Skattepolitik

Det huvudsakliga målet för FFC:s skattepolitik är att främja sysselsättning och samhällelig rättvisa, när det främsta syftet med beskattningen är att få in tillräckligt med pengar för att välfärdsstaten ska kunna finansieras.

Innehållet på den här sidan har tyvärr inte översatts till svenska ännu.

Läs mer om FFC:s skattepolitik på finska.