Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n työehtosopimukset

Airpro

(yhdessä Ilmailualan Unionin IAU:n kanssa)

Sopimuskausi:
2.10.2020–31.3.2024

Palkankorotukset:
2.10.2020: korotus 1,6 %
1.9.2021–31.3.2024: uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön, palkkaratkaisusta neuvotellaan vuosittain paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa; mikäli ei sopua, palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan ajankohtana, joka määräytyy vastaavalla periaatteella kuin teknologiateollisuuden työntekijöiden tessissä sovitaan

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat viimeistään 31.10.2020
työaikaehtoihin useita muutoksia

Lue lisää

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 3 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 6 t palkall. lisätyötä ja 6 t palkall. koulutusta
lomarahan voi vaihtaa vapaaksi ilman, että taustalla olisi tuotannoll. ja taloudell. syyt

Lue lisää

Avaintyönantajat Avainta

Sopimuskausi:
1.4.2020­­–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 26 e/kk, vähintään 1,22 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,0 % + paikallisesti sovittava järjestelyerä 0,8 %

Tekstimuutoksia:
kikyn työajanpidennykset poistuvat 17.8.2020
luottamusmieskorvausta ja työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.8.2020 3,04 %

Lue lisää

Campusta

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,0 % + yrityskoht. erä 0,3 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, se jaetaan yleiskorotuksena; palkkataulukkojen korotus 1,0 %; euromääräisten lisien korotus 3,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % + yrityskoht. erä 0,7 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, työnantaja jakaa erän; palkkataulukkojen korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat: vuoteen voi jatkossa sisältyä 12 t palkall. lisätyötä ja 8 t palkall. osaamisen kehittämistä.
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3 %

Lue lisää

Destia

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022, irtisanottavissa päättymään 31.1.2021

Palkankorotukset:
2020: yleiskorotus 1,0 % + talokoht. erä 0,3 %
2021: neuvotellaan 15.11.2020 mennessä

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
lomatus- ja yt-neuvotteluaikojen tilapäisiä muutoksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia
matkakustannusten painopisteen muutos
kriisilauseke: osapuolet ovat valmiita palaamaan neuvottelupöytään takaisin välittömästi, mikäli infra-alan taloudellinen tilanne muuttuu

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
6.5.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500

Palkankorotukset:
1.9.2020: yleiskorotus 1,2 %
1.8.2021: yleiskorotus 1,4 % + yritys- tai työpaikkakoht. erä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
8 t palkall. koulutusta syys–toukokuussa, ei kuitenkaan sunnuntaisin eikä arkipyhäviikkoisin, voidaan sopia paikallisesti toisin

Lue lisää

Energiateollisuuden toimihenkilöt

(JHL mukana liityntäpöytäkirjalla)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % + 0,7 % yrityskoht. erä

Lue lisää

Finnvera Oyj

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 360)

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus ja mediaanipalkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,4 %
1.7.2021: yleiskorotus 1,3 %, mediaanipalkkojen korotus 1,7 % + yrityskoht. erä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit eivät ole voimassa 1. huhtikuuta 2020 alkaen

Lue lisää

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Sopimuskausi:
1.4.2020−31.3.2022

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.4.2020 alkaen
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,6 % ja 1.6.2021 lukien 1,6 %

Lue lisää

Henkilökohtaiset avustajat

Sopimuskausi:
1.5.2021–30.4.2022

Kattavuus:
n. 7 000

Palkankorotukset:
1.11.2021: palkkojen korotus 0,16 e/t

Tekstimuutoksia:
50- ja 60-vuotispäivät sekä lähiomaisen hautajaispäivä palkallisiksi
sairausajan palkallisuuden käytäntöjen selvittämistä ja kustannuslaskentaa jatketaan
ylityökokeilu päättyy

Lue lisää

Kansallisgalleria

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,2 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,2 %
1.9.2021: paikall. erä 0,8 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.9.2020
1.1.2020 alkaen voidaan ryhtyä käyttämään työaikajoustoja mm. lisätyön teettämiseen

Lue lisää

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset, yleinen palkkausjärjestelmä:
1.8.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,9 %

Palkankorotukset, tuntipalkkajärjestelmä:
1.8.2020: yleiskorotus 1,4 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,6 %

Lisäksi erilaiset lisät korottuvat sopimuskauden aikana yht. 3,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.1.2021 alkaen
yleistyöaikakokeilu päättyy ja sen määräykset tulevat pysyviksi
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot nousevat 3,0 % 1.8.2020

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 308 000)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 24 000)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 9 600, yhteensä n. 9 000)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 66 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 14 000)

Sopimuskausi:
1.4.2020−28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä kunta-alan sopimuksissa ja Sote-sopimuksessa yht. n. 115 600 (kaikkiaan sopimuksissa yht. n. 421 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 26 e/kk, vähintään 1,22 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,0 % + paikallisesti sovittava järjestelyerä 0,8 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020
lomarahan voi vuonna 2021 sopia vapaaksi

Lue lisää

Liikenneturva

Sopimuskausi:
27.5.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 50

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,4 %
1.6.2021: sovitaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 0,9 % + työpaikkakoht. erä 0,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi osoittaa toimihenkilölle normaalin työajan lisäksi enint. 16 t palkallista työaikaa koko henkilöstön koulutus- ja virkistyspäiviä varten

Lue lisää

Lossit

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 90 (yht. n. 200)

Palkankorotukset:
1.5.2021: palkkojen korotus 1,9 %
1.4.2022: korotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia
työryhmät vuorotöistä ja koulutuksesta

