Lön

Lön är ersättning för det jobb du gör. Lönen får inte vara mindre än den minimilön som du kan läsa om i kollektivavtalet för din bransch.

Om det inte finns ett kollektivavtal i din bransch, så måste lönen ändå vara skälig. Det betyder att din lön inte får vara mindre än den lön som betalas för andra liknande jobb.

Lönen kan vara till exempel månadslön eller timlön.

Om du har månadslön får du lön en gång i månaden. Avlöningsperioden är alltså en månad. Lönen är lika stor varje månad.

Om du har timlön betalas lönen med två veckors mellanrum. En timlön betalas ut enligt hur många timmar du har jobbat.

Om avlöningsdagen är en lördag, söndag eller helgdag, så måste lönen betalas vardagen innan.

Lönen måste alltid betalas in på ett bankkonto.

När du får lön betalar du alltid också skatt. Arbetsgivaren drar av skatten direkt från din lön. Det kallas förskottsinnehållning.

Lönekvitto eller lönespecifikation

På lönekvittot kan du se hur mycket du får i lön. Arbetsgivaren måste ge dig ett lönekvitto varje gång du får lön. Lönekvittot kallas också lönespecifikation, löneintyg och löneremsa.

Nettolönen är lönen efter att skatt och andra avgifter har dragits av. Nettolönen är alltså den summa som du får på ditt bankkonto.

Den lön som står i ditt arbetsavtal är bruttolönen. Bruttolönen är lönen innan skatt och andra avgifter har dragits av.

Naturaförmån är lön som kan betalas i pengar eller i annat än pengar. En vanlig naturaförmån är en telefon, som du kan använda utan att betala för, när du är anställd. En naturaförmån kan också vara en lunchsedel, motionssedel eller bil. Du betalar skatt på naturaförmånerna, på samma sätt som på lönen i övrigt.

Det kan också finnas olika tillägg till lönen. Tillägg är ersättningar som du kan få utöver grundlönen. Du kan till exempel få kvällstillägg, nattillägg, lördagstillägg eller söndagstillägg. Om du jobbar på en söndag får du dubbel lön om det inte står annat i kollektivavtalet.

Vad står det på lönekvittot?

På lönekvittot står det vad arbetsgivaren har betalat till dig

  1. lönebelopp, alltså hur stor lönen är
  2. naturaförmåner
  3. eventuella tillägg, såsom söndagstillägg och tillägg för övertid
  4. eventuella ersättningar, såsom dagtraktamente och kilometerersättning


På lönekvittot står det också vad som dragits av från din lön

  1. förskottsinnehållning, alltså skatt
  2. andra avgifter, såsom pensionsavgifter och avgifter för arbetslöshetsförsäkring


Kontrollera alltid noga ditt lönekvitto.

Löneutbetalning när anställningen upphör

När din anställning upphör måste arbetsgivaren genast betala den sista lönen, alltså slutlönen. Om du inte har tagit ut alla dina semesterdagar ska du få dem i pengar, alltså som semesterersättning. Semesterersättningen ska alltid ingå i den sista lönen.

Om slutlönen är försenad, alltså om du är tvungen att vänta på att den sista lönen betalas ut, ska du också få ersättning för väntedagarna. Arbetsgivaren måste betala ersättning för högst 6 dagar.

Lönenivån i de olika branscherna

Du kan ta kontakt med ditt eget fackförbund om du vill veta mer om lönerna i din egen bransch. Fackförbundet kan ge dig information om minimilönerna i kollektivavtalen och kan ofta berätta hur stor den genomsnittliga lönen i branschen är.

En del av fackförbunden som hör till FFC publicerar också löneinformation på sina egna webbplatser. Längre ner på den här sidan hittar du länkar till den här informationen på förbundens webbplatser. Om du inte hittar information om lönenivån i din bransch via listan på den här sidan, så lönar det sig att kolla på medlemssidan på fackförbundets webbplats.

Information om de branschvisa minimilönerna finns också i de giltiga arbets- och tjänstekollektivavtalen. De allmänt bindande kollektivavtalen hittar du på webbtjänsten Finlex. Enligt lagen ska alla allmänt bindande kollektivavtal översättas till svenska, och därför lönar det sig att kolla om det svenskspråkiga kollektivavtalet för din bransch finns på Finlex lista även om det saknas på fackförbundets sida.

Svenskspråkig löneinformation på fackförbundens webbplatser

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT
Information om löner och avtal i korthet

Byggnadsförbundet
Information om löner och avtal i korthet

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
Kollektivavtal

Finlands post- och logistikunion PAU
Kollektivavtal

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Kollektivavtal

Industrifacket
Kollektivavtal

Luftfartsunionen
Kollektivavtal (svenskspråkigt kollektivavtal för flygtrafiktjänster på förbundets finskspråkiga sida)

Servicefacket PAM
Kollektivavtal

Sjömans-Unionen
Kollektivavtal

Följande fackförbund har löneinformation endast på finska

Elbranschernas fackförbund
Kollektivavtal (på finska)

Fackförbundet för teater och media Finland Teme
Information om löner och anställningsvillkor (på finska)

Finlands Musikers Förbund
Avtal och tariffer (på finska)

Järnvägsunionen RAU
Kollektivavtal (på finska)

Pappersförbundet
Kollektivavtal (på finska)

Underofficersförbundet
Lönetabell (på finska)