Familjeledigheter

Efter att barnet har fötts får föräldrarna vara hemma med barnet. Föräldrarna har rätt till familjeledighet också om de adopterar ett barn.

Alla föräldrar får under familjeledigheten ekonomiskt stöd från FPA. Stödet hjälper familjen att klara vardagen. Ofta står det i kollektivavtalet att man får lön för mammaledigheten i 3 månader och för pappaledigheten i 2 veckor.

Om du får lön under familjeledigheten betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare.

För att få understöd från FPA måste du ansöka om det. Ansök via FPA:s webbplats. Du kan också fylla i pappersblanketter som finns på webben eller på FPA-byrån.

Du får mer information om familjeledigheter på FPA:s webbplats.

Moderskapsledighet

Du som blir mamma har rätt till moderskapsledighet i ungefär 4 månader. Du blir moderskapsledig, alltså mammaledig, ungefär 5–8 veckor före den beräknade förlossningen. Under moderskapsledigheten får du moderskapspenning.

Om du i arbetet blir utsatt för strålning, cigarettrök, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar, kan du bli ledig genast när det har konstaterats att du är gravid. Då får du särskild moderskapspenning.

Föräldraledighet

Efter moderskapsledigheten kan mamman eller pappan ta ut föräldraledighet. De kan vara föräldralediga i ungefär 6 månader. Ledigheten tar slut när barnet är ungefär 9 månader. FPA betalar föräldrapenning under ledigheten.

Föräldrarna kan också jobba deltid och ta hand om barnet turvis. Då betalar FPA ut partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Föräldrapenningens storlek beror på dina inkomster.

Faderskapsledighet

Du som har blivit pappa kan vara faderskapsledig, alltså pappaledig, i ungefär 9 veckor. Du kan vara hemma samtidigt som mamman i ungefär 3 veckor. Resten av faderskapsledigheten kan du ta ut när föräldraledigheten slutar. Under faderskapsledigheten får du faderskapspenning.

Vårdledighet

Efter föräldraledigheten kan du sköta barnet hemma. Du kan vara vårdledig tills ditt barn fyller tre år.

FPA betalar stöd för hemvård av barn under 3 år. Också någon annan kan sköta barnet, till exempel en far- eller morförälder eller en anställd barndagvårdare. Du får inte stöd för hemvård om barnet har en kommunal dagvårdsplats.

Du kan också jobba deltid och sköta ditt barn hemma resten av tiden. Då får du mindre i lön, men du får flexibel vårdpenning från FPA. FPA betalar flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år.

Du kan också få partiell vårdpenning om du förkortar din arbetstid när ditt barn börjar skolan.

När ditt barn blir sjukt

Om du har ett barn under 10 år som blir sjukt, får du stanna hemma för att sköta barnet. Det kallas tillfällig vårdledighet. Du får vara tillfälligt vårdledig i högst 4 arbetsdagar.

I lagen står det att din arbetsgivare inte behöver betala lön till dig för den tiden. Men villkoren i ditt kollektivavtal kanske är bättre. Kontrollera i kollektivavtalet om du kan få lön för tillfällig vårdledighet.

Anställda som väntar barn eller är familjelediga får inte diskrimineras

Arbetsgivaren får inte säga upp dig för att

  • du är gravid
  • du är familjeledig
  • du har sagt att du tänker ta ut familjeledighet

Efter familjeledigheten har du rätt att få tillbaka ditt tidigare arbete.