Palvelualojen ammattiliiton PAMin työehtosopimukset

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.3.2018: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.9.2019: yrityskoht. erä 1,9 %; jos erästä ei sopua 30.11.2018 mennessä, erän jakaminen työnantajan päätettävissä

Lue lisää

Apteekit

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,8 %
1.5.2019: yleiskorotus 1,7 %
taulukkopalkkojen korotus enimmillään 50 e/kk

Tekstimuutoksia:
6 pv palkallinen isyysvapaa
palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä
työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vaikutukset työntekijöiden asemaan ja rooliin huomioidaan paremmin
työntekijä voi itse sopia oman säännölll. työaikansa järjestämisestä työnantajan kanssa aikaisempaa paremmin
sairauspoissaolojen omailmoitusmenettelyä laajennettiin
korvaavaan työhön menettelytavat

Lue lisää

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

(ent. puhelinpalvelujen ja yhteyskeskusten tes)

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: palkankorotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; jos ei sopua, kaikilta osin yleiskorotuksena
1.5.2018: taulukkopalkkojen korotus 1,6 %, yölisän korotus 1,6 %
1.4.2019: palkankorotus 1,7 %, josta 0,4 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä
1.4.2019: taulukkopalkkojen korotus 1,3 %, yölisän korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
vähimmäistuntipalkkoja koskevaan taulukkoon liittyvä porrastusta muutettiin työntekijöille edullisempaan suuntaan
harjoitteluaikaan puolen vuoden enimmäiskesto
 

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.5.2018: 
1.5.2019: ks. palkkaratkaisu

Tekstimuutoksia:
kuukausipalkkaisille työntekijöille sovittu uusi työajan tasoittumisjärjestelmä, joka nostaa tasoitusvapaapäivinä tehdystä työstä maksettua korvausta
työvuorojen välinen lepoaika on jatkossa väh. 10 t

Lue lisää

Bingoala

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 90

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,6 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,7 %

Lue lisää

Elokuvateatterit

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
yleisen linjan mukaan

Lue lisää

Golf-ala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2019

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2018: korotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia luottamusmiehen kanssa maksettavaksi yrityskoht. eränä; taulukkopalkkojen korotus 1,6 %
1.3.2019: korotus 1,6 %, josta 0,4 % voidaan sopia luottamusmiehen kanssa maksettavaksi yrityskoht. eränä; taulukkopalkkojen korotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
klo 23–5 ajoittuvilta työvuoroilta maksettava yölisää, jonka suuruus sovitaan paikallisesti
koeaika määräytyy työsopimuslain mukaan
lopputili maksetaan viimeistään 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä laskien
luottamusmieskorvaus 1.5.2018 alkaen 21 e/kk (50 työntekijää ja alle) ja 31 e/kk (yli 50 työntekijää)

Lue lisää

Hiihtokeskusala

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.10.2021

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2020: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun mukaan
2021: neuvotellaan lokakuussa 2020

Tekstimuutoksia:
parannuksia sairausajan palkan huomioimiseen työtapaturman sattuessa
kikyn työajanpidennysten jatkosta sovitaan vuonna 2020

Lue lisää

Hiusala

Sopimuskausi:
1.5.2017–31.3.2021 (irtisanottavissa päättymään vuosittain 31.10.)

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
vuosittain 1.11., neuvotellaan joka syksy erikseen
1.11.2017: iltalisä nousee 3 e:oon/t (aiemmin 2,67), lauantai- ja aattolisä nousee 4,90 e:oon/t (aiemmin 3,90)

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään; paikalliset sopimukset mahdollisia vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä
provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan
sairausajan palkkojen maksuun muutoksia
yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen vuosilomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta
alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä
suositus eurooppalaisen parturi- ja kampaamoalan työsuojelun ja -turvallisuuden puitesopimuksen noudattamisesta
työryhmä paikkakuntakalleusluokan II poistamisen toteuttamisesta sopimuskauden aikana
työryhmä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioimisesta työehtosopimuksessa

Lue lisää

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.5.2018: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,8 %
1.5.2019: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
rajoitetaan työpaikkakohtaisen sopimuksen tekemistä yksittäisen työntekijän kanssa työsopimusta solmittaessa
alkoholilainlain muutosten vaikutus huomioidaan palkkaryhmissä
selkeytetään koeaikasäädöksiä

Lue lisää

Kaupan alat

Kaupan ala
Kaupan ICT-toimihenkilöt
Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstö
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Vähittäiskaupan esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
yht. n. 250 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: taulukkopalkkojen ja henk.koht palkkojen korotus 2,0 %
1.4.2021: taulukkopalkkojen ja henk.koht palkkojen korotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovutaan muokkaamalla vuosivapaajärjestelmää
osa-aikatyöntekijöille mahdollisuus päästä paikall. sopien ja kokeilun kautta uuden joustavan kokoaikatyön piiriin
vuorokausilepojärjestelyihin parannuksia
työputket lyhenevät
tasoittumisjakson vapaapäiviä selvennetty
luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranevat
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.4.2020 alkaen 3,3 %
työryhmiin mm. erilaisten työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen tarkastelu

