Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n työehtosopimukset

Ahtausala

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2022

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
1.2.2021: yleiskorotus 2,0 %
1.10.2021: yleiskorotus 0,15 %

Tekstimuutoksia:
tekstimuutoksia ja työryhmiä, joiden avulla pyritään lisäämään muun muassa alan työturvallisuutta ja työssäjaksamista sekä työkykyä yllä pitävää toimintaa ja edistämään yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia

Lue lisää

Airpro Oy

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Palkankorotukset:
1.2.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2022: yleiskorotus neuvotellaan 31.1.2022 mennessä, korotus on väh. verrokkialojen palkankorotusten matemaattinen keskiarvo

Lue lisää

Elintarvikealan automiehet

Sopimuskausi:
4.3.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkojen ja lisien korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: palkkojen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2022: palkkoja korotetaan kuorma-autoalalla sovitun palkankorotuksen mukaisesti

Lue lisää

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus  0,15 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,9 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus  0,15 %

Lue lisää

Huoltokorjaamot

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
2022: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen

Lue lisää

Kaupan automiehet

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkojen korotus 31 e/kk; senttimääräisten lisien, suojapukukorvauksen ja luottamusmieskorvauksen korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: palkkojen korotus 48 e/kk; senttimääräisten lisien, suojapukukorvauksen ja luottamusmieskorvauksen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2022: palkkoja korotetaan kuorma-autoalalla sovitun palkankorotuksen mukaisesti

Lue lisää

Kuorma-autoala

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
2022: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen
HCT-puoliperävaunuyhdistelmän kuljettajien siirtyminen rajatusti vaiheittain 5 % erikoislisän piiriin sopimuskauden

Lue lisääaikana

Liikenneopetusala

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2022

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.5.2021: yleiskorotus 56 e/kk (37 snt/t)
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia

Lue lisää

Linja-autoasemat

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
2022: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen

Lue lisää

Linja-autohenkilökunta

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
2022: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen
työhönsidonnaisuusaika lyhenee 30 min. sopimuskauden aikana lähi- ja paikallisliikenteessä
Lonka-sopimus laajenee koskemaan koko maan kilpailutettua ELY-liikennettä
Lonka-sopimuksen kaupunkiviranomaisten listaa täydennetään puuttuvilla kaupungeilla/alueilla
HSL-alue laajentuu pääkaupunkiseudun palkkaliitteen osalta koskemaan sen piiriin tulevia uusia paikkakuntia
Turun kunnallisen sopimusliikenteen palkkaliitettä laajennetaan koskemaan ympäristökunnissa harjoitettavaa uutta paikallisliikennettä

Lue lisää

Matkatoimistoala

Sopimuskausi:
21.5.2021–30.4.2023

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
ei palkankorotuksia

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia

Lue lisää

Matkustamohenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2019–31.1.2022

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
2019: peruspalkkojen korotus 1,6 %
2020: korotus verrokkialojen mukaisesti
2021: korotus verrokkialojen mukaisesti

Lue lisää

Nordic Regional Airlines Oy:n matkustamohenkilöstö

Sopimuskausi:
1.9.2016–31.8.2019

Lue lisää

Satamavalvojat ja nosturinkuljettajat

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–28.2.2021

Palkankorotukset:
1.3.2018: korotus 1,6 % ja kertaerä 210 e
1.3.2019: palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,2 %
1.3.2020: korotukset ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan tessin mukaisesti

Lue lisää
Lue lisää 2019 ja 2020 palkkaratkaisusta

Säiliöauto- ja öljytuoteala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2020: 1,45 %
2021: 2,15 %
2022: neuvotellaan myöhemmin

Tekstimuutoksia:
työsuojeluvaltuutetun vapautustaulukon laajentaminen
nuorten työntekijöiden pätevyyspalkkiojärjestelmän luominen

Lue lisää

Taksiliikenne

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2021: yleiskorotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
2022: korotukset noudattavat autoliikennealojen ratkaisua
1.10.2022: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %

Lue lisää

Terminaalitoiminta

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
2022: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen

Lue lisää

Viking Linen maapalvelut

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.3.2020: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien yleiskorotus 1,9 %

Lue lisää