Muuttoon tarvittavat luvat

Tarvittavat luvat

EU-kansalaiset sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset voivat työskennellä ja hakea töitä Suomessa vapaasti enintään kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, mutta erityistä työntekijän oleskelulupaa he eivät tarvitse.

Rekisteröintiä varten työntekijän on mentävä Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa enterfinland.fi, mutta senkin jälkeen on käytävä tunnistautumassa Maahanmuuttovirastossa.

Rekisteröity oleskeluoikeus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä peruuteta. Viiden vuoden oleskelun jälkeen työntekijälle voidaan antaa pysyvä oleskeluoikeus.

Maahanmuuttovirasto: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti (suomeksi)
Maahanmuuttovirasto: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti (englanniksi)

EU-kansalaisen sähköinen rekisteröinti (suomeksi ja englanniksi)

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä työskentelyä varten työntekijän oleskeluluvan. Ennen kun voit saada työntekijän oleskeluluvan, sinun täytyy hankkia työpaikka Suomesta.

Lupaa koskeva hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustoon ja Suomessa poliisilaitokselle. Oleskelulupahakemuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa enterfinland.fi.

Yleensä oleskelulupaa kannattaa hakea ulkomailla ja odottaa sen saamista ennen Suomeen saapumista. Työntekoa varten myönnettävä oleskelulupa edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu.

Ilman oleskelulupaa voivat Suomessa työskennellä mm. tulkit, opettajat ja ammattiurheilijat, jos työtä tehdään kutsun tai sopimuksen nojalla enintään kolme kuukautta. Myös marjojen poimijat voivat työskennellä enintään kolmen kuukauden ajan ilman oleskelulupaa. Työntekijällä on silloinkin oltava voimassa oleva passi ja viisumi, jos hän on viisumivelvollisen maan kansalainen.

Maahanmuuttovirasto: Työnteko Suomessa (suomeksi)
Maahanmuuttovirasto: Työnteko Suomessa (englanniksi)

Ulkoasianministeriö: Tietoa viisumista (suomeksi)
Ulkoasianministeriö: Tietoa viisumista (englanniksi)

Sähköinen oleskelulupahakemus (suomeksi ja englanniksi)

Henkilötunnus ja asukkaaksi rekisteröityminen

Vakinaisesti tai tilapäisesti Suomeen muuttavat voivat hakea suomalaista henkilötunnusta maistraatista. Henkilötunnusta voi hakea myös samalla kun hakee oleskelulupaa tai oleskeluoikeuden rekisteröintiä.

Kun ilmoittaudut kotikuntasi maistraattiin, sinut merkitään kunnassa asuvaksi. Maistraatti rekisteröi myös vakituisesti Suomeen muuttaville kotikunnan. Kotikunnan saaneilla on oikeus käyttää esimerkiksi kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Digi- ja väestötietovirasto: Ulkomaalaisen rekisteröinti (suomeksi)
Digi- ja väestötietovirasto: Ulkomaalaisen rekisteröinti (englanniksi)

Kela-kortti

Kela-kortilla osoitat, että kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Asiointi Kelan kanssa on helpompaa, jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus.

Lisätietoja Suomen sosiaaliturvasta saat Kansaneläkelaitoksesta eli Kelasta. Kelalla on toimistoja ympäri Suomea.

Kela: Ulkomailta Suomeen (suomeksi)
Kela: From other countries to Finland (englanniksi)

Kotoutumissuunnitelma

Työttömällä maahanmuuttajalla on aina oikeus alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä tarvittaessa myös muille maahanmuuttajille, esimerkiksi opiskelijalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle.

Alkukartoituksessa selvitetään esimerkiksi maahanmuuttajan koulutus, työkokemus ja kielitaito. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan siitä, miten maahanmuuttaja perehtyy uuteen asuinmaahansa, opiskelee maan kieltä, täydentää ammattitaitoaan ja hankkii muita tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotoutumissuunnitelman laativat kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä maahanmuuttajan kanssa.

Kotoutumissuunnitelman ajalta maahanmuuttajalle maksetaan työmarkkinatukea ja tarvittaessa toimeentulotukea.

InfoFinland: Tietoa kotoutumispalveluista (suomeksi ja englanniksi)

Työ- ja elinkeinoministeriö: Maahanmuuttajien kotouttaminen (suomeksi)
Työ- ja elinkeinotoimistot: Integration of immigrants (englanniksi)

Tutkintojen tunnustaminen

Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomailla suoritettu tutkinto antaa työn tai opiskelupaikan hakemiseen Suomessa. Tutkinnon tunnustaminen on maksullista ja sitä haetaan Opetushallitukselta. Kun haet opiskelupaikkaa, tutkinnon tunnustamista ei välttämättä tarvita.

Opetushallitus: Tutkintojen tunnustaminen (suomeksi)
Opetushallitus: Tutkintojen tunnustaminen (englanniksi)

Kielikurssit

Suomen kansalliset kielet ovat suomi, jota puhuu äidinkielenään 90 % väestöstä, ja ruotsi, jota puhuu 5 %. Suomen ja ruotsin kielen kursseja järjestävät Suomessa erilaiset oppilaitokset ja järjestöt. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat voivat hakeutua kielikursseille myös TE-toimiston kautta.

Tietoa kielikursseista eri kielillä löydät mm. Finnish Courses -palvelusta.