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: korotus 2,0 %:  ilta- ja iltavuorolisä nousee 0,72 e:oon/t, yö- ja yövuorolisä nousee 1,33 e:oon/t
1.4.2021: korotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovutaan vuoden 2020 loppuun mennessä
sovittiin vapaapäiväyhdistelmistä eli työntekijällä on kalenterivuoden aikana pääsääntöisesti väh. 12 lauantai-sunnuntaivapaata
osa-aikatyöntekijälle oikeus käydä työnantajan kanssa läpi toteutuneen työajan ja työsopimuksen vastaavuus
työryhmä käsittelemään osa-aikatyöhön liittyviä asioita
työryhmä arkipyhäkorvausta koskevasta määräyksestä
eritelisän maksamisesta sovitaan paikallisesti
mahdollisuus jaksotyöhön työehtosopimuksessa sovituissa ja paikallisesti sovituissa kohteissa
vuoden 2021 alusta lähtien työpäivän jälkeisistä palavereista ja koulutuksista tulee saada työajan palkka mahdollisine työaikalisineen sekä sunnuntaikorvauksineen; tunteja saa kertyä enint. 8 t/v ilman lisä- ja ylityön korotusosia
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.4.2020 2 % ja 1.4.2021 1,3 %

Lue lisää

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.5.2018: palkankorotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,6 %
1.4.2019: palkankorotus 1,7 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
sovittu menettelytavoista, joilla sovitaan lomarahan pitämisestä palkall. vapaana

Lue lisää

Kuvanvalmistamot

Sopimuskausi:
1.2.2018–29.2.2020

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.5.2018: palkankorotus 1,6 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,6 %
1.4.2019: palkankorotus 1,7 %, josta 0,5 % voidaan sopia toteutettavaksi yrityskoht. eränä; palkkatason kuvaajien ja vuorotyölisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2018–30.9.2020 (sopimuskautta pidennetty 18.3.2020)

Kattavuus:
n. 75 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: korotus 1,8 % niin, että palkka on väh. uuden taulukkopalkan suuruinen
1.5.2018: työaikalisien korotus 3,5 %
1.5.2019: korotus 1,7 % niin, että palkka on väh. uuden taulukkopalkan suuruinen

Tekstimuutoksia:
uuden alkoholilainsäädännön myötä poistuva varavastaavan lisä korvataan luvanhaltijan edustajan lisällä ja sitä maksetaan yli 5,5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa
2. palkkaryhmää sovelletaan, jos toimipaikassa anniskellaan enintään 5,5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia
yli 5.5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa sovelletaan 4. palkkaryhmää
palkkaustyöryhmä jatkaa palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelua ja arvioi mm. mahdollisuudet pitempiaikaiseen ansiokehitysohjelmaan
työvuorojen välisen lepoajan oltava väh. 10 t, ellei työntekijän kanssa toisin sovita; silloinkin lepoajan oltava väh. 8 t
koeaika edelleen enint. 4 kk tietyin poikkeuksin

Lue lisää
Lue lisää sopimuskauden pidentämisestä ja määräaikaisesti sovituista muutoksista

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2018–30.9.2020 (sopimuskautta pidennetty 18.3.2020)

Kattavuus:
n. 10 000

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Lue lisää sopimuskauden pidentämisestä ja määräaikaisesti sovituista muutoksista

Muuttopalveluala

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.7.2020: 1,3 %
1.6.2021: 1,9 %

Tekstimuutoksia:
jaksotyöajan käyttöön laajennuksia
ansaitut ja pitämättömät vuosivapaat voidaan sopia korvattavan rahana
tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 pv:n palkall. jaksoon työsuhteen keston estämättä

Lue lisää

Ohjelmapalveluala

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.10.2021

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
2020: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun mukaan
2021: neuvotellaan lokakuussa 2020

Tekstimuutoksia:
myöhäisen työajan lisä klo 20–06 tehdystä työstä
parannuksia sairausajan palkan huomioimiseen työtapaturman sattuessa
kikyn työajanpidennysten jatkosta sovitaan vuonna 2020

Lue lisää

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.4.2018: korotus 1,5 %, josta 0,5 % voi olla yrityskoht. erää, taulukkopalkkojen ja euromäär. lisien korotus 1 %
1.5.2019: korotus 1,7 %, josta 0,7 % voi olla yrityskoht. erää, taulukkopalkkojen ja euromäär. lisien korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
mahdollisuuksia vuosiloman jakamiseen lisätty

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
PAMilaisia n.150 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2018: paikall. järjestelyerä 0,3 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,45 % (taulukkopalkkojen korotus väh. 24 e/kk, palkankorotus väh. 30 e/kk) ja paikall. järjestelyerä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kirjaus suunnittelulisästä, jota maksetaan, kun oman työtehtävän ohessa työntekijä käyttää aikaansa taiteelliseen suunnittelutehtävään työnantajan määräyksestä
määräys seksuaalisen ja muun häirinnän kiellosta koko kansallisteatterin työyhteisössä

Lue lisää

Tulostusala

Alan työehdot määritellään jatkossa Teollisuusliiton media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Lue lisää työehtosopimuksen muuttumisesta

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
päättyy 30.04.2020

Kattavuus:
7

Vartiointiala

Sopimuskausi:
1.11.2018–30.4.2020

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.1.2019: euromääräiset korotukset taulukkopalkkoihin, esim. pks-seudulla 41–96 e/kk; yötyölisän korotus 2,20 euroon/t
1.1.2019: yrityskohtainen järjestelyerä 0,4 %; jos ei sopua järjestelyerän käytöstä, jaetaan kaikille työntekijöille

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksen tarkistus 1.1.2019 3,2 %
lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia
työryhmä valmistelee vuosilomapalkan laskentatavan uudistamista

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2019–31.1.2020

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
yleiskorotus 1,4 % ja taulukkokorotus 1,5 %
yrityskohtainen erä 0,2 %, sovittava 31.1.2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
työntekijä saa jatkossa ilta- ja yötyölisän myös mahdollisilta ylityötunneilta

Lue lisää

Veikko Virtasen urkurakentamot

Työehtosopimus hyväksytty 2020

Lue lisää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)