Lön

Lön är ersättning för arbete. Lönen får inte vara mindre än den minimilön, som du kan läsa om i kollektivavtalet för din bransch.

Om det inte finns ett kollektivavtal i din bransch måste lönen ändå vara skälig. Skälig betyder den lön som betalas för andra liknande jobb.

Lönen kan vara till exempel månadslön eller timlön.

Om du har månadslön får du lön en gång i månaden. Avlöningsperioden är alltså en månad. Lönen är lika stor varje månad.

Om du har timlön betalas lönen med två veckors mellanrum.

En timlön betalas ut enligt hur många timmar du har arbetat.

Om avlöningsdagen är lördag, söndag eller helgdag, måste lönen betalas vardagen innan.

Lönen måste alltid betalas in på ett bankkonto.

När du får lön betalar du alltid skatt på din lön. Arbetsgivaren drar av skatten, alltså förskottsinnehållning, direkt från din lön.

Lönekvitto eller lönespecifikation

På lönekvittot kan du se hur mycket du får i lön. Arbetsgivaren måste ge dig ett lönekvitto varje gång du får lön. Lönekvittot kallas också lönespecifikation, löneintyg och löneremsa.

Nettolönen är lönen efter att skatt och andra avgifter dragits av. Nettolönen är den summa som du får på ditt bankkonto.

Den lön som står i ditt arbetsavtal är bruttolönen. Bruttolönen är lönen innan skatt och andra avgifter har dragits av.

Naturaförmån är lön som kan betalas i pengar eller i annat än pengar. En vanlig naturaförmån är en telefon. När du är anställd behöver du inte betala för att använda den. Naturaförmånen kan också vara en lunchsedel, motionssedel eller bil. Du betalar skatt på naturaförmånerna, liksom på lönen.

Det kan också finnas olika tillägg till lönen. Tillägg är ersättningar som du kan få, förutom lönen. Du kan till exempel få kvällstillägg, övertidstillägg, lördagstillägg eller söndagstillägg. Om du jobbar till exempel på söndagen får du en lön som är 100 procent större. Du får alltså dubbel lön, om det inte står annat i kollektivavtalet.

Vad står det på lönekvittot?

På lönekvittot står det vad arbetsgivaren har betalat till dig

  1. lönebelopp
  2. naturaförmåner
  3. eventuella tillägg, såsom söndagstillägg och tillägg för övertid
  4. eventuella ersättningar, såsom traktamente och kilometerersättning.


På lönekvittot står det också vad som dragits av från din lön

  1. förskottsinnehållning, alltså skatt
  2. andra avgifter, såsom pensionsavgifter och avgifter för arbetslöshetsförsäkring.


Kontrollera alltid noga ditt lönekvitto.

Löneutbetalning när anställningen upphör

När din anställning upphör måste arbetsgivaren genast betala den sista lönen, alltså slutlönen. Om du inte har tagit ut alla dina semesterdagar, ska du få dem i pengar, alltså som semesterersättning.

Semesterersättning ska ingå i den sista lönen.

Om slutlönen är försenad, alltså om du måste vänta på den sista lönen, ska du också få ersättning för väntedagar. Arbetsgivaren måste betala ersättning för högst 6 dagar.