Sähköalojen ammattiliiton työehtosopimukset

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2021

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
ks. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Sopimuskausi:
6.5.2020–31.3.2022

Kattavuus:
sähköliittolaisia n. 5 000

Palkankorotukset:
1.9.2020: yleiskorotus 1,2 %
1.8.2021: yleiskorotus 1,4 % + yritys- tai työpaikkakoht. erä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
8 t palkall. koulutusta syys–toukokuussa, ei kuitenkaan sunnuntaisin eikä arkipyhäviikkoisin, voidaan sopia paikallisesti toisin

Lue lisää

Huolto- ja kunnossapitoala

Sopimuskausi:
1.4.2020‒31.3.2022

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.8.2020: palkkojen, palkkataulukoiden ja urakkapalkkojen korotus 1,5 %
1.8.2021: palkkojen, palkkataulukoiden ja urakkapalkkojen korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
yht. 16 t palkallista koulutusta, jota ei voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko‒elokuussa perjantaisin tai lauantaisin

Lue lisää

Kemian- ja kumiteollisuus

Sopimuskausi:
11.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %; jos paikall. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %;  mikäli sopimus siirtymisestä pysyvästi kerran kuussa palkanmaksuun tehdään ennen 1.1.2021, maksetaan vuoden 2021 palkankorotus kokonaan 2,0 %:n suuruisena yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
jos työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, paikall. osapuolten todettua työnantajaa kohdannut taloudellinen kriisi, he voivat sopia toimenpiteistä määräajaksi työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtoja sopeuttamalla
luottamusmiehen kuukausikorvaus on 85 e/kk 1.4.2020 alkaen

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
25.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Teollisuusliitto

Lue lisää

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi:
20.1.2018–30.11.2019

Kattavuus:
n. 250

Palkankorotukset:
vuosien 2018 ja 2019 palkkaratkaisuista neuvotellaan lähtökohtaisesti paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan välillä; mikäli paikallista ratkaisua ei synny, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.2.2018: yleiskorotus 1,0 % ja paikall. erä 0,6 %
1.2.2019: yleiskorotus 0,65 % ja paikall. erä 0,95 %

Lue lisää

Paperi- ja puumassateollisuus

Sopimuskausi:
10.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
yht. 3,3 %

Tekstimuutoksia:
iky-tunnit poistuvat
juhannusviikolle tulee vuorokausi lisää työaikaa

Lue lisää

Puolustusministeriön sähköasentajat

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.6.2018: yleiskorotus 1,7 %
1.3.2019: yleiskorotus 1,7 %

Lue lisää

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
–30.4.2020

Kattavuus:
n. 80

Sähköistys- ja sähköasennusala

Sopimuskausi:
1.4.2020‒31.3.2022

Kattavuus:
n. 11 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: palkkataulukkojen ja urakkahinnoittelun korotukset 1,5 %, henk.koht. aikapalkkojen korotukset 0,17‒0,28 e/t
1.8.2021: palkkataulukkojen ja urakkahinnoittelun korotukset 1,7 %, henk.koht. aikapalkkojen korotukset 0,19‒0,32 e/t

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.6.2020
16 t palkall. koulutusta, jota ei voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko‒elokuussa perjantaisin tai lauantaisin
kriisilauseke: sopijaosapuolet voivat arvioida sopimusratkaisua uudelleen, mikäli koronaepidemia aiheuttaa poikkeuksellisia talousvaikeuksia yrityksille

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sisällytetty Teollisuusliiton teknologiateollisuuden tessiin syksyllä 2017.

Veikkaus Oy

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
Sähköliiton alalla n. 150 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
1.6.2020: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,5 %
1.6.2021: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.6.2020 3,2 %

Lue lisää