Ulkomaalaisena Suomessa

Muistilista Suomeen ensi kertaa töihin tuleville

Liity ammattiliittoon

Kun tulet Suomeen töihin, liity ammattiliittoon. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon.

Ammattiliitto auttaa sinua, jos joudut ongelmiin työnantajasi kanssa, ja neuvottelee työehdoista puolestasi. Ammattiliiton jäsenet liittyvät yleensä myös alan työttömyyskassaan, joka takaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan, jos jäät työttömäksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n ylläpitämä Liitot.fi-sivusto auttaa sinua löytämään itsellesi oikean ammattiliiton.

Liitot.fi (suomeksi)
Tradeunion.fi (englanniksi)

Työpaikka

Oleskeluun ja työntekoon Suomessa vaadittavat luvat löydät jäljempää kohdasta Suomeen muutto.

Työnhaku

Työnhaussa auttavat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ympäri Suomea. Useimmissa työpaikoissa on osattava suomen kieltä vähintään auttavasti.

Työ- ja elinkeinotoimisto (suomeksi)
Työ- ja elinkeinotoimisto (englanniksi)

Työ ja yrittäjyys (suomeksi ja englanniksi)

Työsopimus

Kun olet saanut työpaikan, tee työsopimus työnantajan kanssa. Suullinenkin työsopimus on sitova, mutta työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Silloin sinun on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Tarkista ennen työsopimuksen allekirjoittamista, että siinä on sovittu ainakin seuraavista asioista

 1. Osapuolet:
  Työntekijän ja työnantajan nimi ja kotipaikka
 2. Mahdollinen koeaika ja sen pituus:
  Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus odotuksia. Sen enimmäispituus on pääsääntöisesti kuusi kuukautta. Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi yleensä purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
 3. Onko sopimus vakituinen ("toistaiseksi voimassa oleva") vai määräaikainen vai onko kyseessä työharjoittelu
 4. Määräaikaisuuden peruste, jos sopimus on määräaikainen
 5. Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
 6. Työn suorittamispaikka
 7. Työtehtävän laatu
 8. Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi:
  Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan eikä se voi olla työehtosopimuksessa sovittua pienempi. Muista, että myös sairauspäivistä maksetaan Suomessa palkkaa.
 9. Työaika:
  Kokoaikainen työ tarkoittaa Suomessa viisipäiväistä viikkoa ja noin kahdeksantuntista työpäivää. Jaksottaisessa työssä työaika vaihtelee, mutta sen pitää keskimäärin olla alan työehtosopimuksen mukainen.
  Ylitöistä sekä ilta- ja viikonlopputöistä maksetaan Suomessa erillinen korvaus.
  Jos teet osa-aikaisen sopimuksen, pyri pitämään huoli siitä, että työtunteja on toimeentulosi kannalta tarpeeksi. Mikäli mahdollista, älä allekirjoita sellaista työsopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Voi olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä.
 10. Työehtosopimus, johon työsopimus perustuu
 11. Irtisanomisaika:
  Irtisanomisaika sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Koeajan jälkeen ketään ei voi irtisanoa välittömästi. Työnantajalla on aina oltava irtisanomiseen asiallinen ja painava syy.
  Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta ennen sen päättymistä. Työntekijäkään ei voi irtisanoutua ennen kuin määräaikainen työsopimus päättyy, mutta usein asiasta voidaan sopia neuvottelemalla työntekijän ja työnantajan kesken.


Suomessa ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa, vaan se määritellään alakohtaisesti työehtosopimuksissa. Työehtosopimusten määrittelemiä palkkatasoja on noudatettava kaikkiin alan työntekijöihin, myös ulkomaisen yrityksen Suomeen tilapäisesti lähettämiin työntekijöihin ja ulkomaisiin vuokratyöntekijöihin.

Työehtosopimuksissa määritellään monet muutkin työsuhteen vähimmäisehdot. Yksittäisen työntekijän ei tarvitse osallistua työehtosopimusneuvotteluihin, vaan ne käydään ammattiliiton ja työnantajajärjestön kesken.

Pankkitili

Palkka maksetaan yleensä pankkitilille. Käteismaksua ei suositella, koska sen käyttö merkitsee usein sitä, että palkasta ei ole peritty kaikkia lakisääteisiä maksuja.

Kun avaat tilin, tarvitset passin tai muun virallisen henkilötodistuksen. Tilin avaamista helpottaa, jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus.

Arkielämä Suomessa (suomeksi ja englanniksi)

Palkasta pidätettävät maksut

Kun saat ensimmäisen palkkakuitin, tarkista, että bruttopalkastasi on peritty lain mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut:

 1. Verojen ennakonpidätys:
  Ennakonpidätysprosentti näkyy verokortista, jonka saat verotoimistosta. Kun haet verokorttia, sinulla pitää olla suomalainen henkilötunnus. Verokortti on annettava työnantajalle heti työsuhteen alussa.
 2. Työntekijän eläkemaksu:
  Kun teet Suomessa työtä, siitä kertyy työeläkettä. Työnantaja perii eläkemaksut palkasta. Niiden perimättä jättäminen on rikos.
 3. Työttömyysturvamaksu
 4. Myös ammattiliiton jäsenmaksu vähennetään suoraan palkastasi, jos olet sopinut asiasta työnantajan kanssa. Voit maksaa ammattiliiton jäsenmaksun myös itse suoraan liitolle. Kokonaisjäsenmaksun suuruus on ammattiliitosta riippuen 1–2 prosenttia bruttopalkastasi.


