Skyldigheter i arbetslivet

Arbetstagaren och arbetsgivaren har skyldigheter och rättigheter.

Bland annat arbetsavtalslagen bestämmer arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetsgivarens skyldigheter


Gör ditt arbete omsorgsfullt.

Följ arbetsgivarens anvisningar.

Gå till jobbet i tid.

Uppträd sakligt mot alla dina arbetskamrater.

Använd den skyddsutrustning och de redskap som du får av arbetsgivaren.

Riskera inte din eller andras säkerhet.

Fråga efter mer arbete om arbetet tar slut.

Tala inte illa om din arbetsgivare.

Arbeta inte för ett annat företag om det skadar din arbetsgivare.

Berätta inte för andra om arbetsgivarens hemliga saker.


Följa lagar och kollektivavtal.

Betala lön på avlöningsdagen.

Meddela om arbetsturerna i tid.

Respektera arbetstagarnas pauser och vilotider.

Se till att arbetsplatsen är säker.

Handleda nya arbetstagare.

Behandla alla arbetstagare jämlikt.

Ingripa i mobbning så fort som möjligt.

Betala lön och semesterersättning så fort anställningen upphör.