

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.6.2018: yleiskorotus 1,7 %
1.3.2019: yleiskorotus 1,7 %

Lue lisää

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
–30.4.2020

Kattavuus:
n. 80

Sähköistys- ja sähköasennusala

Sopimuskausi:
1.4.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 11 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: 1,7 %
1.4.2019: 1,7 %

Tekstimuutoksia:
kotelointimääräykset poistuvat
irtisanotut keskusjärjestösopimukset neuvoteltu osaksi tessiä
ammatillisen koulutuksen matkustusmääräyksiin parannuksia
vuokratyöntekijöitä koskeviin määräyksiin parannuksia
työajan pidennys voidaan jatkossakin ensisijaisesti toteuttaa paikallisesti sopimalla, mutta perälautamallina pääsääntöisesti 30 min:n viikoittainen työajan pidennys tai perustellusta syystä enint. 4 t:n
useita työryhmiä, jotka liittyvät ammatillisen koulutuksen uudistukseen, urakkatyöhön, asuntotuotantohinnoitteluun, huolto- ja ylläpitotoimintaan ja teollisuuden ja telakoiden sähköasennuksiin, työaikapankkiin sekä sähkötyöturvallisuuteen

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sisällytetty Teollisuusliiton teknologiateollisuuden tessiin syksyllä 2017.

Veikkaus Oy

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2019–31.1.2020

Kattavuus:
Sähköliiton alalla n. 150 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
yleiskorotus 1,4 % ja taulukkokorotus 1,5 %
yrityskohtainen erä 0,2 %, sovittava 31.1.2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
työntekijä saa jatkossa ilta- ja yötyölisän myös mahdollisilta ylityötunneilta

Lue lisää