Semester

När du jobbar tjänar du samtidigt in semester. Du tjänar in semester om du jobbar minst 35 timmar eller 14 dagar per månad.

Om du har varit anställd i mindre än ett år, tjänar du in 2 dagar semester per månad. Om du har varit anställd i mer än ett år, tjänar du in 2,5 dagar semester per månad. Du får alltså 24 dagar sommarsemester och 6 dagar vintersemester.

Du får lön under semestertiden. Den lönen kallas semesterlön. På många arbetsplatser kan du dessutom få en semesterpenning eller semesterpremie som är ungefär halva semesterlönen.

Om du inte hinner använda alla dina semesterdagar, får du pengar i stället för semester. Det kallas semesterersättning. Arbetsgivaren måste betala semesterersättning för allt arbete, också om du bara har arbetat några timmar.

Du måste betala skatt på semesterersättningen och semesterpenningen.