Minneslista när du börjar ett nytt jobb

Du kan undvika de flesta problem i arbetslivet när du känner till dina rättigheter och skyldigheter. Facket eller arbetsplatsens förtroendeman hjälper dig om det är något du grubblar över.
Foto: Kevin Kozicki / Gorilla

Tänk åtminstone på följande

 1. Gör alltid upp ett skriftligt arbetsavtal. Skriv inte ditt namn under papper som du inte förstår.
 2. Du har rätt att få handledning när du börjar på ett nytt jobb. Tveka inte att fråga de andra på arbetsplatsen om det är något du undrar över.
 3. Sök fram det kollektivavtal som gäller på din egen arbetsplats. I kollektivavtalet kan du läsa om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
 4. Om din arbetsgivare inte är skyldig att följa ett kollektivavtal så måste arbetsgivaren ändå följa Finlands lagar. Också i lagen kan du läsa om arbetstagarens allmänna rättigheter och skyldigheter.
 5. Förhandla dig till ett minimiantal timmar, om arbetsgivaren vill ge dig ett nolltimmarsavtal. Ett nolltimmarsavtal betyder att arbetsgivaren inte behöver ge dig arbetstimmar. Din arbetstid kan vara till exempel 0–20 timmar per vecka. Om du har 0 timmar i ditt arbetsavtal får du kanske ingen lön. Men när du har ett minimiantal timmar i ditt arbetsavtal, så måste du få lön åtminstone för de arbetstimmarna.
 6. Du måste få ett lönekvitto alltid när du får lön. Kolla lönekvittot varje gång, se efter att allt stämmer. På lönekvittot står din lön samt skatter och andra avgifter.
 7. Om du jobbar enligt ett arbetstidsschema ska du spara kopior av listorna. Om schemat ändras, anteckna hur.
 8. När du slutar din anställning ska du se till att du får rätt semesterersättning. Du får semesterersättning om du inte har tagit ut alla dina semesterdagar. Semesterersättningen kan du se på lönekvittot.
 9. När du slutar på ditt jobb ska du alltid begära ett arbetsintyg. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig ett arbetsintyg.
 10. Bekanta dig med förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige på din arbetsplats. De sköter personalens ärenden med arbetsgivaren. Förtroendemannen kan hjälpa dig om du har problem med arbetsgivaren.
 11. Bli medlem i ett fackförbund. Ett fackförbund är en organisation där arbetstagare inom samma bransch är medlemmar. Fackförbundet diskuterar de anställdas arbetsvillkor med arbetsgivarna.