Minneslista om du blir arbetslös

  1. Anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån senast den första dagen du är arbetslös. Du kan också anmäla dig på TE-tjänsters webbplats.
  2. Fråga FPA eller a-kassan vilken arbetslöshetsförmån du kan få. FPA betalar arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning. A-kassan, alltså arbetslöshetskassan, betalar inkomstrelaterad dagpenning.
  3. Ansök om arbetslöshetsförmån. Du kan göra ansökan på FPA:s eller a-kassans webbsidor. Du kan också göra ansökan på blanketter som du skriver ut på FPA:s webbplats eller som du får på FPA-byrån.
    Skicka ansökan så fort som möjligt. Du kan söka stödet högst 3 månader i efterskott. Kom ihåg att kontrollera på blanketten vilka bilagor du måste skicka med. Du kan skicka in bilagorna senare.
  4. Begär ett skriftligt arbetsintyg av din arbetsgivare.
  5. Begär ett löneintyg av din arbetsgivare. Löneintyget måste gälla åtminstone för de senaste 26 veckorna. Du ska bifoga löneintyget till din ansökan om arbetslöshetsförmån.
  6. När din ansökan har behandlats får du hem ett beslut per post. I beslutet står hur stort stöd du får, varför och när stödet betalas ut. Du får också en blankett för nästa ansökan om stöd, om du inte ännu fått jobb. Du får ett beslut, också om du inte fått stöd.