Palvelualojen ammattiliiton PAMin työehtosopimukset

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.3.2018: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.9.2019: yrityskoht. erä 1,9 %; jos erästä ei sopua 30.11.2018 mennessä, erän jakaminen työnantajan päätettävissä

Lue lisää

Apteekit

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,8 %
1.5.2019: yleiskorotus 1,7 %
taulukkopalkkojen korotus enimmillään 50 e/kk

Tekstimuutoksia:
6 pv palkallinen isyysvapaa
palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä
työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vaikutukset työntekijöiden asemaan ja rooliin huomioidaan paremmin
työntekijä voi itse sopia oman säännölll. työaikansa järjestämisestä työnantajan kanssa aikaisempaa paremmin
sairauspoissaolojen omailmoitusmenettelyä laajennettiin
korvaavaan työhön menettelytavat

Lue lisää

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

(ent. puhelinpalvelujen ja yhteyskeskusten tes)

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: palkankorotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; jos ei sopua, kaikilta osin yleiskorotuksena
1.5.2018: taulukkopalkkojen korotus 1,6 %, yölisän korotus 1,6 %
1.4.2019: palkankorotus 1,7 %, josta 0,4 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä
1.4.2019: taulukkopalkkojen korotus 1,3 %, yölisän korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
vähimmäistuntipalkkoja koskevaan taulukkoon liittyvä porrastusta muutettiin työntekijöille edullisempaan suuntaan
harjoitteluaikaan puolen vuoden enimmäiskesto
 

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.5.2018: 
1.5.2019: ks. palkkaratkaisu

Tekstimuutoksia:
kuukausipalkkaisille työntekijöille sovittu uusi työajan tasoittumisjärjestelmä, joka nostaa tasoitusvapaapäivinä tehdystä työstä maksettua korvausta
työvuorojen välinen lepoaika on jatkossa väh. 10 t

Lue lisää

Bingoala

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 90

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,6 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,7 %

Lue lisää

Elokuvateatterit

(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2017–29.2.2020

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
2017: ei korotuksia
1.5.2018: yleiskorotus 1,6 %
1.5.2019: yleiskorotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
pääsiäislauantailta ja vapunaattona tehdyistä tunneista maksetaan jatkossa 55 %:lla korotettua palkkaa
jouluaatto ja juhannusaatto ovat vapaita, voidaan sopia paikallisesti toisin
työehtosopimuksen tekstit muutetaan kauden aikana selkokielisiksi
tarkoituksena on poistaa kohta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoitetta ei ole, jos sairaus tai tapaturma johtuu kevytmielisestä elämästä

Lue lisää
Lue lisää (palkankorotukset 2018 ja 2019)

Golf-ala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2019

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2018: korotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia luottamusmiehen kanssa maksettavaksi yrityskoht. eränä; taulukkopalkkojen korotus 1,6 %
1.3.2019: korotus 1,6 %, josta 0,4 % voidaan sopia luottamusmiehen kanssa maksettavaksi yrityskoht. eränä; taulukkopalkkojen korotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
klo 23–5 ajoittuvilta työvuoroilta maksettava yölisää, jonka suuruus sovitaan paikallisesti
koeaika määräytyy työsopimuslain mukaan
lopputili maksetaan viimeistään 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä laskien
luottamusmieskorvaus 1.5.2018 alkaen 21 e/kk (50 työntekijää ja alle) ja 31 e/kk (yli 50 työntekijää)

Lue lisää

Hiihtokeskusala

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.10.2021

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2020: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun mukaan
2021: neuvotellaan lokakuussa 2020

Tekstimuutoksia:
parannuksia sairausajan palkan huomioimiseen työtapaturman sattuessa
kikyn työajanpidennysten jatkosta sovitaan vuonna 2020

Lue lisää

Hiusala

Sopimuskausi:
1.5.2017–31.3.2021 (irtisanottavissa päättymään vuosittain 31.10.)

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
vuosittain 1.11., neuvotellaan joka syksy erikseen
1.11.2017: iltalisä nousee 3 e:oon/t (aiemmin 2,67), lauantai- ja aattolisä nousee 4,90 e:oon/t (aiemmin 3,90)

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään; paikalliset sopimukset mahdollisia vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä
provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan
sairausajan palkkojen maksuun muutoksia
yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen vuosilomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta
alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä
suositus eurooppalaisen parturi- ja kampaamoalan työsuojelun ja -turvallisuuden puitesopimuksen noudattamisesta
työryhmä paikkakuntakalleusluokan II poistamisen toteuttamisesta sopimuskauden aikana
työryhmä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioimisesta työehtosopimuksessa

Lue lisää

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.5.2018: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,8 %
1.5.2019: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
rajoitetaan työpaikkakohtaisen sopimuksen tekemistä yksittäisen työntekijän kanssa työsopimusta solmittaessa
alkoholilainlain muutosten vaikutus huomioidaan palkkaryhmissä
selkeytetään koeaikasäädöksiä

Lue lisää

Kaupan alat

Kaupan ala
Kaupan ICT-toimihenkilöt
Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstö
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Vähittäiskaupan esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
yht. n. 250 000

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 42 e/kk tai 26 snt/t; taulukkopalkkojen korotus 1,6 %; esimiesten taulukkopalkkojen ja henk.koht. lisien korotus 1,6 %
1.4.2019: yleiskorotus 42 e/kk tai 26 snt/t; taulukkopalkkojen korotus 1,6 %; esimiesten taulukkopalkkojen ja henk.koht. lisien korotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
työnantajan ja työntekijän on tarkasteltava puolivuosittain toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta; jos ne poikkeavat työsopimuksen kirjauksesta, pitää työtuntien määrä päivittää sopimukseen
yötyöstä aiheutuvia terveydell. riskejä pyritään minimoimaan ja yötyöstä on sovittava työntekijän kanssa
määritelty toimet, kuinka menetellään sairauspoissaolojen kohdalla, jos työntekijällä ei ole helposti saavutettavissa terveyspalveluita esim. iltaisin ja viikonloppuisin

