Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n työehtosopimukset

Airpro

Neuvottelutulos saatu aikaan 2018

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 3 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 6 t palkall. lisätyötä ja 6 t palkall. koulutusta
lomarahan voi vaihtaa vapaaksi ilman, että taustalla olisi tuotannoll. ja taloudell. syyt

Lue lisää

Avaintyönantajat Avainta

Sopimuskausi:
1.4.2020­­–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 26 e/kk, vähintään 1,22 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,0 % + paikallisesti sovittava järjestelyerä 0,8 %

Tekstimuutoksia:
kikyn työajanpidennykset poistuvat 17.8.2020
luottamusmieskorvausta ja työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.8.2020 3,04 %

Lue lisää

Campusta

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,0 % + yrityskoht. erä 0,3 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, se jaetaan yleiskorotuksena; palkkataulukkojen korotus 1,0 %; euromääräisten lisien korotus 3,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % + yrityskoht. erä 0,7 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, työnantaja jakaa erän; palkkataulukkojen korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat: vuoteen voi jatkossa sisältyä 12 t palkall. lisätyötä ja 8 t palkall. osaamisen kehittämistä.
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3 %

Lue lisää

Destia

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022, irtisanottavissa päättymään 31.1.2021

Palkankorotukset:
2020: yleiskorotus 1,0 % + talokoht. erä 0,3 %
2021: neuvotellaan 15.11.2020 mennessä

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
lomatus- ja yt-neuvotteluaikojen tilapäisiä muutoksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia
matkakustannusten painopisteen muutos
kriisilauseke: osapuolet ovat valmiita palaamaan neuvottelupöytään takaisin välittömästi, mikäli infra-alan taloudellinen tilanne muuttuu

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
6.5.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500

Palkankorotukset:
1.9.2020: yleiskorotus 1,2 %
1.8.2021: yleiskorotus 1,4 % + yritys- tai työpaikkakoht. erä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
8 t palkall. koulutusta syys–toukokuussa, ei kuitenkaan sunnuntaisin eikä arkipyhäviikkoisin, voidaan sopia paikallisesti toisin

Lue lisää

Energiateollisuuden toimihenkilöt

(JHL mukana liityntäpöytäkirjalla)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % + 0,7 % yrityskoht. erä

Lue lisää

Finnvera Oyj

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 360)

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus ja mediaanipalkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,4 %
1.7.2021: yleiskorotus 1,3 %, mediaanipalkkojen korotus 1,7 % + yrityskoht. erä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit eivät ole voimassa 1. huhtikuuta 2020 alkaen

Lue lisää

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Sopimuskausi:
1.4.2020−31.3.2022

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.4.2020 alkaen
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,6 % ja 1.6.2021 lukien 1,6 %

Lue lisää

Henkilökohtaiset avustajat

Sopimuskausi:
1.2.2020–30.4.2021 (neuvottelutulos menossa vielä hallintojen hyväksyttäväksi)

Kattavuus:
n. 7 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkaryhmä A:n yleiskorotus 2,1 % ja palkkaryhmä B:n yleiskorotus 2,2 %

Tekstimuutoksia:
lauantailisä nousee 20:stä 25 %:iin tuntipalkasta
kokemuslisiin 0,25 %:n korotus ja yksi taso lisää 8 v:n palveluksen jälkeen
uusi palkkaryhmittely voimaan 1.7.2020: useampi työntekijä voi jatkossa siirtyä paremmin palkattuun palkkaryhmään B
uudenvuodenpäivä jatkossa palkallinen vapaa
työntekijät saavat mahdollisuuden 2 palkall. koulutuspäivään vuodessa
luottamusmiesjärjestelmää aletaan kehittää
uuden työaikalain mukaiset määräykset mm. lepoaikojen ja yötyön osalta
määräaikaisella kokeilulla selvitetään ylityön teettämisen edellytyksiä

Lue lisää

Kansallisgalleria

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,2 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,2 %
1.9.2021: paikall. erä 0,8 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.9.2020
1.1.2020 alkaen voidaan ryhtyä käyttämään työaikajoustoja mm. lisätyön teettämiseen

Lue lisää

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset, yleinen palkkausjärjestelmä:
1.8.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,9 %

Palkankorotukset, tuntipalkkajärjestelmä:
1.8.2020: yleiskorotus 1,4 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,6 %

