Markanvändnings-, trafik- och bostadspolitik

Det behövs en tätare koppling mellan markanvändningen samt trafik- och bostadspolitiken. Nya bostäder som håller en skälig prisnivå måste byggas där arbetsplatserna finns och där trafikförbindelserna är goda.

Innehållet på den här sidan har tyvärr inte översatts till svenska ännu.

Läs mer om vad FFC anser om markanvändnings-, trafik- och bostadspolitiken på finska.