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,6 %
1.4.2018: ilta-, yö- ja vuorolisien, päivystyskorvauksien ja ryhmän vanhimman vastuulisän korotus 3,2 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotukset 1.4.2018 3,2 %
lisä- ja ylityötä laskettaessa huomioidaan työssäolon veroiseksi ajaksi vuosilomalain mukainen vuosiloma sekä tessin mukaiset sairausloma ja poissaolo alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen johdosta; arkipyhiä ei rinnasteta työssäolon veroiseksi ajaksi
palkkausjärjestelmän työnvaativuuden osalta mahdolliset erimielisyydet ratkotaan neuvottelujärjestyksen mukaisesti
alle 10 työntekijän työpaikkoja varten laaditaan oma karkeampijakoinen palkkausjärjestelmä
eritelisän maksamisesta sovitaan paikallisesti
koeaika edelleen enint. 4 kk tietyin poikkeuksin
palkkaustyöryhmä kehittää sopimuskauden aikana palkkausjärjestelmää

Lue lisää

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.5.2018: palkankorotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,6 %
1.4.2019: palkankorotus 1,7 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
sovittu menettelytavoista, joilla sovitaan lomarahan pitämisestä palkall. vapaana

Lue lisää

Kuvanvalmistamot

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.5.2018: palkankorotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,6 %
1.4.2019: palkankorotus 1,7 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 75 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: korotus 1,8 % niin, että palkka on väh. uuden taulukkopalkan suuruinen
1.5.2018: työaikalisien korotus 3,5 %
1.5.2019: korotus 1,7 % niin, että palkka on väh. uuden taulukkopalkan suuruinen

Tekstimuutoksia:
uuden alkoholilainsäädännön myötä poistuva varavastaavan lisä korvataan luvanhaltijan edustajan lisällä ja sitä maksetaan yli 5,5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa
2. palkkaryhmää sovelletaan, jos toimipaikassa anniskellaan enintään 5,5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia
yli 5.5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa sovelletaan 4. palkkaryhmää
palkkaustyöryhmä jatkaa palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelua ja arvioi mm. mahdollisuudet pitempiaikaiseen ansiokehitysohjelmaan
työvuorojen välisen lepoajan oltava väh. 10 t, ellei työntekijän kanssa toisin sovita; silloinkin lepoajan oltava väh. 8 t
koeaika edelleen enint. 4 kk tietyin poikkeuksin

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 10 000

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Muuttopalveluala

Sopimuskausi:
1.3.2018–29.2.2020, optiovuotta ei oteta käyttöön

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.1.2019: korotus 3,2 %

Lue lisää

Ohjelmapalveluala

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.10.2021

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
2020: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun mukaan
2021: neuvotellaan lokakuussa 2020

Tekstimuutoksia:
myöhäisen työajan lisä klo 20–06 tehdystä työstä
parannuksia sairausajan palkan huomioimiseen työtapaturman sattuessa
kikyn työajanpidennysten jatkosta sovitaan vuonna 2020

Lue lisää

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.4.2018: korotus 1,5 %, josta 0,5 % voi olla yrityskoht. erää, taulukkopalkkojen ja euromäär. lisien korotus 1 %
1.5.2019: korotus 1,7 %, josta 0,7 % voi olla yrityskoht. erää, taulukkopalkkojen ja euromäär. lisien korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
mahdollisuuksia vuosiloman jakamiseen lisätty

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
PAMilaisia n.150 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2018: paikall. järjestelyerä 0,3 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,45 % (taulukkopalkkojen korotus väh. 24 e/kk, palkankorotus väh. 30 e/kk) ja paikall. järjestelyerä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kirjaus suunnittelulisästä, jota maksetaan, kun oman työtehtävän ohessa työntekijä käyttää aikaansa taiteelliseen suunnittelutehtävään työnantajan määräyksestä
määräys seksuaalisen ja muun häirinnän kiellosta koko kansallisteatterin työyhteisössä

Lue lisää

Tulostusala

(ent. kopio- ja tulostusala)

Sopimuskausi:
1.3.2018–29.2.2020

Kattavuus:
590

Palkankorotukset:
voimaan 1.1.2019

Tekstimuutoksia:
muun muassa lepoaikaan ja korvaavaan työhön

Lue lisää

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
päättyy 30.04.2020

Kattavuus:
7

Vartiointiala

Sopimuskausi:
1.11.2018–30.4.2020

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.1.2019: euromääräiset korotukset taulukkopalkkoihin, esim. pks-seudulla 41–96 e/kk; yötyölisän korotus 2,20 euroon/t
1.1.2019: yrityskohtainen järjestelyerä 0,4 %; jos ei sopua järjestelyerän käytöstä, jaetaan kaikille työntekijöille

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksen tarkistus 1.1.2019 3,2 %
lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia
työryhmä valmistelee vuosilomapalkan laskentatavan uudistamista

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2019–31.1.2020

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
yleiskorotus 1,4 % ja taulukkokorotus 1,5 %
yrityskohtainen erä 0,2 %, sovittava 31.1.2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
työntekijä saa jatkossa ilta- ja yötyölisän myös mahdollisilta ylityötunneilta

Lue lisää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)