När en anställning upphör

En anställning kan upphöra på många olika sätt: genom uppsägning eller hävning, eller genom att en visstidsanställning tar slut.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp en fast anställning. En visstidsanställning upphör på den dag ni har kommit överens om i förväg. Du kan alltså inte säga upp en visstidsanställning i förtid, om inte du och din arbetsgivare har kommit överens om att du får säga upp avtalet.

En anställning kan hävas, alltså avslutas omedelbart, bara under prövotiden eller om du eller din arbetsgivare försummar sina skyldigheter.

Uppsägning av fast anställning

Arbetsgivaren kan säga upp anställningen

När arbetsgivaren säger upp din anställning, betyder det att du slutar arbeta hos arbetsgivaren. Din arbetsgivare kan säga upp din anställning bara om det finns ett sakligt och vägande skäl.

Din arbetsgivare måste alltid tala om för dig varför du sägs upp. En orsak kan till exempel vara att företagets produkter eller tjänster inte har tillräckligt med köpare. En orsak kan också vara att företagets ekonomiska situation är dålig.

Din arbetsgivare kan också säga upp dig av orsaker som beror på dig själv. En sådan orsak kan till exempel vara att du hela tiden kommer för sent eller att du har gjort ditt arbete dåligt. Du får inte sägas upp därför att du väntar barn eller tar ut familjeledighet.

Vanligen måste arbetsgivaren först ge dig en varning och du måste få en chans att förbättra ditt beteende innan du kan sägas upp.

Arbetstagaren kan säga upp anställningen

Om du har fast anställning måste du säga upp dig när du vill sluta jobba hos arbetsgivaren. Du ska ge din arbetsgivare ett skriftligt meddelande om att du säger upp dig. Du behöver inte berätta varför du vill sluta. Men du kan inte sluta arbeta genast, utan först efter uppsägningstiden.

Uppsägningstid

Efter att du eller din arbetsgivare har sagt upp dig börjar uppsägningstiden. Lagen bestämmer hur lång uppsägningstid du har. Din anställning slutar först efter uppsägningstiden. Under uppsägningstiden arbetar du som normalt, och du får normal lön för tiden.

Om du säger upp din anställning är uppsägningstiden

  • 14 dagar om du har varit anställd i mindre än 5 år
  • 1 månad om du har varit anställd i mer än 5 år

Om din arbetsgivare säger upp din anställning är uppsägningstiden

  • 14 dagar om du har varit anställd i mindre än 1 år
  • 1 månad om du har varit anställd i 1–4 år
  • 2 månader om du har varit anställd i 4–8 år
  • 4 månader om du har varit anställd i 8–12 år
  • 6 månader om du har varit anställd över 12 år

En visstidsanställning kan inte sägas upp

En visstidsanställning tar slut på den dag ni har kommit överens om i förväg i arbetsavtalet. En visstidsanställning kan inte sägas upp om ni inte särskilt har kommit överens om det. Om du är anställd för en viss tid måste du alltså arbeta hela den tid som ni har kommit överens om. Du kan inte sluta tidigare. Samma regel gäller din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan alltså inte säga upp dig innan din visstidsanställning tar slut.

Ett arbetsavtal för en viss tid binder både dig och din arbetsgivare. Ingendera kan bryta avtalet utan lov av den andra.

Hävning av arbetsavtal

Att häva ett arbetsavtal betyder att anställningen genast upphör utan uppsägningstid. Under prövotiden kan både du och din arbetsgivare häva arbetsavtalet genast. Annars får ett arbetsavtal hävas bara av mycket vägande skäl.

Hävning av arbetsavtal under prövotiden

När du börjar ett nytt jobb kan du ha en prövotid i högst 6 månader. Under prövotiden slutar arbetet genast om din arbetsgivare eller du vill det.

Om din arbetsgivare häver arbetsavtalet under prövotiden, måste arbetsgivaren ha en saklig orsak. Arbetsgivaren får inte diskriminera någon.

Hävning av arbetsavtal av mycket vägande skäl

Ett arbetsavtal får hävas bara av mycket vägande skäl. Din arbetsgivare kan häva arbetsavtalet om du allvarligt försummar eller bryter mot dina skyldigheter. Ett sådant skäl kan till exempel vara att du stjäl på arbetsplatsen eller kommer full till jobbet.

Du kan häva arbetsavtalet om din arbetsgivare försummar eller allvarligt bryter mot sina skyldigheter. Om arbetsgivaren till exempel inte betalar lön eller inte sköter arbetarskyddet, kan du häva arbetsavtalet.

Skyldighet att återanställa

Om du har blivit uppsagd har arbetsgivaren skyldighet att återanställa dig. Det betyder att din arbetsgivare måste anställa dig på nytt om arbetsgivaren kan erbjuda samma arbetsuppgifter. Din arbetsgivare får alltså inte anställa någon ny, utan måste först erbjuda dig jobbet.

Arbetsgivaren är vanligen skyldig att återanställa dig i 4 månader efter att din anställning upphörde.

Permittering

Permittering betyder att din arbetsgivare bestämmer att du måste ta ledigt utan lön. Du måste få information om permitteringen 14 dagar i förväg.

Du kan bli permitterad om din arbetsgivare inte har tillräckligt med arbete. Permitteringen kan pågå en viss tid, men du är fortfarande anställd hos din arbetsgivare när du är permitterad.

Under permitteringen får du arbetslöshetsdagpenning om du har anmält dig på TE-byrån, alltså arbets- och näringsbyrån. Kom ihåg att anmäla dig senast på den första permitteringsdagen.

Arbetsgivarens konkurs och lönegaranti

Om din arbetsgivare går i konkurs tar också ditt arbete slut. Konkurs betyder att företagets pengar är slut och att företaget därför måste sluta med sin verksamhet. Då kanske du inte får din sista lön. Om arbetsgivaren inte kan betala ut din lön, får du lönen ur lönegarantin.

Du måste ansöka om att få lönegaranti med en blankett som du får på TE-byrån. Kom ihåg att ansöka om lönegaranti inom tre månader från den dag då ditt arbete tar slut.

Arbetsintyg

När du slutar jobba hos arbetsgivaren har du rätt att få ett arbetsintyg. Du behöver det när du söker nytt jobb. Intyget är också viktigt om du blir arbetslös och ansöker om arbetslöshetsförmån.

I arbetsintyget står det hur länge du har arbetat och vad du har gjort. Du kan också begära att arbetsgivaren skriver en bedömning av dina färdigheter och varför du slutade din anställning. Din arbetsgivare får inte skriva det här om du inte ber om det.

Om du glömmer att be om ett arbetsintyg genast, kan du göra det senare. Din arbetsgivare måste ge dig ett arbetsintyg i 10 år efter att du har slutat jobba där.

Utkomstskydd för arbetslösa

När du inte har löneinkomster betalar FPA eller arbetslöshetskassan ekonomiskt stöd för den tid du är arbetslös. Läs mer på FFC:s sida om arbetslöshetsskyddet.