Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n työehtosopimukset

Airpro

Neuvottelutulos saatu aikaan 2018

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

(neuvottelutulos menee vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi)

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 3 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 6 t palkall. lisätyötä ja 6 t palkall. koulutusta
lomarahan voi vaihtaa vapaaksi ilman, että taustalla olisi tuotannoll. ja taloudell. syyt

Lue lisää

Avaintyönantajat Avainta

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 25 e/kk, väh. 1,25 %
1.1.2019: paikall. järjestelyerä 1,0 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,2 %

Tekstimuutoksia:
pidennetty palkall. isyysvapaan pituus 9 arkipäivään
ennalta tiedossa oleva ja yllättävä poissaolo (vuosiloma, työloma ja lomautus) vaikuttavat suunniteltavaan työaikaan sekä lisä- ja ylityörajaan
poistettu erityismääräys palkan takaisinperinnästä tilanteessa, jossa työntekijälle on myönnetty määräaik. kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke
poistettu luottamusmiesten valintaa rajoittava määräys, joka edellytti väh. viittä allekirjoittajajärjestön jäsentä
jos edustettavia työntekijöitä on vähintään 600, luottamusmies on päätoiminen
varaluottamusmiehelle oikeus osallistua ay-koulutukseen
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2018 alkaen
asetettu työhyvinvointityöryhmä, 0-tuntisopimusten käyttöä selvittävä työryhmä sekä työaikatyöryhmä

Lue lisää

Campusta

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,0 % + yrityskoht. erä 0,3 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, se jaetaan yleiskorotuksena; palkkataulukkojen korotus 1,0 %; euromääräisten lisien korotus 3,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % + yrityskoht. erä 0,7 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, työnantaja jakaa erän; palkkataulukkojen korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat: vuoteen voi jatkossa sisältyä 12 t palkall. lisätyötä ja 8 t palkall. osaamisen kehittämistä.
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3 %

Lue lisää

Destia

(neuvottelutulos menee vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi)

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022, irtisanottavissa päättymään 31.1.2021

Palkankorotukset:
2020: yleiskorotus 1,0 % + talokoht. erä 0,3 %
2021: neuvotellaan 15.11.2020 mennessä

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
lomatus- ja yt-neuvotteluaikojen tilapäisiä muutoksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia
matkakustannusten painopisteen muutos
kriisilauseke: osapuolet ovat valmiita palaamaan neuvottelupöytään takaisin välittömästi, mikäli infra-alan taloudellinen tilanne muuttuu

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.3.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,2 % ja paikall. erä 0,4 %
1.5.2019: yleiskorotus 1,2 % ja paikall. erä 0,5 %

Lue lisää

Energiateollisuuden toimihenkilöt

(JHL mukana liityntäpöytäkirjalla)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % + 0,7 % yrityskoht. erä

Lue lisää

Finnvera Oyj

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 360)

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus ja mediaanipalkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,4 %
1.7.2021: yleiskorotus 1,3 %, mediaanipalkkojen korotus 1,7 % + yrityskoht. erä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit eivät ole voimassa 1. huhtikuuta 2020 alkaen

Lue lisää

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Sopimuskausi:
1.2.2018–

Työntekijät ovat siirtyneet vanhoina työntekijöinä kiinteistöpalveluyhtiöön Helsingin yliopiston palveluksesta

Lue lisää

Henkilökohtaiset avustajat

Sopimuskausi:
1.2.2020–30.4.2021 (neuvottelutulos menossa vielä hallintojen hyväksyttäväksi)

Kattavuus:
n. 7 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkaryhmä A:n yleiskorotus 2,1 % ja palkkaryhmä B:n yleiskorotus 2,2 %

Tekstimuutoksia:
lauantailisä nousee 20:stä 25 %:iin tuntipalkasta
kokemuslisiin 0,25 %:n korotus ja yksi taso lisää 8 v:n palveluksen jälkeen
uusi palkkaryhmittely voimaan 1.7.2020: useampi työntekijä voi jatkossa siirtyä paremmin palkattuun palkkaryhmään B
uudenvuodenpäivä jatkossa palkallinen vapaa
työntekijät saavat mahdollisuuden 2 palkall. koulutuspäivään vuodessa
luottamusmiesjärjestelmää aletaan kehittää
uuden työaikalain mukaiset määräykset mm. lepoaikojen ja yötyön osalta
määräaikaisella kokeilulla selvitetään ylityön teettämisen edellytyksiä

