Allmänna kontaktuppgifter

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf –
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry –
The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK)

Adress

PB 157
Hagnäskajen 1 A, 3 vån.
00531 Helsingfors

Receptionen är öppen vardagar kl. 8–16.

Regionkontor

E-post

sak@sak.fi
fornamn.tillnamn@sak.fi

Telefon

020 774 000

Telefonväxeln betjänar vardagar kl. 9–16.

FFC:s avgiftsfria servicetelefon för blivande medlemmar:
0800 179 279
öppen vardagar kl. 9–15

Telefax:
020 774 0225

Faktureringsadresser

Nätfakturor

TE003702020929
(nätfakturaoperatören: Tieto Oyj)

Pappersfakturor

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Serienummer 16800294
PB 861
00019 SSC

Bankkonton

Helsingin OP Pankki Oyj

SWIFT:
OKOYFIHH

IBAN:
FI3355412820007467

Nordea Pankki Suomi Oyj

SWIFT:
NDEAFIHH

IBAN:
FI0215213000009540

Danske Bank Oyj

SWIFT:
DABAFIHH

IBAN:
FI4380001200060516