Linna Kristiina

Region- och organisationsexpert – Åbo
Alue- ja järjestöasiantuntija Kristiina Linnan kasvokuva
Organisation
Ansvarar för den svenskspråkiga organisationsverksamheten
Telefon
kristiina.linna@sak.fi
FFC:s regionkontor i Åbo
Mariegatan 6
20100
Åbo