Lue lisää

Kansallisgalleria

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset, yleinen palkkausjärjestelmä:
1.4.2018: yleiskorotus 1,1 %
2018: kertaerä 108 e lomarahan maksamisen yhteydessä
1.4.2019: yleiskorotus 1,0 %
2019: kertaerä 368 e lomarahan maksamisen yhteydessä
1.1.2020: järjestelyerä 0,5 % harkinnanvaraiseen henk.koht. palkanosaan (suorituslisään) ja järjestelyerä 0,6 % henk.koht. palkanosaan ja/tai tehtäväkoht. palkanosaan

Palkankorotukset, ylimmän johdon palkkausjärjestelmä:
1.4.2018: järjestelyerä 1,6 %
1.4.2019: järjestelyerä 1,6 %

Palkankorotukset, tuntipalkkajärjestelmä:
1.4.2018: yleiskorotus 1,6 %
2019: henkilökohtaiseen lisään 1,6 %:n suuruinen erä; jos työnantaja ei ota erää käyttöön kohdennettavaksi henkilökohtaiseen lisään, se on käytettävä yleiskorotukseen

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia tarkistetaan 1.4.2018 3,2 %:lla
yleistyöaikaryhmä,hengellisen työn työaikaryhmä, leirityöryhmä, palkkausryhmä, johtajasopimusryhmä ja työelämäryhmä

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 308 000)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 24 000)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 9 600, yhteensä n. 9 000)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 66 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 14 000)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 115 600, yhteensä n. 421 000

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 26 e/kk, väh. 1,25 %
1.1.2019: paikall. järjestelyerä 1,2 % liitekohtaisella perälaudalla
1.1.2019: paikall. tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % työntekijän palkasta
1.4.2019: yleiskorotus 1 %

Tekstimuutoksia:
pidempiaikainen palkkaohjelma, jossa tarkastellaan mies- ja naisvaltaisten alojen ansiokehitystä yksityisellä ja julkisella sektorilla ja pyritään tasoittamaan mies- ja naisvaltaisten alojen palkkakehitystä
palkallinen isyysvapaa pidentyy
lapsen hoitovapaan ikäraja nostetaan 12 v:een
sote-työryhmä tarkastelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asemaa ja sen parantamista
työssäoppimista ja työnohjausta tarkasteleva työryhmä

Lue lisää

Lauttaliikenne (lossit)

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,2 % ja yrityskoht. erä 0,4 %
2019: yleiskorotus 1,2 % ja yrityskoht. erä 0,4 %
2020: neuvotellaan 15.11.2019 mennessä

Lue lisää

Liikenneturva

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 50

Merimiespalvelutoimisto

Sopimuskausi:
1.2.2017–1.2.2020

Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi:
30.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua, toteutetaan seuraavat palkkaratkaisut:
1.5.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,9 % + työpaikkakoht. erä 0,4 %
1.4.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,0 % + työpaikkakoht. erä 1,0 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat kokonaan sopimuskauden alusta alkaen
työnantaja voi määrätä enint. 20 palkallisen lisätyötunnin sijoittamisesta kalenterivuodessa (enint. 8 t työtehtäviin ja enint. 12 t koulutukseen ja erilaisiin kehittämistilaisuuksiin)
kunta-alan sopimuksessa tammikuussa 2019 maksettu kertaerä maksetaan takautuvasti myös perhevapailla olleille
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.5.2020 3,3 %

Lue lisää

Paltan runkosopimus

(Suomen Lions-liitto, Suomen Unicef-yhdistys, Lahden työapu Lahty ry ja Stella Kotipalvelut Oy)

Sopimuskausi:
1.2. 2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan palkallisesti työpaikan tilanne ja olosuhteet huomioiden; jos ei sopua, niin 
1.4.2018: yleiskorotus 1,1 % ja työnantajakoht. korotus 0,5 %, jos ei muuta sovita
1.4.2019: yleiskorotus 0,9 % ja työnantajakoht. korotus 0,7 %, jos ei muuta sovita
2020: neuvotellaan 31.10.2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten korvauksia korotetaan 1.4. 2018 3,2 %

Lue lisää

Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finavia Oyj, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Finnpilot-Pilotage Oy, Suomen Lauttaliikenne / Finferries, Metsätalous Oy, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy ja Suomen siemenperunakeskus Oy)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 10 000)

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,1 % ja yrityskoht. erä 0,5 %
2019: yleiskorotus 1,0 % ja yrityskoht. erä 0,6 %
2020: neuvotellaan 15.11.2019 mennessä

Lue lisää

Rautatieala

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022, voidaan jatkaa 28.2.2023 saakka

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 2 %
1.4.2021: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 1 %
Lisäksi palkkojen ja euromääräisten lisien yrityskoht. erä 0,3 %; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat kokonaisuudessaan 1.1.2021

Lue lisää

Seure Oy

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 200 (yht. n. 7 500)

Palkankorotukset:
1.5.2018: yleiskorotus 1,25 %, väh. 15 snt/t
1.1.2019: yleiskorotus 1,2 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,0 %

