Palvelualojen ammattiliiton PAMin työehtosopimukset

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,9 % + yrityskoht. erä 0,1 % + lauantailisän korotus 0,50 e/t
1.4.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,1 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.2.2020

Lue lisää

Apteekit

Sopimuskausi:
1.4.2020–30.4.2022

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.8.2021: yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet jo 31.12.2019
kahvitauko pitenee, mikäli työpäivän kesto on yli 9 t
työntekijälle, jolla on aatto- tai pyhävapaa, pyritään järjestämään myös seuraava päivä vapaaksi
työtapaturman sattuessa palkkaa maksetaan 28 pv
palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan
sairausajalta palkkaa myös alle 1 kk kestäneessä työsuhteessa

Lue lisää

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Sopimuskausi:
2020–

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.7.2020: tunti- tai kuukausipalkkojen, taulukkopalkkojen sekä yö- ja kielilisien korotus 1,3 %
1.6.2021: tunti- tai kuukausipalkkojen, taulukkopalkkojen sekä yö- ja kielilisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 1.7.2020 1,3 % ja 1.6.2021 1,9 %

Lue lisää

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.5.2018: 
1.5.2019: ks. palkkaratkaisu

Tekstimuutoksia:
kuukausipalkkaisille työntekijöille sovittu uusi työajan tasoittumisjärjestelmä, joka nostaa tasoitusvapaapäivinä tehdystä työstä maksettua korvausta
työvuorojen välinen lepoaika on jatkossa väh. 10 t

Lue lisää

Bingoala

Sopimuskausi:
2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 90

Palkankorotukset:
1.7.2020: korotus 1,3 %
1.6.2021: korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovuttu
sairausajan palkanmaksuun parannuksia työtapaturman sattuessa

Lue lisää

Elokuvateatterit

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
1.7.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,9 %

Lue lisää

Golf-ala

Sopimuskausi:
2020–

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.6.2020: korotus 1,3 %
1.5.2021: korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovuttu
sairausajan palkanmaksuun parannuksia työtapaturman sattuessa

Lue lisää

Hiihtokeskusala

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.10.2021

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2020: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun mukaan
2021: neuvotellaan lokakuussa 2020

Tekstimuutoksia:
parannuksia sairausajan palkan huomioimiseen työtapaturman sattuessa
kikyn työajanpidennysten jatkosta sovitaan vuonna 2020

Lue lisää

Hiusala

Sopimuskausi:
1.5.2017–31.3.2021 (irtisanottavissa päättymään vuosittain 31.10.)

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
vuosittain 1.11., neuvotellaan joka syksy erikseen
1.11.2017: iltalisä nousee 3 e:oon/t (aiemmin 2,67), lauantai- ja aattolisä nousee 4,90 e:oon/t (aiemmin 3,90)

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään; paikalliset sopimukset mahdollisia vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä
provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan
sairausajan palkkojen maksuun muutoksia
yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen vuosilomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta
alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä
suositus eurooppalaisen parturi- ja kampaamoalan työsuojelun ja -turvallisuuden puitesopimuksen noudattamisesta
työryhmä paikkakuntakalleusluokan II poistamisen toteuttamisesta sopimuskauden aikana
työryhmä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioimisesta työehtosopimuksessa

Lue lisää

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.5.2018: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,8 %
1.5.2019: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
rajoitetaan työpaikkakohtaisen sopimuksen tekemistä yksittäisen työntekijän kanssa työsopimusta solmittaessa
alkoholilainlain muutosten vaikutus huomioidaan palkkaryhmissä
selkeytetään koeaikasäädöksiä

Lue lisää

Kaupan alat

Kaupan ala
Kaupan ICT-toimihenkilöt
Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstö
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Vähittäiskaupan esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
yht. n. 250 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: taulukkopalkkojen ja henk.koht palkkojen korotus 2,0 %
1.4.2021: taulukkopalkkojen ja henk.koht palkkojen korotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovutaan muokkaamalla vuosivapaajärjestelmää
osa-aikatyöntekijöille mahdollisuus päästä paikall. sopien ja kokeilun kautta uuden joustavan kokoaikatyön piiriin
vuorokausilepojärjestelyihin parannuksia
työputket lyhenevät
tasoittumisjakson vapaapäiviä selvennetty
luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranevat
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.4.2020 alkaen 3,3 %
työryhmiin mm. erilaisten työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen tarkastelu

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: korotus 2,0 %:  ilta- ja iltavuorolisä nousee 0,72 e:oon/t, yö- ja yövuorolisä nousee 1,33 e:oon/t
1.4.2021: korotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovutaan vuoden 2020 loppuun mennessä
sovittiin vapaapäiväyhdistelmistä eli työntekijällä on kalenterivuoden aikana pääsääntöisesti väh. 12 lauantai-sunnuntaivapaata
osa-aikatyöntekijälle oikeus käydä työnantajan kanssa läpi toteutuneen työajan ja työsopimuksen vastaavuus
työryhmä käsittelemään osa-aikatyöhön liittyviä asioita
työryhmä arkipyhäkorvausta koskevasta määräyksestä
eritelisän maksamisesta sovitaan paikallisesti
mahdollisuus jaksotyöhön työehtosopimuksessa sovituissa ja paikallisesti sovituissa kohteissa
vuoden 2021 alusta lähtien työpäivän jälkeisistä palavereista ja koulutuksista tulee saada työajan palkka mahdollisine työaikalisineen sekä sunnuntaikorvauksineen; tunteja saa kertyä enint. 8 t/v ilman lisä- ja ylityön korotusosia
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.4.2020 2 % ja 1.4.2021 1,3 %

