Anställnings upphörande

En anställning kan upphöra på många olika sätt.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp en fast anställning. En visstidsanställning upphör på den dag ni har kommit överens om i förväg. Du kan inte säga upp ditt jobb, om du inte kommit överens med din arbetsgivare att du får säga upp avtalet.

Bara under prövotiden kan du genast häva din anställning. Men också om du eller din arbetsgivare försummar sina skyldigheter.

Uppsägning av fast anställning

Arbetsgivaren kan säga upp en anställning

När arbetsgivaren säger upp din anställning, säger arbetsgivaren att ditt arbete slutar. Din arbetsgivare kan säga upp din anställning bara av ett sakligt och tungt vägande skäl.

Din arbetsgivare måste alltid tala om för dig varför du sägs upp. Det kan till exempel bero på att företagets produkter eller tjänster inte har tillräckligt köpare. Det kan också bero på företagets dåliga ekonomi.

Din arbetsgivare kan också säga upp dig av orsaker som beror på dig själv. En sådan orsak är till exempel att du hela tiden kommer för sent eller har gjort ditt arbete dåligt. Du får inte sägas upp därför att du väntar barn eller tar ut familjeledighet.

Arbetsgivaren måste vanligen först ge dig en varning och du måste få chans att bättra ditt beteende.

Arbetstagaren kan säga upp anställningen

Om du har fast anställning måste du säga upp dig,

när du vill sluta din anställning. Du ska ge din arbetsgivare ett skriftligt meddelande om att du säger upp dig. Du behöver inte berätta varför du vill sluta. Men du kan inte sluta arbeta genast, utan först efter uppsägningstiden.

Uppsägningstid

Efter att du sagt upp dig börjar uppsägningstiden. Lagen bestämmer hur lång uppsägningstid du har. Din anställning slutar först efter uppsägningstiden. Under uppsägningstiden arbetar du som normalt, och får normal lön för tiden.

Om du säger upp din anställning är uppsägningstiden

  • 14 dagar om du varit anställd under 5 år
  • 1 månad om du varit anställd över 5 år

Om din arbetsgivare säger upp din anställning är uppsägningstiden

  • 14 dagar om du varit anställd under ett år
  • 1 månad om du varit anställd i 1–4 år
  • 2 månader om du varit anställd i 4–8 år
  • 4 månader om du varit anställd i 8–12 år
  • 6 månader om du varit anställd över 12 år

En visstidsanställning kan inte sägas upp

En visstidsanställning upphör på den dag ni kommit överens om i förväg. En visstidsanställning kan inte sägas upp om ni inte särskilt kommit överens om det i arbetsavtalet. Du kan alltså inte sluta ditt arbete mitt i anställningen. Samma regel gäller din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan inte säga upp dig mitt i anställningen. Ett arbetsavtal för viss tid binder både dig och arbetsgivaren. Ingendera kan bryta avtalet utan den andras lov.

Hävning av arbetsavtal

Att häva ett arbetsavtal betyder att anställningen genast upphör utan uppsägningstid. Ett arbetsavtal kan under prövotiden hävas genast. I alla andra fall får ett arbetsavtal hävas bara av mycket tungt vägande skäl.

Hävning av arbetsavtal under prövotiden

När du börjar ett nytt jobb kan du ha en prövotid i högst 6 månader. Under prövotiden slutar arbetet genast om din arbetsgivare eller du vill det. Om din arbetsgivare häver arbetsavtalet under prövotiden, måste arbetsgivaren ha en saklig orsak. Arbetsgivaren får inte diskriminera någon.

Hävning av arbetsavtal av mycket tungt vägande skäl

Ett arbetsavtal får hävas bara av mycket tungt vägande skäl. Din arbetsgivare kan häva arbetsavtalet, om du allvarligt försummar eller bryter mot dina skyldigheter. Ett sådant skäl kan till exempel vara att en arbetstagare stjäl på arbetsplatsen eller kommer full till jobbet.

Du kan häva arbetsavtalet om din arbetsgivare försummar eller allvarligt bryter mot sina skyldigheter. Om arbetsgivaren till exempel inte betalar lön eller inte sköter arbetarskyddet, kan du häva arbetsavtalet.

Samarbetsförhandlingar

Samarbete betyder att arbetsgivaren och personalen förhandlar om sådant som gäller arbetsplatsen.

På större arbetsplatser måste man ha samarbetsförhandlingar innan personalen minskas. I förhandlingarna försöker företaget hitta andra lösningar i stället för uppsägning.

Återanställande

Om du har blivit uppsagd, har arbetsgivaren skyldighet att återanställa dig. Det betyder att din arbetsgivare måste anställa dig på nytt om arbetsgivaren kan erbjuda samma arbetsuppgifter. Din arbetsgivare får inte anställa någon ny, utan måste först erbjuda dig jobbet.

Arbetsgivaren är vanligen skyldig att återanställa dig i 4 månader efter att din anställning upphörde.

Arbetsintyg

När du slutar din anställning har du rätt att få ett arbetsintyg. Du behöver det när du söker nytt jobb. Det är också viktigt om du blir arbetslös och söker arbetslöshetsförmåner.

I arbetsintyget står det hur länge du har arbetat och vad du har gjort. Du kan också begära att arbetsgivaren skriver en bedömning om dina färdigheter och varför du slutade din anställning. Din arbetsgivare får inte skriva de här uppgifterna, om du inte begär det.

Om du inte kommer ihåg att begära ett arbetsintyg genast, kan du begära det senare. Din arbetsgivare måste ge dig ett arbetsintyg i 10 år efter att du slutat jobba där.

Utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslivet förändras hela tiden, och därför kan du bli arbetslös. När du inte har löneinkomster, betalar FPA eller a-kassan, alltså arbetslöshetskassan, ekonomiskt stöd om du är arbetslös. Läs mera på FFC:s sida om arbetslöshetsskyddet.