Lue lisää

Suomi-Venäjä-seura

(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
26

Svenska Finlands Folkting

(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
12

Terveyspalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.4.2018: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,73 %
1.4.2019: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,74 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkoiden korotus ja tehtäviin varatun ajankäytön lisäys
vaihtelevan työajan sopimuksiin (mm. nollatuntisopimuksiin) täsmennys sairausajan palkan maksamisen perusteista
täsmennyksiä mm. paikall. sopimukseen tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaik. työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta
työryhmiä: mahdollisuudet siirtyä viisipäiväiseen lomaviikkoon ja työehtosopimuksen muutostarpeet, tiedon hankkiminen ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, epätyypillisten työsuhteiden käytön selvittäminen ja niiden ongelmien ratkaiseminen sekä henkilökohtaisen palkanosan käytön ja luottamusmiesten tiedonsaannin selvittäminen

Lue lisää

Työkeskukset ja sosiaaliset yritykset

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1. 2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 400 (yht. n. 1 000)

Palkankorotukset:
1.4.2018: korotus 1,6 %, josta yleiskorotus 1,1, % ja yrityskoht. erä 0,5 %, ellei muusta sovita luottamusmiehen kanssa
1.4.2019: korotus 1,6 %, josta yleiskorotus 1,1, % ja yrityskoht. erä 0,5 %, ellei muusta sovita luottamusmiehen kanssa
2020: neuvotellaan 30.11.2019 mennessä

Lue lisää

Työterveyslaitos

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,38 % ja paikall. erä 0,35 %
1.4.2019: yleiskorotus 0,78 %
lisäksi toinen paikall. erä 0,95 %, jonka jakamisesta sovitaan myöhemmin; jakamisesta päätetään palkkausjärjestelmää uudistavassa työryhmässä

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkioihin sopimuskorotusten suuruinen korotus
isyysvapaan palkallinen jakso pitenee 6 palkalliseen päivään
koeaika työsuhteen alussa noudattaa jatkossa työsopimuslain määräyksiä
neuvotteluratkaisu sisältää syksyllä toteutetussa työaikapilotissa hyväksi havaittuja joustoja

Lue lisää

Työväenperinnelaitokset

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
30

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %, jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
kokeilu, jossa työntekijällä on oikeus 1 pv:n palkall. poissaoloon ja sen jälkeen palkattomaan poissaoloon, jos läsnäolo on välttämätön hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan syyn vuoksi
palkkausjärjestelmää kehittämään perustetaan työryhmä

Lue lisää

Urheilujärjestöt

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,1 % ja paikall. erä 0,5 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,0 % ja paikall. erä 0,6 %
2020: neuvotellaan 31.10.2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
määräaikaisuuden peruste kirjattava aina työsopimukseen
koeaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain mukaisesti
työaikapykäliin joitain korjauksia
sunnuntaityöstä voidaan sopia haluttaessa erikseen paikallisesti
sairaan lapsen tilapäisen hoitamisen ikärajan nostaminen 12 vuoteen
suositus siitä, kuinka menetellään työntekijän osallistuessa kuntoutukseen
suositus töiden järjestelyistä, jos omat vanhemmat tarvitsevat hoitoa
EK:n irtisanomien keskusjärjestösopimusten pätevyys vahvistettiin
paikallisen sopimisen ehtoja täsmennettiin
vahvistettiin pääluottamusmiehen asemaa
suositetaan ympäristöystävällisten työtapojen ja prosessien kehittämistä työpaikoilla
päätettiin ryhtyä toimiin Työelämä 2020 -hankkeen alakohtaisen toimintaohjesäännön laatimiseksi

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 73 000

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,00 %
1.6.2018: paikall. virastoerä 0,60 %
1.1.2019: tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,20 % kuukausipalkasta
1.4.2019: yleiskorotus 1,10 % (väh. 24 e/kk) ja paikall. virastoerä 0,75 %

Lue lisää

Yksityinen opetusala

(neuvottelutulos menee vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi)

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 3 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 6 t palkall. lisätyötä ja 6 t palkall. koulutusta
lomarahan voi vaihtaa vapaaksi ilman, että taustalla olisi tuotannoll. ja taloudell. syyt

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 70 000)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,33 %
1.6.2018: palkkaryhmien A-F vähimmäistasojen korotus 0,9 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,34 %
1.6.2019: palkkaryhmien A-F vähimmäistasojen korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 5 %
rajoitetaan nollasopimuksia ja vaihtelevaa työaikaa
palkkaselvitys- ja tilastotyöryhmä

Lue lisää

Yliopistot

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 5 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 12 t palkall. lisätyötä ja 8 t palkall. koulutusta
lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivään

Lue lisää