Lue lisää

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.7.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.1.2021
työajan tasausjärjestelmä laajenee enint. 6 kk:een
palkall. koulutus- ja kehittämistilaisuuksia voi olla enint. 12 t/v

Lue lisää

Kuvanvalmistamot

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.7.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 31.12.2020
työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöll. vuositt. työajan lisäksi palkallista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi palkallisia kehittämistilaisuuksia enint. 16 t kalenterivuodessa
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 1.7.2020 3,2 %

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2018–30.9.2020 (sopimuskautta pidennetty 18.3.2020)

Kattavuus:
n. 75 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: korotus 1,8 % niin, että palkka on väh. uuden taulukkopalkan suuruinen
1.5.2018: työaikalisien korotus 3,5 %
1.5.2019: korotus 1,7 % niin, että palkka on väh. uuden taulukkopalkan suuruinen

Tekstimuutoksia:
uuden alkoholilainsäädännön myötä poistuva varavastaavan lisä korvataan luvanhaltijan edustajan lisällä ja sitä maksetaan yli 5,5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa
2. palkkaryhmää sovelletaan, jos toimipaikassa anniskellaan enintään 5,5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia
yli 5.5-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa sovelletaan 4. palkkaryhmää
palkkaustyöryhmä jatkaa palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelua ja arvioi mm. mahdollisuudet pitempiaikaiseen ansiokehitysohjelmaan
työvuorojen välisen lepoajan oltava väh. 10 t, ellei työntekijän kanssa toisin sovita; silloinkin lepoajan oltava väh. 8 t
koeaika edelleen enint. 4 kk tietyin poikkeuksin

Lue lisää
Lue lisää sopimuskauden pidentämisestä ja määräaikaisesti sovituista muutoksista

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2018–30.9.2020 (sopimuskautta pidennetty 18.3.2020)

Kattavuus:
n. 10 000

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Lue lisää sopimuskauden pidentämisestä ja määräaikaisesti sovituista muutoksista

Muuttopalveluala

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.7.2020: 1,3 %
1.6.2021: 1,9 %

Tekstimuutoksia:
jaksotyöajan käyttöön laajennuksia
ansaitut ja pitämättömät vuosivapaat voidaan sopia korvattavan rahana
tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 pv:n palkall. jaksoon työsuhteen keston estämättä

Lue lisää

Ohjelmapalveluala

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.10.2021

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
2020: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun mukaan
2021: neuvotellaan lokakuussa 2020

Tekstimuutoksia:
myöhäisen työajan lisä klo 20–06 tehdystä työstä
parannuksia sairausajan palkan huomioimiseen työtapaturman sattuessa
kikyn työajanpidennysten jatkosta sovitaan vuonna 2020

Lue lisää

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,1 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, yleiskorotus 0,4 % ja työnantajan päätöksellä 0,4%

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuivat, tilalle lisätyötä yksinkertaisella tuntipalkalla 17/20 t/v
luottamusmiehelle maksettavan erilliskorvauksen korotus 1.6.2020 1,3 % ja 1.5.2021 1,9 %

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
PAMilaisia n.150 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2018: paikall. järjestelyerä 0,3 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,45 % (taulukkopalkkojen korotus väh. 24 e/kk, palkankorotus väh. 30 e/kk) ja paikall. järjestelyerä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kirjaus suunnittelulisästä, jota maksetaan, kun oman työtehtävän ohessa työntekijä käyttää aikaansa taiteelliseen suunnittelutehtävään työnantajan määräyksestä
määräys seksuaalisen ja muun häirinnän kiellosta koko kansallisteatterin työyhteisössä

Lue lisää

Tulostusala

Alan työehdot määritellään jatkossa Teollisuusliiton media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Lue lisää työehtosopimuksen muuttumisesta

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
päättyy 30.04.2020

Kattavuus:
7

Vartiointiala

Sopimuskausi:
30.4.2020–31.3.2022 

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.3.2021: yleiskorotus 3,1 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
parannuksia työntekijän asemaan sairausajan palkan maksamisen ajalta
työnantaja voi osoittaa työntekijälle jaksottaisen työajan lisäksi palkall. koulutus- tai muita tilaisuuksia enint. 12 t kalenterivuodessa 1.1.2021 alkaen
paikallisesti sopimalla voidaan antaa työvuoroluettelo viikkoa ennen ajanjakson alkamista aiemman 2 viikon sijaan
takaisinottoaika lyhenee 9:stä 6 kuukauteen 1.1.2021 alkaen

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
1.6.2020: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,5 %
1.6.2021: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.6.2020 3,2 %

Lue lisää

Veikko Virtasen urkurakentamot

Työehtosopimus hyväksytty 2020

Lue lisää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)