Verohallinto (suomeksi)
Verohallinto (englanniksi)

Suomen eläkejärjestelmä (suomeksi)
Finnish Pension Security (englanniksi)

Työsuojelu

Työnantajan on perehdytettävä työntekijä työpaikan olosuhteisiin, työturvallisuusmääräyksiin sekä koneiden ja laitteiden toimintatapaan. Työnantajan on myös otettava tapaturmavakuutus, joka korvaa työssä sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijälle tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot.

Työsuojelu työpaikalla (suomeksi)
Työsuojelu (englanniksi)

Ongelmia työnantajan kanssa?

Mahdollisista ongelmista esimerkiksi palkanmaksussa tai työehdoissa pitää aina ensin keskustella työnantajan kanssa. Usein ongelmat saadaan ratkaistua neuvotellen.

Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimivat luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Heidän kauttaan saat neuvoja ja apua, kun niitä tarvitset. Luottamusmiehen palvelut ovat yleensä tarjolla vain ammattiliiton jäsenille, mutta hänelle kannattaa kertoa työpaikan ongelmista, vaikka et olisikaan jäsen.

Jos ongelma ei korjaannu työnantajan kanssa käymäsi keskustelun jälkeen, ota yhteys seuraaviin tahoihin riippuen siitä, oletko ammattiliiton jäsen vai et. Vie asiasi aina listassa seuraavalle, jos edellisen tason apu ei riitä.

Ammattiliiton jäsenet

 1. Työpaikan luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu
 2. Ammattiliiton aluetoimisto tai neuvontapuhelin


Ammattiliittoihin kuulumattomat

 1. Kokeneempi kollega tai työpaikan työsuojeluvaltuutettu
 2. Työsuojeluhallinto
 3. Kunnan oikeusaputoimisto
 4. Poliisi


SAK:n maksuton työsuhdeneuvonta maahanmuuttajille palvelee numerossa 0800 414 004 maanantaista torstaihin kello 9–11 ja 12–15. Lakimies vastaa tiedusteluihin myös sähköpostitse osoitteessa workinfinland@sak.fi.

Työsuojeluhallinnon puhelinneuvonta vastaa numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin kello 8–16.15.

Työsuojeluhallinnon puhelinneuvonta

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot (suomeksi)

Poliisi: Rikosilmoituksen tekeminen (suomeksi)
Poliisi: Rikosilmoituksen tekeminen (englanniksi)

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet (suomeksi ja englanniksi)
Ihmiskauppa ja pakkotyö (suomeksi ja englanniksi)

Alakohtaista tietoa työelämästä ja ammattiliitoista

Ammattiliitot

Tietoa eri alojen ammattiliitoista (englanniksi)

Marjanpoiminta

Työsuojeluviranomaiset julkaisevat vuosittain viljeltyjen marjojen poimijoille koosteet työehdoista ja palkkataulukoista useilla kielillä.

Marjanpoimijoiden työehdot (suomeksi)

Palvelualat

Tietoa palvelualoista ja Palvelualojen ammattiliitosta PAMista (englanniksi)

Rakennusala

Tietoa rakennusalasta ja Rakennusliitosta (englanti, venäjä, viro, puola)

Sähköala

Tietoa sähköalasta ja Sähköliitosta (englanti, viro, puola, venäjä)

Teknologiateollisuus

Tietoa metalli- ja teknologiateollisuudesta ja Teollisuusiitosta (englanti)

Julkinen sektori

Tietoa julkisesta sektorista ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä (englanti)

Suomeen muutto

Tarvittavat luvat

EU-kansalaiset sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset voivat työskennellä ja hakea töitä Suomessa vapaasti enintään kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, mutta erityistä työntekijän oleskelulupaa he eivät tarvitse.

Rekisteröintiä varten työntekijän on mentävä Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa enterfinland.fi, mutta senkin jälkeen on käytävä tunnistautumassa Maahanmuuttovirastossa.

Rekisteröity oleskeluoikeus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä peruuteta. Viiden vuoden oleskelun jälkeen työntekijälle voidaan antaa pysyvä oleskeluoikeus.

Maahanmuuttovirasto: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti (suomeksi)
Maahanmuuttovirasto: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti (englanniksi)

EU-kansalaisen sähköinen rekisteröinti (suomeksi ja englanniksi)

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä työskentelyä varten työntekijän oleskeluluvan. Ennen kun voit saada työntekijän oleskeluluvan, sinun täytyy hankkia työpaikka Suomesta.

