Pauser, raster och vilotid

Arbetstidslagen bestämmer hur mycket du kan arbeta.

Du har rätt till pauser och raster under arbetstiden. Du har också rätt att vila mellan arbetsdagarna. Det är viktigt att arbetsgivaren följer lagen. Mer regler om pauser, raster och vilotid hittar du i kollektivavtalet.

Matrast och kaffepaus

Matrasten är en vilopaus som du tar under arbetsdagen. Då kan du vila och äta. Matrasten är minst en halv timme. Du har rätt till matrast, om din arbetsdag är längre än 6 timmar. Vanligen är matrasten inte arbetstid.

Du har också rätt till kaffepauser. De är 10 eller 15 minuters pauser. Kaffepauserna räknas som arbetstid.

Om ditt arbetspass är kortare än 6 timmar, är det inte säkert att du får ha matrast. Om du till exempel jobbar i butik, kanske du bara har en kaffepaus om du jobbar mindre än 6 timmar.

Dygnsvila

Du har rätt att vila mellan dina arbetspass. Vilotiden är minst 11 timmar. Om du har periodarbete är vilotiden minst 9 timmar.

Veckovila

Du har rätt till en längre vila en gång per vecka. Vilotiden är vanligen minst 35 timmar. Ibland kan veckovilan vara kortare, men den måste alltid vara minst 24 timmar. Vilotiden får inte avbrytas. Arbetsgivaren får alltså inte kalla dig till jobbet under den tiden. Den lediga dagen ska vara en söndag, om det är möjligt.