Skyldigheter i arbetslivet

I arbetslivet finns många regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa.

Reglerna grundar sig på kollektivavtalet och olika lagar, bland annat arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. Arbetstagaren måste till exempel följa arbetstiderna och arbetsgivaren måste betala kollektivavtalsenlig lön.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetsgivarens skyldigheter


Göra sitt arbete omsorgsfullt.

Följa arbetsgivarens anvisningar.

Gå till jobbet i tid.

Uppträda sakligt mot alla arbetskamrater.

Använda skyddsutrustning och redskap som arbetsgivaren ger.

Inte riskera egen eller andras säkerhet.

Be om mer jobb om arbetet tar slut.

Inte tala illa om arbetsgivaren.

Inte arbeta för ett annat företag om det skadar arbetsgivaren.

Inet berätta för andra om arbetsgivarens hemligheter.


Följa lagar och kollektivavtal.

Betala lön på avlöningsdagen.

Meddela om arbetspassen i tid.

Respektera arbetstagarnas pauser och vilotider.

Se till att arbetsplatsen är säker.

Handleda nya arbetstagare.

Behandla alla arbetstagare jämlikt.

Ingripa i mobbning så fort som möjligt.

Betala lön och semesterersättning genast när anställningen upphör.