Företagshälsovård

Lagen säger att varje arbetsplats måste ha företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för arbetstagarna.

Företagshälsovården ska

  • förhindra sjukdomar, olyckor eller skador som arbetet kan orsaka
  • se till att arbetstagarens egna sjukdomar inte blir värre i jobbet, till exempel reumatism eller psykisk ohälsa
  • ge hjälp i krissituationer, till exempel efter en olycka eller våld
  • ordna hälsokontroll för nya arbetstagare om arbetstagarna kan insjukna av arbetet
  • bedöma hur arbetsförhållandena inverkar på hälsan
  • ge arbetsgivaren och arbetstagarna råd.

Företagshälsovården kan variera mellan olika arbetsplatser till både omfattning och innehåll.

Företagshälsovården är gratis för dig som arbetstagare. Du har alltid rätt till företagshälsovård. Du har också rätt till företagshälsovård när du har visstidsanställning eller nolltimmarsavtal.

Fråga din chef vilka hälsovårdstjänster du kan få på din arbetsplats. Din arbetsplats kan till exempel ha ett avtal med en läkarstation.