Ongelmia työnantajan kanssa?

Mahdollisista ongelmista esimerkiksi palkanmaksussa tai työehdoissa pitää aina ensin keskustella työnantajan kanssa. Usein ongelmat saadaan ratkaistua neuvotellen.

Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimivat luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Heidän kauttaan saat neuvoja ja apua, kun niitä tarvitset. Luottamusmiehen palvelut ovat yleensä tarjolla vain ammattiliiton jäsenille, mutta hänelle kannattaa kertoa työpaikan ongelmista, vaikka et olisikaan jäsen.

Jos ongelma ei korjaannu työnantajan kanssa käymäsi keskustelun jälkeen, ota yhteys seuraaviin tahoihin riippuen siitä, oletko ammattiliiton jäsen vai et. Vie asiasi aina listassa seuraavalle, jos edellisen tason apu ei riitä.

Ammattiliiton jäsenet

  1. Työpaikan luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu
  2. Ammattiliiton aluetoimisto tai neuvontapuhelin

Ammattiliittoihin kuulumattomat

  1. Kokeneempi kollega tai työpaikan työsuojeluvaltuutettu
  2. Työsuojeluhallinto
  3. Kunnan oikeusaputoimisto
  4. Poliisi


SAK:n maksuton työsuhdeneuvonta maahanmuuttajille palvelee numerossa 0800 414 004 maanantaisin kello 14–17 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–15. Neuvoja vastaa tiedusteluihin myös sähköpostitse osoitteessa workinfinland@sak.fi.

Työsuojeluhallinnon puhelinneuvonta vastaa numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin kello 9–15.

Työsuojeluhallinnon puhelinneuvonta

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot (suomeksi)

Poliisi: Rikosilmoituksen tekeminen (suomeksi)
Poliisi: Rikosilmoituksen tekeminen (englanniksi)

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet (suomeksi ja englanniksi)
Ihmiskauppa ja pakkotyö (suomeksi ja englanniksi)