Sysselsättning

I målen inför riksdagsvalet presenterar FFC flera åtgärder som på ett hållbart sätt skulle förbättra sysselsättningen och få arbetsmarknaden att fungera bättre – utan att trixa och utan att försämra arbetstagarnas ställning.

Alla arbetstagare måste ha rätt till ett gott arbete. Ett gott arbete kännetecknas av att arbetstagarna kan försörja sig på sin lön och att de upplever att jobbet är tryggt.

I ett nötskal: Så här vill FFC förbättra sysselsättningen

 1. Längre arbetskarriärer
 2. Ett sporrande sysselsättningsskydd
 3. Bättre tjänster för arbetslösa
 4. Arbetskraftsinvandring som svarar på behovet

Video: Så här vill FFC utveckla arbetslivet under nästa valperiod

Kolla hur FFC vill förbättra arbetslivet under nästa valperiod. Läs också vår lista: Det hjälper inte att trixa – Fem sätt att verkligen förbättra sysselsättningen.

FFC-enkät: Aktiveringsmodellen är ett sätt att skära ner arbetslöshetsskyddet

Mindre än en tredjedel av de arbetslösa har klarat av att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen under år 2018, visar enkäter som FFC och Industrifacket har gjort.

Läs mer om enkäterna.

Att aktiveringsmodellen inte fungerar framgår också av de öppna svar som de arbetslösa gav när de svarade på enkäten.

Läs mer om de öppna svaren.

Våra mål: Så här vill FFC förbättra sysselsättningen

1) Arbetskarriärerna ska kunna förlängas

 • För att se till att äldre arbetstagare orkar i arbetslivet, måste arbetstagarna få rätt att förkorta sin arbetstid när de uppnår en åldersgräns som bestäms i lagen.
 • Maximistraffet för arbetarskyddsbrott måste höjas.
 • Problemen med dålig inomhusluft måste åtgärdas och förebyggas. I arbetarskyddslagen måste fastighetens ägare vara en av de ansvariga aktörerna.
 • Arbetsgivarna och fastighetsägarna måste stöda de arbetstagare som har exponerats för dålig inomhusluft, så att arbetstagarna kan flytta till friska arbetslokaler eller utbilda sig till en ny bransch.

2) FFC:s sporrande sysselsättningsmodell litar på de arbetslösa

3) Tjänsterna för arbetslösa måste tryggas

 • Om arbetskraftstjänsterna flyttas över till landskapen, så måste landskapen ha tillräckliga incitament för att ordna servicen.
 • De som har svårast att få jobb behöver hjälp av multidisciplinära servicecenter i landskapen, och inte av privata serviceproducenter.

4) Den arbetsrelaterade invandringen måste bygga på efterfrågan

 • Brott mot anställningsvillkoren och social dumpning måste förhindras.
 • Arbetarskyddsmyndigheten måste garanteras tillräckliga resurser för att övervaka anställningsvillkoren.
 • Inom FFC:s branscher måste behovsprövningen för utländsk arbetskraft i huvudsak bevaras. Den arbetskraft som redan finns i Finland måste få stöd att utbilda sig och att börja jobba inom de branscher där det behövs arbetskraft. 
 • Tillståndsprocesserna för utländska arbetstagare måste göras smidigare och handläggningstiderna måste förkortas.
 • Vi behöver oberoende forskning om problemen med att matcha de arbetslösa mot arbetsplatserna, och vad problemen beror på.