Allmänna kontaktuppgifter

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf –
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry –
The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK)

Adress

PB 157
Långbrokajen 3
00531 Helsingfors

Receptionen är öppen vardagar kl. 8–15.30.

Regionkontor

E-post

sak@sak.fi
fornamn.tillnamn@sak.fi

Telefon

020 774 000

Telefonväxeln betjänar vardagar kl. 9–15.

FFC:s avgiftsfria telefontjänst för blivande medlemmar:
0800 179 279
öppen vardagar kl. 9–15

Telefax:
020 774 0225

Faktureringsadresser

Nätfakturor

Namn
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FO-nummer
0202092-9

Nätfakturaadress
003702020929

Nätfakturaoperatör
Maventa

Förmedlarkod
003721291126

Förmedlarkod för fakturor via banknätet
DABAFIHH

Pappersfakturor

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Köpreskontra
PB 157 (Hagnäskajen 3)
00531 Helsingfors

FO-nummer

0202092-9

Bankkonton

Helsingin OP Pankki Oyj

SWIFT:
OKOYFIHH

IBAN:
FI3355412820007467

Nordea Pankki Suomi Oyj

SWIFT:
NDEAFIHH

IBAN:
FI0215213000009540

Danske Bank Oyj

SWIFT:
DABAFIHH

IBAN:
FI4380001200060516