Arbetstid

Arbetstid är den tid du arbetar eller är tillgänglig för arbetsgivaren. Resan mellan ditt hem och din arbetsplats är vanligen inte arbetstid.

Arbetstiden varierar mellan olika branscher. Enligt lagen är den ordinarie arbetstiden, alltså den normala arbetstiden, högst 8 timmar i dygnet och 40 timmar i veckan. I kollektivavtalen har man ofta kommit överens om en kortare arbetstid.

Flexibel arbetstid eller flextid betyder att du kan komma till jobbet och gå från jobbet vid olika tider. Arbetet kan till exempel börja mellan klockan 7 och 9 och sluta klockan mellan 16 och 18.

Skiftarbete, periodarbete och nattarbete

Arbetet kan också vara skiftarbete eller periodarbete. Då varierar arbetstiderna. Till exempel på ett sjukhus kan man ha morgonskift, kvällsskift och nattskift. Vid skift- och periodarbete arbetar man ofta på natten.

Nattarbete är arbete mellan klockan 23 och 6. Vid skift- och periodarbete kan du ha olika arbetsskift.

Det är tyngre att arbeta på natten än på dagen. Därför finns det begränsningar för nattarbete i arbetstidslagen. Bland annat måste arbetsgivaren ordna hälsokontroll för de arbetstagare som har nattarbete. Nattarbete är tillåtet bara i vissa jobb och vissa situationer. Personer under 18 år får vanligen inte arbeta på natten.

Om du arbetar på natten får du vanligen en särskild ersättning, alltså ett nattillägg. Du hittar mer information i kollektivavtalet för din bransch.

Arbetstidsschema

Arbetsgivaren är skyldig att i förväg göra upp ett arbetstidsschema, alltså en arbetsskiftsförteckning. I schemat ser du

  1. vilken tid ditt arbetspass börjar
  2. vilken tid ditt arbetspass slutar
  3. dina dagliga vilotider, alltså pauser
  4. dina lediga dagar


Du har rätt att få arbetstidsschemat i god tid, senast en vecka innan arbetsveckan börjar.

Om du jobbar enligt ett arbetstidsschema ska du spara kopior av listorna. Om schemat ändras, anteckna hur. Jämför arbetstidsschemat med lönekvittot för att kontrollera att har fått rätt lön.

Merarbete och övertidsarbete

Om det finns mycket arbete kan arbetsgivaren be dig arbeta mertid eller övertid. Du behöver inte gå med på merarbete eller övertid.

Merarbete är extra arbete som du gör utöver den arbetstid ni har kommit överens om i arbetsavtalet, men som inte överskrider den ordinarie arbetstiden som slås fast i lagen (8 h/dag eller 40 h/vecka) eller kollektivavtalet. För merarbete ska du få minst samma lön som för annat ordinarie arbete. När du arbetar mer än den ordinarie arbetstiden.

Övertid är arbete som du gör utöver den ordinarie arbetstiden. För övertid måste du få förhöjd lön. Om du arbetar mer än 8 timmar per dygn, får du mer i lön på följande sätt:

  • de 2 första arbetstimmarna: 50 procent mer i lön
  • de följande arbetstimmarna: 100 procent mer i lön, alltså dubbel lön

Om du arbetar mer än den ordinarie veckoarbetstiden, alltså 40 timmar, ska du få 50 procent högre lön för den arbetstid som överstiger 40 timmar.

Du och din arbetsgivare kan också komma överens om att du byter lönen för merarbete och övertid mot lediga dagar med lön.

Om du har periodarbete och jobbar övertid gäller särskilda regler.

Det är också möjligt att man i kollektivavtalet har kommit överens om andra regler för övertidsarbete.