Nissinen Mette

Region- och organisationsexpert - Uleåborg
Mette Nissinen
Organisation
Telefon
mette.nissinen@sak.fi
FFC:s regionkontor i Uleåborg
Mäkelininkatu 31, 5:e vån.
90100
Uleåborg