Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n työehtosopimukset

Ahtausala

Sopimuskausi:
1.2.2019–31.1.2021

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
2019: kuukausipalkkojen korotus 1,6 %
2020: korotus verrokkialojen mukaisesti

Lue lisää

Airpro Oy

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Elintarvikealan automiehet

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta
2018: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa
2019: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2019–31.1.2020

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
kuukausipalkkojen korotus 47,29 e

Tekstimuutoksia:
työryhmä, joka keskittyy alan työaikojen ja palkkarakenteen ongelmien ratkaisuun

Lue lisää

Huoltokorjaamot

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Kaupan automiehet

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Kuorma-autoala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Liikenneopetusala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + jäljellä 1 optiovuosi

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
noudattavat AKT:n sopimusalojen yleistä linjaa

Linja-autoasemat (Matkahuolto)

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Linja-autohenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Matkatoimistoala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + jäljellä 1 optiojaksoa(1 v 3 kk)

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
noudattavat AKT:n sopimusalojen yleistä linjaa

Matkustamohenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2019–31.1.2022

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
2019: peruspalkkojen korotus 1,6 %
2020: korotus verrokkialojen mukaisesti
2021: korotus verrokkialojen mukaisesti

Lue lisää

Nordic Regional Airlines Oy:n matkustamohenkilöstö

Sopimuskausi:
1.9.2016–31.8.2019

Lue lisää

Satamavalvojat ja nosturinkuljettajat

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–28.2.2021

Palkankorotukset:
1.3.2018: korotus 1,6 % ja kertaerä 210 e
1.3.2019: palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,2 %
1.3.2020: korotukset ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan tessin mukaisesti

Lue lisää
Lue lisää 2019 ja 2020 palkkaratkaisusta

Säiliöauto- ja öljytuoteala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Taksiliikenne

Sopimuskausi:
1.2.2017−31.1.2020 + jäljellä 1 optiovuosi

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
1.2.2019: yleiskorotus

Terminaalitoiminta

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Viking Linen maapalvelut

Sopimuskausi:
1.3.2019–29.2.2020

Kattavuus:
n. 200