Lupaa koskeva hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustoon ja Suomessa poliisilaitokselle. Oleskelulupahakemuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa enterfinland.fi.

Yleensä oleskelulupaa kannattaa hakea ulkomailla ja odottaa sen saamista ennen Suomeen saapumista. Työntekoa varten myönnettävä oleskelulupa edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu.

Ilman oleskelulupaa voivat Suomessa työskennellä mm. tulkit, opettajat ja ammattiurheilijat, jos työtä tehdään kutsun tai sopimuksen nojalla enintään kolme kuukautta. Myös marjojen poimijat voivat työskennellä enintään kolmen kuukauden ajan ilman oleskelulupaa. Työntekijällä on silloinkin oltava voimassa oleva passi ja viisumi, jos hän on viisumivelvollisen maan kansalainen.

Maahanmuuttovirasto: Työnteko Suomessa (suomeksi)
Maahanmuuttovirasto: Työnteko Suomessa (englanniksi)

Ulkoasianministeriö: Tietoa viisumista (suomeksi)
Ulkoasianministeriö: Tietoa viisumista (englanniksi)

Sähköinen oleskelulupahakemus (suomeksi ja englanniksi)

Henkilötunnus ja asukkaaksi rekisteröityminen

Vakinaisesti tai tilapäisesti Suomeen muuttavat voivat hakea suomalaista henkilötunnusta maistraatista. Henkilötunnusta voi hakea myös samalla kun hakee oleskelulupaa tai oleskeluoikeuden rekisteröintiä.

Kun ilmoittaudut kotikuntasi maistraattiin, sinut merkitään kunnassa asuvaksi. Maistraatti rekisteröi myös vakituisesti Suomeen muuttaville kotikunnan. Kotikunnan saaneilla on oikeus käyttää esimerkiksi kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Maistraatit: Ulkomaalaisten rekisteröinti (suomeksi)
Maistraatit: Ulkomaalaisten rekisteröinti (englanniksi)

Kela-kortti

Kela-kortilla osoitat, että kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Asiointi Kelan kanssa on helpompaa, jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus.

Lisätietoja Suomen sosiaaliturvasta saat Kansaneläkelaitoksesta eli Kelasta. Kelalla on toimistoja ympäri Suomea.

Kela: Ulkomailta Suomeen (suomeksi)
Kela: From other countries to Finland (englanniksi)

Kotoutumissuunnitelma

Työttömällä maahanmuuttajalla on aina oikeus alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä tarvittaessa myös muille maahanmuuttajille, esimerkiksi opiskelijalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle.

Alkukartoituksessa selvitetään esimerkiksi maahanmuuttajan koulutus, työkokemus ja kielitaito. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan siitä, miten maahanmuuttaja perehtyy uuteen asuinmaahansa, opiskelee maan kieltä, täydentää ammattitaitoaan ja hankkii muita tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotoutumissuunnitelman laativat kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä maahanmuuttajan kanssa.

Kotoutumissuunnitelman ajalta maahanmuuttajalle maksetaan työmarkkinatukea ja tarvittaessa toimeentulotukea.

Tietoa kotoutumispalveluista (suomeksi ja englanniksi)

Työ- ja elinkeinoministeriö: Maahanmuuton ja kotoutumisen tietopaketti (suomeksi)
Työ- ja elinkeinotoimistot: Integration of immigrants (englanniksi)

Tutkintojen tunnustaminen

Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomailla suoritettu tutkinto antaa työn tai opiskelupaikan hakemiseen Suomessa. Tutkinnon tunnustaminen on maksullista ja sitä haetaan Opetushallitukselta. Kun haet opiskelupaikkaa, tutkinnon tunnustamista ei välttämättä tarvita.

Opetushallitus: tutkintojen tunnustaminen (suomeksi)
Opetushallitus: tutkintojen tunnustaminen (englanniksi)

Kielikurssit

Suomen kansalliset kielet ovat suomi, jota puhuu äidinkielenään 90 % väestöstä, ja ruotsi, jota puhuu 5 %. Suomen ja ruotsin kielen kursseja järjestävät Suomessa erilaiset oppilaitokset ja järjestöt. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat voivat hakeutua kielikursseille myös TE-toimiston kautta.

Tietoa kielikursseista eri kielillä löydät mm. Finnish Courses -palvelusta.

Muita hyödyllisiä linkkejä Suomeen töihin tulevalle

Kelan ja verohallinnon palvelupiste In To Suomeen töihin tulevalle sijaitsee Helsingissä. Palvelupisteestä saa tietoa Suomen sosiaaliturvasta, verotuksesta ja maahanmuuttoon liittyvistä viranomaisista.

In To (suomeksi)

Työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta löytyy tietopaketti Suomeen työhön tulevalle.

Työhön Suomeen (suomeksi)
Työhön Suomeen (englanniksi)

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy perustietoa suomalaisesta työelämästä 13 eri kielellä.

Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle

Infopankista löytyy käytännön tietoa maahanmuuttajille 12 eri kielellä.

Infopankki