Isokääntä Leena

Personalplanerare
SAK:n henkilöstösuunnittelija Leena Isokääntä
Administration
Mobile
leena.isokaanta@sak.fi
PB 157
00531
Helsingfors