Mobbning, trakasserier och diskriminering

Här berättar vi om mobbning, diskriminering och trakasserier som kan ske på en arbetsplats. Vi ger också råd om vad du ska göra om du blir mobbad, trakasserad eller diskriminerad.

Arbetarskyddslagen förbjuder mobbning på arbetsplatsen. Alla måste respekteras och behandlas väl. På en bra arbetsplats uppmuntrar vi varandra och ingen diskrimineras eller mobbas.

Kom ihåg att också själv vara en bra arbetskamrat. Var artig mot alla och sätt värde på allas arbete.

Vad är mobbning?

Mobbning är till exempel att

 • prata elakt och hånfullt
 • skrika, hota, idka påtryckning
 • skvallra, baktala
 • isolera, alltså lämna någon utanför gruppen
 • sexuellt ofreda, alltså beröra någon olämpligt eller kränka någon genom sexuellt prat
 • helt sluta prata med någon, alltså isolera någon
 • ständigt kritisera arbetet utan orsak
 • göra arbetet svårare och dela arbetsuppgifterna orättvist
 • bryta överenskommelser som ni gjort utan ditt lov.

Men allt uppförande som gör dig ledsen är inte mobbning. Att ha olika åsikter eller tycka olika är inte mobbning.

Vad är trakasserier?

Sexuella trakasserier är att

 • anspela sexuellt med gester eller miner
 • prata och berätta vitsar med sexuell underton
 • anmärka eller fråga om kroppen, klädseln eller privatlivet
 • skriva sexuellt färgade brev, e-postmeddelanden, textmeddelanden eller telefonsamtal
 • beröra
 • föreslå eller kräva sexuellt umgänge.

Varje person har rätt till fysisk integritet. Det betyder att våld eller hot alltid är förbjudet på din arbetsplats.

Trakasserier på grund av kön är att

 • prata nedsättande om kvinnor, män eller personer av annat kön
 • förnedra någon på grund av kön
 • mobba någon på grund av den mobbades kön.

Vad ska du göra om du blir mobbad eller trakasserad?

Tala om för mobbaren eller trakasseraren att du blir ledsen av det mobbaren gör eller säger. Be mobbaren sluta.

Om det inte upphör, meddela genast din arbetsgivare om mobbningen eller trakasserierna. I lagen står att arbetsgivaren måste ingripa mot mobbning så fort som möjligt.

Om du inte vågar tala med mobbaren, kan du få hjälp av din chef, arbetsplatsens förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller facket.

Du kan också be företagshälsovården eller arbetarskyddsmyndigheten om hjälp. Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning svarar på numret 0295 016 620.

Om du blir utsatt för våld, kontakta alltid polisen.

Vad är diskriminering?

Alla arbetstagare måste behandlas jämlikt.

Diskriminering är till exempel att behandla någon ojämlikt

 • när man väljer en arbetstagare
 • när man bestämmer lönen
 • när man bestämmer arbetsuppgifter.

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras till exempel på grund av

 1. ålder
 2. sexuell läggning
 3. familjeförhållanden
 4. hälsa eller funktionsnedsättning
 5. nationalitet eller etnisk bakgrund
 6. språk
 7. religion
 8. åsikter
 9. fackföreningsverksamhet
 10. politisk verksamhet.


Om du blir utsatt för diskriminering på din arbetsplats, be din arbetsgivare att ge en utredning om saken. Kontakta förtroendemannen eller ditt fackförbund. De hjälper dig att gå vidare med saken, om du fortfarande misstänker att du är diskriminerad.