Lue lisää

Merimiespalvelutoimisto

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
korotukset seuraavat yleistä linjaa ja toteutetaan uuden palkkausjärjestelmän yhteydessä 1.3.2020 alkaen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiesten palkkiota nostettu 5 %
parannuksia isyysloman palkallisuuteen
uudistettu työaikapankki ja liukumasopimus
jatkuvan kulun varmistamisessa voidaan työntekijä kutsua toihin myös lauantaina ja sunnuntaina 5 viikkona/v, määräys tulee antaa poikkeustilanteissa viikon varoitusajalla

Lue lisää

Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi:
30.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua, toteutetaan seuraavat palkkaratkaisut:
1.5.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,9 % + työpaikkakoht. erä 0,4 %
1.4.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,0 % + työpaikkakoht. erä 1,0 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat kokonaan sopimuskauden alusta alkaen
työnantaja voi määrätä enint. 20 palkallisen lisätyötunnin sijoittamisesta kalenterivuodessa (enint. 8 t työtehtäviin ja enint. 12 t koulutukseen ja erilaisiin kehittämistilaisuuksiin)
kunta-alan sopimuksessa tammikuussa 2019 maksettu kertaerä maksetaan takautuvasti myös perhevapailla olleille
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.5.2020 3,3 %

Lue lisää

Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finavia Oyj, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Finnpilot-Pilotage Oy, Suomen Lauttaliikenne / Finferries, Metsätalous Oy, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy ja Suomen siemenperunakeskus Oy)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 10 000)

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,0 % yleiskorotuksella + yrityskoht. erä 0,3 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, se jaetaan yleiskorotuksena
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % yleiskorotuksella + yrityskoht. erä 0,7 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, työnantaja jakaa erän

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla on oikeus päättää, että työntekijä tekee normaalityöajan lisäksi 12 t palkallista osaamisen kehittämistä ja 8 t palkallista lisätyötä
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3 %

Lue lisää

Rautatieala

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022, voidaan jatkaa 28.2.2023 saakka

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 2 %
1.4.2021: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 1 %
Lisäksi palkkojen ja euromääräisten lisien yrityskoht. erä 0,3 %; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat kokonaisuudessaan 1.1.2021

Lue lisää

Satama-ala

(uusi työehtosopimus)

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
n. 240

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,6 %

liitot viimeistelevät työryhmätyönä työaikoja ja palkkausta koskevat ehdot 30.10.2020 mennessä

Lue lisää

Seure Oy

Sopimuskausi:
1.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,22 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,8 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.6.2020

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Sote-sopimus

(uusi sopimus, joka koskee aikaisemmin KVTES:n piirissä olleita  sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ja viranhaltijoita)

Sopimuskausi:
1.9.2021−28.2.2022

Kattavuus:
yht. n. 180 000 työntekijää

Palkankorotukset:
ei palkankorotuksia sopimuskautena

Tekstimuutoksia:
aikaisemmat KVTES:n työehdot säilyvät, mutta jaksotyöaikamääräyksiin tulee lisäykset vuorokausilepoon ja vapaapäivien sijoitteluun

Lue lisää

Terveyspalveluala

Sopimuskausi:
1.4.2020–30.4.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,3 %
1.7.2021: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020
hälytyskorvausta korotetaan runsaalla 10 %:lla
vuosilomamääräyksiä uudistetaan
perhevapaamääräyksiin täsmennys
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan n. 5–10 %:lla sekä lisätään työstävapautusaikaa

Lue lisää

Työkeskukset ja sosiaaliset yritykset

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 400 (yht. n. 1 000)

Palkankorotukset:
1.5.2021: korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
sairauskarenssipäivä poistuu 1.8.2021 lukien (aikaisemmin ollut 1. päivä palkaton)
soveltamisalatarkennus
sosiaalinen työsopimusmalli (uusi palkkaliite entisten oheen)

Lue lisää

Työterveyslaitos

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Palkankorotukset:
1.8.2020: henk.koht. kuukausipalkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.7.2021: henk.koht. kuukausipalkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 1,1 % + paikall. erä 0,8 %

Lue lisää

Työväenperinnelaitokset

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
30

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %, jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
kokeilu, jossa työntekijällä on oikeus 1 pv:n palkall. poissaoloon ja sen jälkeen palkattomaan poissaoloon, jos läsnäolo on välttämätön hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan syyn vuoksi
palkkausjärjestelmää kehittämään perustetaan työryhmä

Lue lisää

Urheilujärjestöt

Sopimuskausi:
10.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,0 % + järjestökoht. erä 0,4 %; taulukkopalkkojen korotus 1,2 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 % + järjestökoht. erä 0,7 %; taulukkopalkkojen korotus 1,1 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2020 3,2 %

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 72 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.5.2021: virastoerä 1,0 %; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena
1.6.2021: yleiskorotus 0,97 %, kuitenkin väh. 20,37 e/kk

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-lisätunnit poistuvat kokonaan 1.10.2020
kiky-tuntien tilalle kaksi lisätyömallia, jotka tulevat voimaan 1.1.2021
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 3,07 % alkaen 1.8.2020

Lue lisää

Yksityinen opetusala

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 3 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 6 t palkall. lisätyötä ja 6 t palkall. koulutusta
lomarahan voi vaihtaa vapaaksi ilman, että taustalla olisi tuotannoll. ja taloudell. syyt

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala

Sopimuskausi:
1.4.2020−31.5.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 70 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.7.2021: yleiskorotus 1,5 %
1.9.2021: palkkataulukoiden alarajakorotukset, joiden kustannusvaikutus n. 0,6 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020
palkkausjärjestelmää kehitetään

Lue lisää

Yliopistot

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 5 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 12 t palkall. lisätyötä ja 8 t palkall. koulutusta
lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivään

Lue lisää