Familjeledigheter

Efter att barnet har fötts får föräldrarna vara hemma med barnet. Föräldrarna har rätt till familjeledigheter också om de adopterar ett barn.

Alla föräldrar får under familjeledigheten ekonomiskt stöd från FPA. Vanligen står det i kollektivavtalet att man får lön för mammaledigheten i 3 månader och för pappaledigheten i två veckor.

Om du får lön under familjeledigheten betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare.

För att få understöd från FPA måste du ansöka om det. Sök stöd på FPA:s webbplats. Du kan också göra ansökan på blanketter som du får på webben eller på FPA-byrån.

Du får mer information om familjeledigheter på FPA:s webbplats.

Moderskapsledighet

Mamman har rätt till moderskapsledighet i ungefär 4 månader. Mamman blir mammaledig ungefär 5–8 veckor före den beräknade förlossningen. Då börjar hon få moderskapspenning.

Om du i arbetet blir utsatt för strålning, cigarettrök, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar, kan du bli ledig genast när det konstaterats att du är gravid. Då får du särskild moderskapspenning.

Föräldraledighet

Efter mammaledigheten kan mamman eller pappan ta ut föräldraledighet. De kan vara föräldralediga i ungefär 6 månader. Ledigheten tar slut när barnet är ungefär 9 månader. FPA betalar föräldrapenning under ledigheten.

Föräldrarna kan också arbeta deltid och ta hand om barnet turvis. Då betalar FPA ut partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Det beror på dina inkomster hur stor föräldrapenningen blir.

Pappaledighet

Du som blivit pappa kan vara pappaledig i ungefär 9 veckor. Du kan vara hemma samtidigt som mamman i ungefär 3 veckor. Resten av pappaledigheten kan du ta ut när föräldraledigheten slutar. Under pappaledigheten får du faderskapspenning.

Vårdledighet

Efter föräldraledigheten kan du sköta barnet hemma. Du kan vara vårdledig tills ditt barn fyller tre år. FPA betalar stöd för hemvård av barn under 3 år. Också någon annan kan sköta barnet, till exempel en far- eller morförälder eller en anställd barndagvårdare. Du får inte stöd för hemvård om barnet har en kommunal dagvårdsplats.

Du kan också arbeta deltid och sköta ditt barn hemma resten av tiden. Då får du mindre i lön, men du får flexibel vårdpenning från FPA. FPA betalar flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år.

Du kan också få partiell vårdpenning om du förkortar din arbetstid när ditt barn börjar skolan.

När ditt barn blir sjukt

Om du har ett barn under 10 år som blir sjukt, får du stanna hemma för att sköta barnet. Det kallas tillfällig vårdledighet. Du får vara tillfälligt vårdledig i högst 4 arbetsdagar.

Din arbetsgivare behöver inte betala lön till dig för den tiden säger lagen. Men kontrollera i kollektivavtalet för din bransch, där kan finnas bättre villkor. Du kan kanske få lön för tillfällig vårdledighet.

Anställda som väntar barn eller är familjelediga får inte diskrimineras

Arbetsgivaren får inte säga upp dig för att

  • du är gravid
  • du är familjeledig
  • du har sagt att du tänker ta ut familjeledighet

Efter familjeledigheterna har du rätt att få tillbaka ditt tidigare arbete.