Regionpolitik

Befolkningen koncentreras i fortsättningen till de större städerna och till landskapens tillväxtcentrum. Samtidigt måste en tillräcklig infrastruktur och tillgången till välfärdstjänster säkerställas i hela landet.

Innehållet på den här sidan har tyvärr inte översatts till svenska ännu.

Läs mer om vad FFC anser om regionpolitiken på finska.