Tietosuojaseloste - Liitot.fi-palautelomakkeet

Näin Liitot.fi-palautelomakkeen kautta välittämiäsi tietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Kukkola
jussi.kukkola@sak.fi

Rekisterin nimi

Liitot.fi-palautteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen. Etsikää minulle sopiva liitto -lomakkeen kautta SAK voi lisäksi auttaa käyttäjää löytämään oikean ammattiliiton.

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottaja voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite (pakollinen)
  • Puhelinnumero
  • Ammattinimike/koulutusala (pakollinen)
  • Työnantajan/oppilaitoksen nimi (pakollinen)
  • Työnantajan/oppilaitoksen sijaintipaikkakunta (pakollinen)
  • Työnantajan toimiala tai tuotteet
  • Lisätietoja
  • Asiani koskee (pakollinen)

Lisäksi järjestelmä kerää seuraavat tiedot:

  • Palautteen jättämisen päivämäärä ja kellonaika

Säännönmukaiset tietolähteet

Liitot.fi-nettisivuilla olevan palautelomakkeen täyttäminen ja lähettäminen eteenpäin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palautteet kertyvät tulokas.tulokas@sak.fi-tilin sähköpostilaatikkoon. Sähköpostia seuraa SAK:n valtuutettu työntekijä, joka vastaa palautteisiin ja kyselyihin. Jos työntekijä ohjaa palautteen jollekin toiselle SAK:n työntekijälle, hän valvoo, että tämä poistaa palautteen sähköpostilaatikostaan heti vastaamisen jälkeen.

Palautteita säilytetään tulokas.tulokas@sak.fi-tilin sähköpostilaatikossa kaksi kuukautta, jonka jälkeen ne siirretään SAK:n M-Files-dokumentinhallintajärjestelmään. Järjestelmään on pääsy vain SAK:n järjestöosaston ja tietohallinnon työntekijöillä.

Palautteet poistetaan M-Files-järjestelmästä viiden vuoden kuluttua. Määräaika perustuu siihen, että palautteita voidaan sen aikana tilastoida anonyymisti ja niiden palautesisältöä voidaan hyödyntää sisäisesti, jos palaute perustuu toistuviin tilanteisiin, esim. tietyn alan tiedusteluihin.

Tarkastusoikeus

Palautteen lähettäjällä on oikeus tarkistaa tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palautteen lähettäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ei ole.