Kaupanalan esimiesliiton KEY:n työehtosopimukset

Kaupan esimiehet

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
yhteensä n. 1 400

Palkankorotukset:
1.4.2018: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 1,6 %; kokoaik. työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkojen korotus 42 e ja tuntipalkkojen korotus 26 snt
1.4.2019: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 1,6 %; kokoaik. työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkojen korotus 42 e ja tuntipalkkojen korotus 26 snt

Tekstimuutokset:
työnantajan ja työntekijän on tarkasteltava puolivuosittain toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta; jos ne poikkeavat työsopimuksen kirjauksesta, pitää työtuntien määrä päivittää sopimukseen
yötyöstä aiheutuvia terveydell. riskejä pyritään minimoimaan ja yötyöstä on sovittava työntekijän kanssa
määritelty toimet, kuinka menetellään sairauspoissaolojen kohdalla, jos työntekijällä ei ole helposti saavutettavissa terveyspalveluita esim. iltaisin ja viikonloppuisin
mm. lisätyön tarjoamisen periaatteet ja niiden toimivuus sekä osa-aikaisten työntekijöiden tehtyjen työtuntien määrä, kehitys ja arvio kehittymisestä tulee käydä läpi luottamusmiehen kanssa
lisätty työntekijän vaikutusmahdollisuuksia työvuorosuunnitteluun
työvuoron on oltava vähintään 4 t:n pituinen; työntekijän pyynnöstä tai perustellusta syystä se voi olla tätä lyhyempi
vuosivapaajärjestelmän palkall. päivien enimmäismäärä nousee 7:ään (nyt 6,5)
muutoksia työajan tasoitusjaksojen paikalliseen sopimiseen
työnantaja voi yksipuolisesti päättää 38 t:n viikkotyöajan ja arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta vuosivapaajärjestelmän sijasta
paikall. sovituista asioista ei tule osa työntekijän työsopimusta ja paikall. sopimuksen voi aina irtisanoa ilman, että se vaikuttaa työntekijän työsopimukseen
esteeksi hoitaa sairasta lasta rinnastetaan myös työttömyysturvalain tarkoittamiin aktiivitoimiin osallistuminen
korvaavaa työtä voidaan teettää ainoastaan työntekijän suostumuksella
koeaika on edelleen enintään 4 kk tietyin poikkeuksin
kielilisään muutoksi

Lue lisää