Lisäksi erilaiset lisät korottuvat sopimuskauden aikana yht. 3,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.1.2021 alkaen
yleistyöaikakokeilu päättyy ja sen määräykset tulevat pysyviksi
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot nousevat 3,0 % 1.8.2020

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 308 000)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 24 000)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 9 600, yhteensä n. 9 000)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 66 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 14 000)

Sopimuskausi:
1.4.2020−28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 115 600, yhteensä n. 421 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 26 e/kk, vähintään 1,22 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,0 % + paikallisesti sovittava järjestelyerä 0,8 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020
lomarahan voi vuonna 2021 sopia vapaaksi

Lue lisää

Lauttaliikenne (lossit)

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022, voidaan sopia päättymään 31.1.2021

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 90 (yht. n. 200)

Palkankorotukset:
1.6.2020: palkkojen, taulukoiden ja euromääräisten lisien korotus 1,3 %
2021: neuvotellaan 15.11.2020 mennessä; jos ei sopua, sopimus päättyy 31.1.2021

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat

Lue lisää

Liikenneturva

Sopimuskausi:
27.5.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 50

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,4 %
1.6.2021: sovitaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 0,9 % + työpaikkakoht. erä 0,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi osoittaa toimihenkilölle normaalin työajan lisäksi enint. 16 t palkallista työaikaa koko henkilöstön koulutus- ja virkistyspäiviä varten

Lue lisää

Merimiespalvelutoimisto

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Palkankorotukset:
korotukset seuraavat yleistä linjaa ja toteutetaan uuden palkkausjärjestelmän yhteydessä 1.3.2020 alkaen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiesten palkkiota nostettu 5 %
parannuksia isyysloman palkallisuuteen
uudistettu työaikapankki ja liukumasopimus
jatkuvan kulun varmistamisessa voidaan työntekijä kutsua toihin myös lauantaina ja sunnuntaina 5 viikkona/v, määräys tulee antaa poikkeustilanteissa viikon varoitusajalla

Lue lisää

Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi:
30.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua, toteutetaan seuraavat palkkaratkaisut:
1.5.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,9 % + työpaikkakoht. erä 0,4 %
1.4.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,0 % + työpaikkakoht. erä 1,0 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat kokonaan sopimuskauden alusta alkaen
työnantaja voi määrätä enint. 20 palkallisen lisätyötunnin sijoittamisesta kalenterivuodessa (enint. 8 t työtehtäviin ja enint. 12 t koulutukseen ja erilaisiin kehittämistilaisuuksiin)
kunta-alan sopimuksessa tammikuussa 2019 maksettu kertaerä maksetaan takautuvasti myös perhevapailla olleille
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.5.2020 3,3 %

Lue lisää

Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finavia Oyj, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Finnpilot-Pilotage Oy, Suomen Lauttaliikenne / Finferries, Metsätalous Oy, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy ja Suomen siemenperunakeskus Oy)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 10 000)

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,0 % yleiskorotuksella + yrityskoht. erä 0,3 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, se jaetaan yleiskorotuksena
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % yleiskorotuksella + yrityskoht. erä 0,7 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, työnantaja jakaa erän

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla on oikeus päättää, että työntekijä tekee normaalityöajan lisäksi 12 t palkallista osaamisen kehittämistä ja 8 t palkallista lisätyötä
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3 %

Lue lisää

Paltan runkosopimus

(Suomen Lions-liitto, Suomen Unicef-yhdistys, Lahden työapu Lahty ry ja Stella Kotipalvelut Oy)

Sopimuskausi:
1.2. 2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan palkallisesti työpaikan tilanne ja olosuhteet huomioiden; jos ei sopua, niin 
1.4.2018: yleiskorotus 1,1 % ja työnantajakoht. korotus 0,5 %, jos ei muuta sovita
1.4.2019: yleiskorotus 0,9 % ja työnantajakoht. korotus 0,7 %, jos ei muuta sovita
2020: neuvotellaan 31.10.2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten korvauksia korotetaan 1.4. 2018 3,2 %

Lue lisää

Rautatieala

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022, voidaan jatkaa 28.2.2023 saakka

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 2 %
1.4.2021: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 1 %
Lisäksi palkkojen ja euromääräisten lisien yrityskoht. erä 0,3 %; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat kokonaisuudessaan 1.1.2021

Lue lisää

Satama-ala

(uusi työehtosopimus)

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
n. 240

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,6 %

liitot viimeistelevät työryhmätyönä työaikoja ja palkkausta koskevat ehdot 30.10.2020 mennessä

