Aaltonen Erja

Avdelningssekreterare
Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another
Arbete och trygghet
Telefon
erja.aaltonen@sak.fi
PB 157
00531
Helsingfors