Raster och vilotid

Arbetstidslagen bestämmer hur mycket du kan arbeta. Du har rätt till raster under arbetstiden.

Du har också rätt att vila dig mellan arbetsdagarna. Det är viktigt att arbetsgivaren följer lagen. Mer regler om raster och vilotid hittar du i kollektivavtalet.

Du har rätt till raster

Matrasten är en vilopaus som du tar under arbetsdagen. Då kan du vila och äta. Matrasten är minst en halv timme. Du har rätt till matrast, om din arbetsdag är längre än sex timmar. Vanligen är matrasten inte arbetstid.

Du har också rätt till kafferast. De är 10 eller 15 minuters raster. Kafferaster räknas som arbetstid.

Om du arbetar mindre än sex timmar per dygn, är det inte säkert att du får ha matrast. Ofta har till exempel expediter i en affär bara en kafferast, om de jobbar mindre än 6 timmar.

Dygnsvila

Du har rätt att vila mellan arbetsskiftena. Vilotiden är minst 11 timmar. Om du har periodarbete är vilotiden minst 9 timmar.

Veckovila

Du har rätt till en längre vila en gång per vecka. Vilotiden är vanligen minst 35 timmar. Ibland kan veckovilan vara kortare, men den måste alltid vara minst 24 timmar. Vilotiden får inte avbrytas, alltså du får inte bli kallad till jobbet under den tiden. Den lediga dagen bör vara söndag, om möjligt.