Lue lisää

Seure Oy

Neuvottelutulos saatu aikaan 2020, menee vielä hallintojen käsiteltäväksi

Kattavuus:
n. 200

Lue lisää

Suomi-Venäjä-seura

(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
26

Svenska Finlands Folkting

(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
12

Terveyspalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.4.2018: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,73 %
1.4.2019: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,74 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkoiden korotus ja tehtäviin varatun ajankäytön lisäys
vaihtelevan työajan sopimuksiin (mm. nollatuntisopimuksiin) täsmennys sairausajan palkan maksamisen perusteista
täsmennyksiä mm. paikall. sopimukseen tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaik. työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta
työryhmiä: mahdollisuudet siirtyä viisipäiväiseen lomaviikkoon ja työehtosopimuksen muutostarpeet, tiedon hankkiminen ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, epätyypillisten työsuhteiden käytön selvittäminen ja niiden ongelmien ratkaiseminen sekä henkilökohtaisen palkanosan käytön ja luottamusmiesten tiedonsaannin selvittäminen

Lue lisää

Työkeskukset ja sosiaaliset yritykset

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1. 2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 400 (yht. n. 1 000)

Palkankorotukset:
1.4.2018: korotus 1,6 %, josta yleiskorotus 1,1, % ja yrityskoht. erä 0,5 %, ellei muusta sovita luottamusmiehen kanssa
1.4.2019: korotus 1,6 %, josta yleiskorotus 1,1, % ja yrityskoht. erä 0,5 %, ellei muusta sovita luottamusmiehen kanssa
2020: neuvotellaan 30.11.2019 mennessä

Lue lisää

Työterveyslaitos

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,38 % ja paikall. erä 0,35 %
1.4.2019: yleiskorotus 0,78 %
lisäksi toinen paikall. erä 0,95 %, jonka jakamisesta sovitaan myöhemmin; jakamisesta päätetään palkkausjärjestelmää uudistavassa työryhmässä

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkioihin sopimuskorotusten suuruinen korotus
isyysvapaan palkallinen jakso pitenee 6 palkalliseen päivään
koeaika työsuhteen alussa noudattaa jatkossa työsopimuslain määräyksiä
neuvotteluratkaisu sisältää syksyllä toteutetussa työaikapilotissa hyväksi havaittuja joustoja

Lue lisää

Työväenperinnelaitokset

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
30

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %, jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
kokeilu, jossa työntekijällä on oikeus 1 pv:n palkall. poissaoloon ja sen jälkeen palkattomaan poissaoloon, jos läsnäolo on välttämätön hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan syyn vuoksi
palkkausjärjestelmää kehittämään perustetaan työryhmä

Lue lisää

Urheilujärjestöt

Sopimuskausi:
10.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,0 % + järjestökoht. erä 0,4 %; taulukkopalkkojen korotus 1,2 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 % + järjestökoht. erä 0,7 %; taulukkopalkkojen korotus 1,1 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2020 3,2 %

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 72 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.5.2021: virastoerä 1,0 %; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena
1.6.2021: yleiskorotus 0,97 %, kuitenkin väh. 20,37 e/kk

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-lisätunnit poistuvat kokonaan 1.10.2020
kiky-tuntien tilalle kaksi lisätyömallia, jotka tulevat voimaan 1.1.2021
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 3,07 % alkaen 1.8.2020

Lue lisää

Yksityinen opetusala

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 3 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 6 t palkall. lisätyötä ja 6 t palkall. koulutusta
lomarahan voi vaihtaa vapaaksi ilman, että taustalla olisi tuotannoll. ja taloudell. syyt

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.3.2020

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 70 000)

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,33 %
1.6.2018: palkkaryhmien A-F vähimmäistasojen korotus 0,9 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,34 %
1.6.2019: palkkaryhmien A-F vähimmäistasojen korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 5 %
rajoitetaan nollasopimuksia ja vaihtelevaa työaikaa
palkkaselvitys- ja tilastotyöryhmä

Lue lisää

Yliopistot

Sopimuskausi:
1.4.2020–31.3.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2020: paikall. erä 0,5 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,1 %
1.12.2021: paikall. erä/järjestelyerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020: 2020 työnantaja voi teettää 5 t palkall. lisätyötä ja 3 t palkall. koulutusta, 2021 12 t palkall. lisätyötä ja 8 t palkall. koulutusta
lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivään

Lue lisää