Olika anställningsformer

Kontrollera alltid i arbetsavtalet vilken anställningsform du har. Det kan vara fast anställning eller visstidsanställning.

Om du är anställd för viss tid, kontrollera att det finns en giltig orsak till det.

Arbetet kan vara på heltid eller deltid. Gör inte upp ett nolltimmarsavtal, om möjligt. Du får kanske inte lön då.

Fast anställning eller för viss tid?

Fast anställning betyder att arbetsavtalet gäller tills vidare. Det står inte i arbetsavtalet när du ska sluta arbeta. Arbetet fortsätter tills du eller din arbetsgivare vill avsluta eller säga upp anställningen.

När du får en anställning borde du vanligen få fast anställning. Om du har fast anställning kallas du fast anställd.

Men om du har visstidsanställning arbetar du bara en viss tid. Det kallas också tidsbundet arbete. Det står i arbetsavtalet när du ska sluta arbeta.

Om arbetsavtalet är för viss tid, måste det alltid finnas en giltig orsak. Orsaken måste skrivas in i arbetsavtalet. Till exempel en vikarie har vanligen visstidsanställning. Visstidsanställning kallas ofta korttidsjobb eller snuttjobb.

Ett sådant arbetsavtal är bindande för både dig och din arbetsgivare. Du kan vanligen inte sluta en visstidsanställning tidigare än vad som står i ditt arbetsavtal.

Men om din arbetsgivare behöver dig hela tiden, måste du få ett fast arbetsavtal. Arbetsgivaren får inte göra upp ett enda tidsbundet arbetsavtal utan tungt vägande skäl.

Är din visstidsanställning laglig?

Du kan ha en visstidsanställning till exempel för att

  • du är vikarie för någon
  • du har säsongarbete till exempel som sommarjobbare eller julhjälp
  • du praktiserar
  • du studerar med läroavtal
  • du har själv bett om visstidsanställning
  • arbetet är ett tidsbundet projekt, alltså räcker bara en viss tid
  • du har varit arbetslös minst ett år.

Om du misstänker att du har visstidsanställning utan giltig orsak, ska du prata med arbetsplatsens förtroendeman eller fackförbundet.

Heltids- eller deltidsarbete?

Heltidsarbete betyder att du arbetar en hel arbetsdag. Du arbetar 8 timmar per dag eller 40 timmar per vecka. Men vanligen är arbetstiden kortare, till exempel 7,5 timmar per dag och 37,5 timmar per vecka. Vanligen arbetar man fem dagar i veckan.

Deltidsarbete betyder att du arbetar bara en del av dagen eller en del av veckan. Du arbetar alltså mindre än vid heltidsarbete.

Om du är anställd på deltid, har du rätt till merarbete. Det betyder att om din arbetsgivare behöver fler arbetstagare så måste arbetsgivaren erbjuda dig arbete först. Arbetsgivaren får inte anställa nya arbetstagare innan arbetsgivaren har erbjudit arbete till en deltidsanställd.

Vanligen prövotid i början

När du börjar på ett nytt arbete har du vanligen prövotid.

Du och din arbetsgivare måste komma överens om prövotiden och prövotiden måste skrivas in i arbetsavtalet. Under prövotiden ser din arbetsgivare om du passar för det nya jobbet.

Själv kan du under prövotiden ta reda på om jobbet är det du vill.

Både du och din arbetsgivare kan avsluta anställningen under prövotiden. Men ditt arbete får inte avslutas på diskriminerande eller osakliga grunder.

Din prövotid kan vara högst 6 månader. Om du är visstidsanställd får prövotiden vara högst halva tiden av den tid du ska arbeta. Om du till exempel jobbar fyra månader, får prövotiden vara två månader.

Nolltimmarsavtal

Gör inte upp nolltimmarsavtal, om möjligt. Nolltimmarsavtal eller nollavtal betyder att arbetsgivaren inte behöver ge dig arbetstimmar. I avtalet kan det till exempel stå att din arbetstid är 0–20 timmar i veckan. Om du har 0 arbetstimmar får du ingen lön.

Om din arbetsgivare erbjuder nolltimmarsavtal, förhandla dig till ett minimiantal timmar. När det står i ditt arbetsavtal att du ska arbeta ett minimiantal timmar, måste du få lön åtminstone för de timmarna, fastän du inte har arbete.

Bemanningsarbete

Bemanningsarbete betyder att ett företag anställer arbetstagare och hyr dem vidare till andra företag. Det kallas ibland hyrarbete.

Du gör upp ett arbetsavtal med bemanningsföretaget. Du är alltså anställd av bemanningsföretaget som är din arbetsgivare. Men du arbetar på en annan plats, och du har kanske olika arbetsplatser.

Bemanningsföretaget betalar din lön. Företaget där du jobbar bestämmer dina arbetsuppgifter och övervakar ditt jobb.

Din lön vid bemanningsarbete får inte vara lägre än det som står i kollektivavtalet. Samma regler gäller i bemanningsarbete som i andra anställningsformer.

Om du har problem, fråga råd av förtroendemannen eller hos fackförbundet.

Läroavtal och praktik

Du kan lära dig ett nytt yrke genom läroavtal. Du jobbar på en arbetsplats och studerar samtidigt i en skola.

Det mesta av studierna sker på arbetsplatsen. Du och din arbetsgivare gör upp ett arbetsavtal, och du får lön. Under en del av studierna är du i skolan. Då kan du få olika typer av stöd.

Praktik är arbete som ger dig bättre yrkeskunskaper. En praktikant är vanligen en studerande eller någon annan som är ny i arbetslivet. För praktik kan du få lön men inte alla gånger, ibland är det oavlönat.

Om du är arbetslös och har deltagit i arbetsprövning kan du få arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning för den tid du arbetar.