Miljö

FFC vill främja ekonomisk tillväxt som baserar sig på hållbarhet.
Vindkraftsparken utanför Ajos i Kemi. Foto: Hannu Vallas / Lehtikuva

Den ekonomiska utvecklingen måste ta större hänsyn till sociala och ekologiska aspekter. Arbetstagarna måste ha bättre möjligheter att påverka beslut som berör miljön och gäller den egna arbetsplatsen.

FFC anser att en förutsättning för att miljöpolitiken ska fungera är att Finland strävar efter heltäckande, världsomfattande avtal.