Minneslista när du börjar ett nytt jobb

Du kan undvika de flesta problem i arbetslivet när du känner till dina rättigheter och skyldigheter. Du får hjälp från facket eller av arbetsplatsens förtroendeman om du får problem.
Foto: Kevin Kozicki / Gorilla

Tänk åtminstone på följande

 1. Gör alltid upp ett skriftligt arbetsavtal. Skriv inte ditt namn under papper som du inte förstår.
 2. Du har rätt att få handledning när du börjar på ett nytt jobb. Tveka inte att fråga råd på arbetsplatsen.
 3. Sök fram ett kollektivavtal som gäller på din egen arbetsplats. I kollektivavtalet får du veta om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
  Om din arbetsgivare inte är skyldig att följa kollektivavtalet måste arbetsgivaren ändå följa Finlands lagar. Också i lagen kan man läsa om arbetstagarens allmänna rättigheter och skyldigheter.
 4. Förhandla dig till ett minimiantal timmar, om arbetsgivaren vill ge dig ett nolltimmarsavtal. Nolltimmarsavtal betyder att arbetsgivaren inte behöver ge dig arbetstimmar. Din arbetstid kan vara till exempel 0–20 timmar per vecka. Om du har 0 timmar i ditt arbetsavtal får du kanske inte lön.
  När du har ett minimiantal timmar i ditt arbetsavtal, måste du få lön åtminstone för de arbetstimmarna.
 5. Du måste få ett lönekvitto alltid när du får lön. Kolla lönekvittot varje gång, se efter att allt stämmer. På lönekvittot står din lön, skatter och andra avgifter.
 6. Om du jobbar enligt en arbetsskiftslista, spara kopior av listorna. Om arbetsskiftslistan ändras, anteckna förändringarna.
 7. När du slutar din anställning, se till att du får rätt semesterersättning. Du får semesterersättning om du inte tagit ut alla dina semesterdagar. Semesterersättningen kan du se på lönekvittot.
 8. När anställningen upphör, begär alltid ett arbetsintyg.
 9. Bekanta dig med arbetsplatsens förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige. De sköter personalens ärenden med arbetsgivaren. Förtroendemannen kan hjälpa en anställd som har problem med arbetsgivaren.
 10. Bli medlem i ett fackförbund. Ett fackförbund är en organisation med många arbetstagare inom samma bransch. Fackförbundet diskuterar de anställdas arbetsvillkor med arbetsgivarna.